In het komende seizoen zijn er verschillende cursussen en activiteiten.

 • Cursus: Kern van de christelijke traditie
 • Cursus: Liturgie voor liefhebbers met aansluitende gemeenteavond
 • Wijn en wijsheid (voor studenten en young professionals)
 • Ziek zijn en God
 • Vijf avonden ‘labyrint-lopen’
 • Kliederkerk, voor ouders en kinderen
 • Jongerenevent: verhalenconcert

Hieronder volgt een beschrijving van elke activiteit een overzicht van de thema’s van de kerkdiensten in seizoen 2018-2019. Voor de overige, ‘vaste’, kringen en groepen, zie hier.

Cursus: Kern van de christelijke traditie

Voor wie zich wil bezinnen op z’n persoonlijke verhouding tot ‘geloven’

De Bijbel, wat is dat voor een boek? Wat hebben de schrijvers ervan willen overbrengen? In welke literaire en gelovige traditie stonden zij en wat kunnen hun verhalen je te zeggen hebben? Wat is er bijvoorbeeld bedoeld met het scheppingsverhaal? Hoe krijg je toegang tot de poëzie van de psalmen? Welke verstaanssleutel heb je nodig bij het lezen van een profetie?

Welke betekenissen kunnen er worden opgeroepen bij namen of begrippen als God, Jezus en de Heilige Geest? Kun je daar ervaringen uit het dagelijks leven mee in verband brengen? Kun je eventuele religieuze gevoelens uiten, in gebed of in een kerkdienst? Is het mogelijk gesteund te worden in de keuzes die je moet maken door een vorm van christelijke ethiek? Hoe beleef je de kerk, als instituut?

De cursus ‘Kern van de christelijke traditie’ is vooral bedoeld voor mensen met vragen als de hierboven gestelde. Zij kunnen gepokt en gemazeld zijn door het christendom, maar zij kunnen ook een ‘onbeschreven blad’ zijn. Zoekers zijn net zo welkom, als wie al veel bagage met zich meedragen. Aan het einde van de cursus wordt de mogelijkheid geboden je in een ritueel (opnieuw) met de christelijke traditie te verbinden en – zoals dat altijd genoemd is – op Pinksteren ‘belijdenis te doen’.

Data: woensdagavond 12 en 26 september, 10 en 24 oktober, 14 en 28 november, 12 december, 9 en 23 januari, 13 en 27 februari, 27 maart, 10 en 24 april, steeds van 20.15 – 22.00 uur.

Afsluitende maaltijd op 8 mei, voorbereidingsdag op de Pinksterdienst 1 juni.

Contact en opgave: ds. Margreet Klokke (klokke@leidsebinnenstadsgemeente.nl).

Cursus: Liturgie voor liefhebbers met aansluitende gemeenteavond

Hoe zit de liturgie van een kerkdienst in elkaar? Hoe zijn woorden en muziek op elkaar afgestemd? Wat is de betekenis van de sacramenten van doop en avondmaal? Zijn er in de LBG-liturgie elementen die anders zouden kunnen? Welke wensen leven er?

In het najaar komen er twee cursus-avonden over liturgie in de Hooglandse kerk.

Aansluitend zal er een gemeenteavond gehouden worden over de plaats van het avondmaal in de LBG. Het geheel wordt afgesloten met een avond ‘zingen met Willeke’, de nieuwe organist. Het is ook mogelijk om losse avonden uit deze serie te bezoeken.

Data: dinsdagavond 30 oktober, 6 november, 13 november (gemeenteavond) en donderdagavond 22 november (zingen met Willeke), steeds van 20.15 – 22.00 uur.

Contact en opgave: ds. Margreet Klokke (klokke@leidsebinnenstadsgemeente.nl).

Wijn en wijsheid (voor studenten en young professionals)

In 2015 verscheen het boek ‘Filosofen op de kansel’ van ds. Margreet Klokke en ds. Rienk Lanooy. In dit boek wordt het gedachtegoed van bekende filosofen in gesprek gebracht met de Bijbel. Wat gebeurt er, als je Socrates’ woorden naast die van Jezus legt, Nietzsches gedachten naast een toespraak van Mozes of de ideeën van Jean-Paul Sartre leest naast die van de apostel Paulus? Dat is in elk geval spannend.

In januari en februari heb je gelegenheid om deel te nemen aan dit gesprek, tijdens drie avonden ‘Wijn en wijsheid’ in de Uyl van Hoogland, naast de kerk.

