De Leidse Binnenstadsgemeente biedt jaarlijks naast de kerkdiensten een ruim aanbod aan activiteiten, cursussen en gesprekskringen. Het zijn momenten om elkaar te ontmoeten, samen te verdiepen in bepaalde thema’s, samen te praten, te lachen, muziek te maken, te wandelen, of even stil te zijn. De activiteiten en cursussen zijn open voor iedereen die mee wil doen, u hoeft geen lid te zijn of te worden, enkel wordt van mensen die
geen LBG-lid zijn een kleine bijdrage gevraagd. De meeste activiteiten en cursussen zijn voor iedereen toegankelijk, enkele zoomen in op een bepaalde generatie of levensfase. Het hele aanbod staat hieronder. U kunt ook onze gids downloaden, die vindt u hier. Voor vragen en opgave kunt u terecht bij de aangegeven contactpersonen.

Wij zijn ook online actief op sociale media: Facebook, Twitter en YouTube.
U kunt ook onze predikant volgen via Twitter, klik hier.


Cursus ‘Kern van de Christelijke Traditie’

  • voor wie zich wil bezinnen op z’n persoonlijke verhouding tot ‘geloven’

Hoe kun je toegang krijgen tot de bron van inspiratie van de christelijke traditie – de bijbel? Hoe kun je dit boek lezen? Welke beelden zijn er in de traditie van God? Welk beeld koester je zelf? Wie is Jezus volgens theologen? Wat betekent zijn gestalte voor jou persoonlijk? Wat is ‘de Heilige Geest’? Zijn er ervaringen in je dagelijks leven, die je hiermee kunt verbinden? Wat is ‘christelijke ethiek’? Hoe maak je zelf keuzes? Wat is bidden, wat betekent de gemeenschap van de kerk voor je?

De cursus ‘Kern van de Christelijke Traditie’ is vooral bedoeld voor mensen met deze vragen. Zij kunnen gepokt en gemazeld zijn door het christendom, maar zij kunnen ook een ‘onbeschreven blad’ zijn. Zoekers zijn net zo welkom als wie al veel bagage met zich meedragen. Aan het einde van de cursus wordt de mogelijkheid geboden je in een ritueel (opnieuw) met de christelijke traditie te verbinden en op Pinksteren – zoals dat heet – belijdenis te doen.

Data voor 2022-23: woensdagavond 28 sept., 12 en 19 okt., 9 en 23 nov., 14 dec., 4 en 25 jan., 8 en 22 feb., 8 en 22 mrt. en 19 apr., steeds van 20.15 tot 22.00 uur.
Afsluitende maaltijd: 3 mei, voorbereidingsdag op de Pinksterdienst: 20 mei.
Aantal deelnemers: maximaal 15.
Van mensen die geen LBG-lid zijn, wordt een kleine bijdrage gevraagd.
Contact en opgave: ds. Margreet Klokke, klokke@leidsebinnenstadsgemeente.nl


Cursus ‘Wortels en Vleugels’

  • voor wie z’n kinderen wortels wil geven in de christelijke traditie.

Welke bijbel kun je lezen met je kinderen? Hoe kunnen de verhalen voor hen een kompas worden voor het dagelijkse leven? Hoe ga je om met hun moeilijke vragen? Welke rituelen waren er in je eigen ouderlijk huis en welke daarvan zou je willen doorgeven? Wat zou je anders willen doen? Dit seizoen worden twee avonden georganiseerd, waarop je over dit soort vragen in gesprek kunt gaan, onder leiding van ds. Margreet Klokke.

Data: woensdagavond 3 nov 2021 en dinsdagavond 17 mei 2022, van 20.15 tot 22.00 uur in het Hooglandse Huys of via Zoom (in onderling overleg).
Contact en opgave: ds. Margreet Klokke, klokke@leidsebinnenstadsgemeente.nl


Cursus ‘Wijn en Wijsheid’

  • filosoferen over zinvol leven met Prediker voor studenten en Young Professionals

Wat geeft je leven zin? De bijbelse filosoof Prediker heeft daar vragen bij. Is werk zingevend? Het hebben van macht of kennis? Of maken relaties je leven de moeite waard? Soms denkt hij dat de enige zin ervan is, dat je er een beetje van geniet. De oude teksten van Prediker zijn verrassend actueel, ze geven een goede aanleiding tot gesprek. Die mogelijkheid, onder het genot van een goed glas, is er voor studenten en young professionals in de Hooglandse Kamer, Nieuwstraat 58.

Data: donderdagen 20 jan, 10 feb, 24 feb 2022.
Aantal deelnemers: maximaal 10.
Gespreksleider en opgave: ds. Margreet Klokke, klokke@leidsebinnenstadsgemeente.nl


In Gesprek op Vrijdagavond

  • voor Young Professionals

Wanneer je aan het einde van je studie bent, of aan het begin van je werkende leven, ga je meestal niet elke zondag naar de kerk. Àls je dan weer eens gaat, kom je lang niet altijd leeftijdgenoten tegen. Dat is jammer, want je zoekt toch herkenning. Het is fijn om ervaringen te delen, ook over geloven, met mensen die in dezelfde levensfase zitten. Daarom komen young professionals sinds kort bij elkaar op de laatste vrijdag van de maand. Er wordt steeds een gast uitgenodigd die iets te vertellen heeft dat tot gesprek uitnodigt. Wie zin heeft is van harte welkom om (een keer) aan te sluiten!

