De Leidse Binnenstadsgemeente biedt jaarlijks naast de kerkdiensten een ruim aanbod aan activiteiten, cursussen en gesprekskringen. Het zijn momenten om elkaar te ontmoeten, samen te verdiepen in bepaalde thema’s, samen te praten, te lachen, muziek te maken, te wandelen, of even stil te zijn. De activiteiten en cursussen zijn open voor iedereen die mee wil doen, u hoeft geen lid te zijn of te worden, enkel wordt van mensen die
geen LBG-lid zijn een kleine bijdrage gevraagd. De meeste activiteiten en cursussen zijn voor iedereen toegankelijk, enkele zoomen in op een bepaalde generatie of levensfase. Het hele aanbod staat hieronder. U kunt ook onze gids downloaden, die vindt u hier. Voor vragen en opgave kunt u terecht bij de aangegeven contactpersonen.

Wij zijn ook online actief op sociale media: Facebook, Twitter en YouTube.
U kunt ook onze predikant volgen via Twitter, klik hier.


Cursus ‘Kern van de Christelijke Traditie’

  • voor wie zich wil bezinnen op z’n persoonlijke verhouding tot ‘geloven’

Hoe kun je toegang krijgen tot de bron van inspiratie van de christelijke traditie – de bijbel? Hoe kun je dit boek lezen? Welke beelden zijn er in de traditie van God? Welk beeld koester je zelf? Wie is Jezus volgens theologen? Wat betekent zijn gestalte voor jou persoonlijk? Wat is ‘de Heilige Geest’? Zijn er ervaringen in je dagelijks leven, die je hiermee kunt verbinden? Wat is ‘christelijke ethiek’? Hoe maak je zelf keuzes? Wat is bidden, wat betekent de gemeenschap van de kerk voor je?

De cursus ‘Kern van de Christelijke Traditie’ is vooral bedoeld voor mensen met deze vragen. Zij kunnen gepokt en gemazeld zijn door het christendom, maar zij kunnen ook een ‘onbeschreven blad’ zijn. Zoekers zijn net zo welkom als wie al veel bagage met zich meedragen. Aan het einde van de cursus wordt de mogelijkheid geboden je in een ritueel (opnieuw) met de christelijke traditie te verbinden en op Pinksteren – zoals dat heet – belijdenis te doen.

Data voor 2023-24: woensdagavond 27 sept., 4 en 25 okt., 8 en 29 nov., 13 dec., 10 en 31 jan., 14 en 28 feb., 13 mrt. en 3 en 17 apr., steeds van 20.15 tot 22.00 uur.

Voorbereiding Pinksterdienst: Hemelvaartsdag 9 mei.

Afsluitende maaltijd: 29 mei.

Van mensen die geen LBG-lid zijn, wordt een kleine bijdrage gevraagd.
Contact en opgave: ds. Margreet Klokke, klokke@leidsebinnenstadsgemeente.nl


Bureau van betekenis

  • voor studenten en andere millennials

Vanuit de Marekerk is in Leiden het Bureau van betekenis opgericht, een platform voor studenten en andere millennials waar gezocht wordt naar betekenis van het leven en verbinding met elkaar d.m.v. lezingen, workshops, muziek, debat e.a. Zie: www.bvbleiden.nl


Niet bij brood alleen

  • voor Young Professionals

Wanneer je aan het einde van je studie bent, of aan het begin van je werkende leven, ga je meestal niet elke zondag naar de kerk. Als je dan weer eens gaat, kom je lang niet altijd leeftijdgenoten tegen. Dat is jammer, want je zoekt toch herkenning. Het is fijn om ervaringen te delen, ook over geloven, met mensen die in dezelfde levensfase zitten. Daarom komen 20’ers en 30’ers een aantal keer naar de kerkdienst samen om te lunchen en een onderwerp te bespreken. Er wordt soms een gast uitgenodigd die iets te vertellen heeft dat tot gesprek uitnodigt. Wie zin heeft is van harte welkom om (een keer) aan te sluiten!

Locatie: de Moriaanzaal van het Hooglandse Huys.
Contact en opgave: Robert Huurnink, robert.huurnink@pg-leiden.nl


Donderdagochtendkring

  • voor actieve, belangstellende gepensioneerden

Deze kring komt één keer in de drie weken op donderdagmorgen bijeen, in het Hooglandse Huys. Er worden in een ontspannen sfeer allerlei onderwerpen besproken die ons als religieuze gepensioneerden interesseren. De onderwerpen worden mede door de groep aangedragen. Af en toe is er een gastspreker. Afgelopen seizoen hebben we het o.a. gehad over de vraag ‘wat gaat er goed?’, over de staat van de natuur, het ontstaan van de canon, de beeldhouwkunst en over de Reformatie in de Lage Landen. Die variatie hopen we ook dit jaar te realiseren. Nieuwe belangstellenden zijn van harte welkom.

