De Leidse Binnenstadsgemeente organiseert jaarlijks terugkerende cursussen en gesprekskringen. Ze zijn hieronder te vinden. Voor (overige) activiteiten van seizoen 2020-2021, zie dit bericht. Alles staat ook in de LBG-folder seizoen 2020-2021:

Folder LBG 2020-2021 FINAL

Dit artikel is bijgewerkt voor het seizoen 2020-2021.

Cursus ‘Kern van de christelijke traditie’

Deze cursus is voor wie zich wil bezinnen op z’n persoonlijke verhouding tot ‘geloven’.

Hoe kun je toegang krijgen tot de bron van inspiratie van de christelijke traditie – de bijbel? Hoe kun je dit boek lezen? Welke beelden zijn er in de traditie van God? Welk beeld koester je zelf? Wie is Jezus volgens theologen? Wat betekent zijn gestalte voor jou persoonlijk? Wat is ‘de heilige Geest’? Zijn er ervaringen in je dagelijks leven, die je hiermee kunt verbinden? Wat is ‘christelijke ethiek? Hoe maak je zelf keuzes? Wat is bidden, wat betekent de gemeenschap van de kerk voor je?

De cursus ‘Kern van de christelijke traditie’ is vooral bedoeld voor mensen met vragen als de hierboven gestelde. Zij kunnen gepokt en gemazeld zijn door het christendom, maar zij kunnen ook een ‘onbeschreven blad’ zijn. Zoekers zijn net zo welkom als wie al veel bagage met zich meedragen. Aan het einde van de cursus wordt de mogelijkheid geboden je in een ritueel (opnieuw) met de christelijke traditie te verbinden en op Pinksteren – zoals dat heet – ‘belijdenis te doen’.

Data 2020-2021: woensdagavond 30 sept, 14 en 28 okt, 11 en 25 nov, 16 dec, 13 en 27 jan, 10 en 24 feb, 17 en 31 mrt en 14 apr, steeds van 20.15 – 22.00 uur.

Plaats: De bovenzaal van het Hooglandse Huys. Afsluitende maaltijd op 28 apr, voorbereidingsdag op de Pinksterdienst 15 mei.

Maximaal aantal deelnemers: 15.

Contact en opgave: ds. Margreet Klokke, klokke@leidsebinnenstadsgemeente.nl

Donderdagochtendkring

Deze kring is dertien jaar geleden opgericht door wijlen ons gemeentelid Jan den Boeft. Zijn doelgroep was de ‘actieve, belangstellende gepensioneerde’. Drie seizoenen terug heb ik het stokje van hem overgenomen. We bespreken in een ontspannen sfeer allerlei onderwerpen die ons als religieuze mensen interesseren. De onderwerpen worden mede door de groep aangedragen. Afgelopen seizoen moesten we helaas al in maart afbreken in verband met het coronavirus. Helemaal terug naar ‘normaal’ is nog niet mogelijk maar we kunnen inmiddels al wel weer vooruitkijken. Er zijn echter restricties voor de Moriaanzaal van het Hooglandse Huys. Daar mogen maximaal 12 mensen aanwezig zijn. Dat is voor onze huidige groep net te weinig.  In overleg met de koster zal gezocht worden naar mogelijkheden om met meer mensen bijeen te komen, bij voorbeeld door een ander tijdstip te kiezen (dan kunnen we ook uitwijken naar de Tuinzaal).

De eerste bijeenkomst is voorlopig vastgesteld op donderdag 17 september. Ik hoop dan iets te vertellen over de Amish, ook wel de ‘horse and buggy’ mensen genoemd. Nieuwe belangstellenden kunnen zich bij mij aanmelden (boersema@cml.leidenuniv.nl).

Leerhuis

De Leidse Binnenstadsgemeente heeft sinds vele jaren een leerhuis. Tien avonden per jaar komen deelnemers bijeen om zich te verdieping in Bijbelse teksten en thema’s. Het leerhuis wordt geleid door een van de theologisch geschoolde leden van de LBG. Sinds een aantal jaren is dat Matthijs de Jong.

Vaak staat een specifiek Bijbelboek centraal (afwisselend uit het Oude en Nieuwe Testament), maar er is ook ruimte voor theologische thema’s. De avond begint met het lezen van een Bijbelgedeelte, dat na een stevige inleiding wordt bevraagd en bediscussieerd. De nadruk ligt op leren: iets opsteken over de achtergrond en de thematiek van teksten uit de Bijbel, op een manier die past bij een persoonlijke omgang daarmee.

We vervolgen in 2020-2021 het onderwerp van afgelopen jaar, dat voortijdig werd afgebroken. Het Oude Testament is vaak versmald tot een opstapje voor het Nieuwe. Maar je mist dan veel van de rijkdom van dit boek. Daarom willen we nu met aandacht luisteren naar het eigen verhaal van het Oude Testament.

Data worden nader bekend gemaakt. Voor zover haalbaar zullen we samenkomen in het Hooglandse Huys.

Aanmelding en informatie: Matthijs de Jong (matthijsjdejong@gmail.com).

Wortels en vleugels

Twee avonden voor wie z’n kinderen wortels wil geven in de christelijke traditie.

Welke bijbel kun je lezen met je kinderen? Hoe kunnen de verhalen voor hen een kompas worden voor het dagelijkse leven? Hoe ga je om met hun moeilijke vragen? Welke rituelen waren er in je eigen ouderlijk huis en welke daarvan zou je willen doorgeven? Wat zou je anders willen doen? Dit seizoen worden twee avonden georganiseerd, waarop je over dit soort vragen in gesprek kunt gaan, onder leiding van ds. Margreet Klokke en jeugdwerker Emmie Kaljouw.

Data: donderdagavond 24 september 2020 en 8 april 2021. Van 20 tot 22 uur in het Hooglandse Huys.

Meer informatie vragen en opgeven kan bij Emmie Kaljouw, e-mail: jeugdwerk@leidsebinnenstadsgemeente.nl.

Labyrint lopen

Een pelgrimsroute voor wie geen tijd of geld heeft om een ‘echte’ pelgrimsroute te lopen – dat is één van de redenen waarom er in oude kathedralen een labyrint te vinden is. Ook de Protestantse gemeente in Leiden beschikt over een labyrint. Elke 2e dinsdag van de even maanden organiseren we een labyrint avond. De aanvang is 20:00 uur, vaak in de Hooglandse Kerk maar soms in een andere kerk. Door een mail te sturen naar labyrint.pgl@gmail.com kom je achter de locatie.

De inspiratie bij het lopen van het labyrint halen we uit een Bijbelverhaal. Door de wendingen in het labyrint vervlecht het Bijbelverhaal zich met jouw verhaal.

Contact: Werkgroep Labyrint: Rietje van Wijlen, Jutta Hartkoorn, Marius van der Heul.

Kerst in de Hooglandse kerk

De deuren van de Hooglandse kerk staan in de week voor Kerstmis wijd open voor belangstellenden. Tijdens de Winter Wonder Weken met ijsbaan en kerstmarkt schijnt het licht ook in de kerk. Een speciaal team zorgt voor een programma met welkom, stilte en muzikale omlijsting.

Contact: scriba van de LBG, e-mail: scriba@gmail.com

Jeugd

De activiteiten die de Leidse Binnenstadsgemeente organiseert voor de jeugd zijn te vinden op de pagina ‘Jeugd en jongeren’.

Deel

Kathedraal van het licht