Data: donderdagavond 17 en 31 januari en 7 februari, steeds van 20.30 tot 22.00 uur.

Contact en opgave: ds. Margreet Klokke (klokke@leidsebinnenstadsgemeente.nl).

Ziek zijn en God

Wanneer je zelf ziek wordt, of dit overkomt iemand in je naaste omgeving – een kind, een partner, een ouder – dan heeft dat veel impact. Niets alleen in fysieke zin, maar ook in geestelijke zin. Hoe ga je om, met wat je overkomt? Wat draagt je, als het moeilijk is? Gaan er ook dingen schuiven, in je levensbeschouwing, je verhouding tot God?

In het voorjaar van 2019 worden er vier avonden georganiseerd, waarin je samen met anderen bij deze vragen kunt stilstaan. Er wordt inspiratie gevonden in het boek ‘Ziek zijn en God’ van Dick Stap en ‘Lijden en volhouden’ van o.a. Theo Boer. Deze boeken hoef je overigens niet gelezen te hebben om mee te kunnen doen.

Data: donderdagavond 21 februari, 7 en 21 maart, 4 aprril, steeds van 20.15-22.00 uur.

Contact en opgave: ds. Margreet Klokke (klokke@leidsebinnenstadsgemeente.nl).

Vijf avonden ‘labyrint-lopen’

Een labyrint vormt een pad dat je kan lopen naar een middelpunt, het verbeeldt een pelgrimspad. Het lopen van een labyrint is een vorm van meditatie en kun je biddend lopen. Omdat in de Bijbel veel verhalen staan over mensen die een levensweg bewandelen, zullen de werkvormen gebaseerd zijn op een van die verhalen. Het lopen van een labyrint is een laagdrempelige vorm van mediteren, dus je hoeft geen ervaring te hebben met mediteren, om deze vorm eens te gaan proberen. Op elke avond word ter een ander Bijbelverhaal als bron van inspiratie gekozen. De avonden worden gehouden op elke tweede dinsdag van de even maanden (9 oktober, 11 december, 12 februari, 9 april, 11 juni), meestal in de Hooglandse kerk, maar kijk even naar de aankondigingen om dat te checken.  De avonden beginnen om 20.00 uur en duren tot maximaal 22.00 uur.

Contact: Werkgroep labyrint, Rietje van Wijlen en Marius van der Heul (email: labyrint.pgl@gmail.com).

Kliederkerk, voor ouders en kinderen

Kliederkerk is een vorm van kerk-zijn waarin jong en oud samen op een creatieve manier de prachtige verhalen van de Bijbel leren kennen. Er wordt om 16.00 uur begonnen met een gezamenlijke, korte, informele viering met een Bijbelverhaal, zingen en gebed. Er wordt afgesloten door gezellig met elkaar een eenvoudige maaltijd te gebruiken. Kliederkerk in Leiden is in het Hooglandse Huys. Voor 2018 staan de volgende zaterdagmiddagen al gepland: 22 september & 17 november. De data van 2019 zullen te zijner tijd terug te vinden zijn op de website.

Contact: Emmie Kaljouw, e-mail: jeugdwerk@leidsebinnenstadsgemeente.nl.

Jongerenevent

Op 28 september wordt er een verhalenconcert georganiseerd met Matthijn Buwalda. Matthijn is een Nederlandse zanger en liedschrijver. Herkenbare liedjes die het verhaal vertellen van doodgewone mensen in het perspectief van Gods grote verhaal. Voor meer informatie verwijzen wij u naar dit bericht.

 

Thema’s van de kerkdiensten in seizoen 2018-2019

 • ‘Voor een nieuw begin’ (september–oktober), over de oerverhalen uit Genesis 1-11.
 • ‘Slag om het hart’ (november en december, Advent), n.a.v. het gelijknamige boek van Herman Paul, met als ondertitel ‘Over de secularisatie van verlangen’.
 • ‘De kracht van het verhaal’ (januari en februari), over gelijkenissen van Jezus en hun effect op de lezer.
 • Anonieme personages in het evangelie naar Johannes. Over een spiritualiteit van ontlediging (maart en april, 40-dagentijd voor Pasen).
 • ‘Opstaan met Ruth’ (april en mei, Paastijd)
 • ‘In het licht van Rembrandt’, zomerserie diensten over bijbelse schilderijen van de Leidse meester, in zijn 350e sterfjaar.