Steeds op donderdagmorgen, om te beginnen op 14 september, van 10.00 tot 12.00 uur.

Locatie: Moriaanzaal, Hooglandse Huys

Contact en opgave: Jan Boersema, boersema@cml.leidenuniv.nl


Labyrint lopen

Een Labyrint vormt een pad dat je kunt lopen, een korte pelgrimsreis die je kunt gaan. Het is een vorm van spiritualiteit die van buiten naar binnen werkt. Je lichaam neemt je geest mee, ze gaan weer een eenheid vormen. De inspiratie bij het lopen van het labyrint halen we uit een Bijbelverhaal. Door de wendingen in het labyrint vervlecht het Bijbelverhaal zich met jouw verhaal.

Aanvang: 20.00 uur, de locatie wisselt, die maken we bekend via email.
Data: in principe de tweede dinsdag van de even maanden.
Vragen en opgave: labyrint.pgl@gmail.com


Leerhuis ‘Slavernij en de Bijbel’

Het leerhuis biedt elk jaar verdieping bij een Bijbels thema. Dit jaar is dat ‘slavernij en bevrijding’. Het thema is actueel nu we dit jaar de afschaffing van de slavernij herdenken. Het is in de Bijbel bovendien een heel belangrijk thema. ‘Jullie waren slaven,’ zegt Mozes tegen Israël, ‘maar God heeft jullie bevrijd, vergeet dat nooit.’ ‘Jullie waren slaven,’ schrijft Paulus aan zijn lezers, ‘maar Christus heeft jullie bevrijd, vergeet dat nooit.’ Hoe houden wij vandaag die Bijbelse herinnering levend? En kan het uitdiepen van het thema slavernij helpen om ook met nieuwe ogen te kijken naar de bevrijding waarover de Bijbel spreekt? Kom gerust eens kijken of het iets voor je is. Oude en nieuwe deelnemers zijn welkom.

Tien dinsdagavonden, van 20.00-22.00 uur.
Locatie: Hooglandse Huys
Contact en opgave: Matthijs de Jong, matthijsjdejong@gmail.com


Kring ‘Mystiek & Ervaring’

Vanaf september lezen we in 5 à 6 avonden mystieke teksten uit de Joods-Christelijke traditie en trekken we parallellen met andere mystieke stromingen. Er bestaat een keur aan teksten uit verleden en heden waarin schrijvers, zoals Dag Hammarskjöld, Meister Eckhart, Etty Hillesum en Angelus Silesius, woorden weten te geven aan hun geloof en twijfel, aan hun zoeken en gevonden worden. De praktische mystiek en de eigen ervaring zal in onze gesprekken centraal staan.

Locatie: Hooglandse Kamer.
Coördinatie: Peter Bakker & Ronald Hartsuiker.
Aantal deelnemers: maximaal 12
Contact en opgave: ds. Margreet Klokke, klokke@leidsebinnenstadsgemeente.nl


Boekenclub ‘De namiddag van het Christendom’ Tomás Halík

Veel mensen zitten op een boekenclub. Deelnemers lezen dezelfde boeken en wisselen hun indrukken uit. Dat stimuleert tot lezen en inspireert! Sinds vorig seizoen is er ook een boekenclub in de LBG. Dit jaar is er gekozen voor het nieuwste boek van de bekende Tsjechische priester en theoloog Tomás Halík. De schrijver gelooft dat deze tijd een kans biedt aan de kerk om een verbindende plaats in te nemen in de samenleving en mee te helpen in het formeren van een wereldwijde broeder- en zusterschap, een nieuwe manier van leven. De begeleiding berust bij Guus Fröberg, emeritus predikant en verbonden met de LBG.

Contact en opgave: ds. Guus Fröberg, guusfroberg@gmail.com


NIEUW – ‘Kijk Genesis!’

  • Voor iedereen die wil kijken, luisteren en uitwisselen over vier levensvragen uit Genesis. Vragen die in het nu betekenisvol zijn

Kijk eens naar deze afbeelding: Vraag je je af – wat zie ik hier nu eigenlijk en wat voel ik erbij? Hier is toch niets romantisch aan? Wat geloofde de schilder van wat hij op het doek zette en wat heeft de verbeelding van dit oude verhaal vandaag te zeggen? Raakt het mij? Als je hier iets in herkent, dan is de cursus ‘Kijk Genesis!’ misschien wel iets voor je. Deze wordt gegeven door ds. Margreet Klokke van de Hooglandse Kerk samen met pedagoog en historica Golda Krijger.

In deze cursus werken we met vier schilderijen die passen bij de oerverhalen uit Genesis 1 – 11. Wat zie ik, wat doet dit mij, wat spreekt me aan? Door kijkervaringen uit te wisselen ga je meer zien. Door Margreet wordt uitleg gegeven over de Bijbelverhalen. De vier vragen die we onderzoeken zijn: Wie ben ik, waar kom ik vandaan? Hoe verhoud ik mij tot God? Hoe verhouden wij ons tot elkaar? Hoe verhoud ik mij tot de schepping? De bedoeling is dat er zo ruimte ontstaat voor een (nieuwe) kennismaking met de oerverhalen uit Genesis.

Data: de dinsdagen 9 jan., 6 feb., 19 mrt en 16 apr. van 20.15 tot 22.00 uur.
Locatie: Hooglandse Kamer.
Begeleiding: ds. Margreet Klokke en Golda Krijger-Hagen.
Zie www.historyatwork.nl
Opgave: klokke@leidsebinnenstadsgemeente.nl
Bijdrage: Bij inschrijving 25 euro.


NIEUW – ‘Samen luisteren in de stilte’ – meditatiecursus

  • voor wie verstilling zoekt in deze hectische tijd, met en zonder meditatie-ervaring.

Vanouds is de 40dagentijd een periode van inkeer en omkeer, van aandacht voorde eigen geestelijke weg. Dit jaar kun je hier in de LBG invulling aan geven door deel te nemen aan een serie meditatieavonden volgens de Lectio Divina-methode, waarbij een bijbeltekst in stilte beluisterd wordt aan de hand van vragen die helpen om tot concentratie te komen en verdieping. Het boek ‘Samen luisteren in de stilte’ van Jos Douma en Anselm Grün wordt ernaast gebruikt. Dit biedt voor elke dag in de 40dagentijd een meditatie voor thuis. Iedereen kan meedoen, ook wie geen of weinig ervaring heeft met mediteren.

Data: donderdagen 8 en 22 feb. en 7 en 21 mrt.
Aantal deelnemers: maximaal 15.
Locatie: Hooglandse Kamer.
Begeleiding & opgave: ds. Margreet Klokke, klokke@leidsebinnenstadsgemeente.nl


NIEUW – Pelgrimstocht Hemelvaart

Pelgrimeren is van alle tijden – en tegenwoordig weer razend populair. Een van de oudste en waarschijnlijk meest bekende pelgrimsroutes is die naar Santiago de Compostella. Sinds de Middeleeuwen zijn er vanuit alle Europese landen routes naar deze Spaanse stad ontstaan, ook vanuit Nederland. Deze wandelpaden worden Jacobswegen genoemd. Een van die wegen loopt tussen Haarlem, Leiden en Den Haag. Langs die route staat een aantal prachtige kerken: de pittoreske Dorpskerk in  Bloemendaal, de magnifieke Hooglandse kerk in de Leidse binnenstad en de statige Haagse Kloosterkerk aan het Lange Voorhout. Deze drie kerkgebouwen zijn het huis van drie levendige geloofsgemeenschappen. Wat als die nu eens samen in beweging komen, om ‘mensen van de weg te worden’? Wat als hun gebedshuizen veranderen in pleisterplaatsen voor moderne pelgrims? In het Hemelvaartsweekend kun je meedoen met een pelgrimstocht vanuit de Dorpskerk in Bloemendaal, via de Hooglandse Kerk in Leiden naar de Kloosterkerk in Den Haag.

Data: 10-12 mei 2024.
Contact en informatie: ds. Margreet Klokke, klokke@leidsebinnenstadsgemeente.nl
Kosten: circa 100 euro p.p.


Kerst in de Hooglandse Kerk

De deuren van de Hooglandse Kerk staan in de week voor Kerstmis wijd open voor belangstellenden. Tijdens de Winter Wonder Weken met ijsbaan en kerstmarkt schijnt het licht ook in de kerk. Een speciaal team zorgt voor een programma met welkom, stilte en muzikale omlijsting.

Contactpersoon is de scriba van de LBG: scribalbg@gmail.com


Jeugd

De activiteiten die de Leidse Binnenstadsgemeente organiseert voor de jeugd zijn te vinden op de pagina ‘Kinderen en Jongeren’.


Deel

Kathedraal van het licht