Eerste avond: 24 sep 2021, daarna elke laatste vrijdag van de maand.
Locatie: Hooglandse Huys, Middelweg 2, Leiden.
Gespreksleider: De jeugdwerker (in de vacaturetijd: ds. Margreet Klokke)
Contact en opgave: Willeke van Ravensbergen, wmravensbergen@gmail.com


Donderdagochtendkring

  • voor actieve, belangstellende gepensioneerden

Deze kring komt één keer in de drie weken op donderdagmorgen bijeen, in het Hooglandse Huys. Er worden in een ontspannen sfeer allerlei onderwerpen besproken die ons als religieuze gepensioneerden interesseren. De onderwerpen worden mede door de groep aangedragen. Af en toe is er een gastspreker.

De eerste bijeenkomst is voorlopig vastgesteld op donderdagmorgen 26 augustus.
Contact en opgave: Jan Boersema, boersema@cml.leidenuniv.nl


Labyrint lopen

Een Labyrint vormt een pad dat je kunt lopen, een korte pelgrimsreis die je kunt gaan. Het is een vorm van spiritualiteit die van buiten naar binnen werkt. Je lichaam neemt je geest mee, ze gaan weer een eenheid vormen. De inspiratie bij het lopen van het labyrint halen we uit een Bijbelverhaal. Door de wendingen in het labyrint vervlecht het Bijbelverhaal zich met jouw verhaal. In principe houden we elke tweede dinsdag van de even maanden en labyrint-avond. Aanvang: 20.00 uur, de locatie wisselt, die maken we bekend via email. In de huidige Coronatijd liggen de activiteiten stil. We bezinnen ons op vormen waarop we deze avonden op een veilige manier kunnen organiseren.

Werkgroep Labyrint: Rietje van Wijlen, Jutta Hartkoorn, Barbara Heubeck-Duijts, Marius van der Heul.
Vragen en opgave: labyrint.pgl@gmail.com


Leerhuis ‘Het eigen verhaal van het Oude Testament’

De Leidse Binnenstadsgemeente heeft sinds vele jaren een leerhuis. Tien avonden per jaar komen deelnemers bijeen om zich te verdieping in Bijbelse teksten en thema’s. Het leerhuis wordt geleid door een van de theologisch geschoolde leden van de LBG.

Vaak staat een specifiek Bijbelboek centraal (afwisselend uit het Oude en Nieuwe Testament), maar er is ook ruimte voor theologische thema’s. De avond begint met het lezen van een Bijbelgedeelte, dat na een stevige inleiding wordt bevraagd en bediscussieerd. De nadruk ligt op leren: iets opsteken over de achtergrond en de thematiek van teksten uit de Bijbel, op een manier die past bij een persoonlijke omgang daarmee.

Dit jaar vervolgt het leerhuis het onderwerp van afgelopen jaar, dat voortijdig werd afgebroken, vanwege corona. Het Oude Testament wordt vaak versmald tot een opstapje voor het Nieuwe, maar dan mis je veel van de rijkdom van dit boek. Daarom willen we nu met aandacht luisteren naar het eigen verhaal van het Oude Testament.

Data volgen.
Locatie: Hooglandse Huys (voor zover haalbaar)
Contact en opgave: Matthijs de Jong, matthijsjdejong@gmail.com


NIEUW – Meditatiecursus ‘Bezinning voor de 40-dagentijd’

Vanouds is de 40-dagentijd een periode van inkeer en omkeer. Dit jaar kun je hier in de LBG invulling aan geven door deel te nemen aan een serie meditatie-avonden. Voor de meditaties wordt er gebruik gemaakt van teksten van o.a. Meister Eckhart, Theresa van Avila en Thomas Merton. Iedereen kan meedoen, ook wie geen of weinig ervaring heeft met mediteren.

Data: dinsdagen 1, 15 en 29 maart en 12 april 2022.
Aantal deelnemers: maximaal 10, bij veel belangstelling wordt er ook een middaggroep gehouden.
Begeleiding: ds. Margreet Klokke, klokke@leidsebinnenstadsgemeente.nl


NIEUW – Leesgroep ‘Mystiek & Ervaring’

In september starten we met de Leesgroep ‘Mystiek & Ervaring’. In 5 à 6 avonden lezen we mystieke teksten uit de Joods-Christelijke traditie en trekken we parallellen met andere mystieke stromingen. Er bestaat een keur aan teksten uit verleden en heden waarin schrijvers, zoals Dag Hammarskjöld, Meister Eckhart, Etty Hillesum en Angelus Silesius, woorden weten te geven aan hun geloof en twijfel, aan hun zoeken en gevonden worden. De praktische mystiek en de eigen ervaring zal in onze gesprekken centraal staan.

Coördinatie: Peter Bakker & Ronald Hartsuiker.
Aantal deelnemers: maximaal 12.
Contact en opgave: ds. Margreet Klokke, klokke@leidsebinnenstadsgemeente.nl


NIEUW – Leesgroep ‘Een Openbaring!’

Volgens Joodse traditie moet je minstens met 70 mensen een bijbeltekst bestuderen, want alleen dan kun je recht doen aan alle aspecten ervan. In je eentje een tekst doorgronden is lastig. Dat geldt zeker voor het laatste bijbelboek, de Openbaring van Johannes. Dat zit zo vol cryptische beelden, dat het zich moeilijk laat begrijpen. We gaan daarom samen bijbellezen.

Data: dinsdagen 2, 16 en 30 nov en 14 dec 2021, van 20.15 tot 22.00 uur.
Locatie: bovenzaal van het Hooglandse Huys.
Aantal deelnemers: maximaal 15.
Bij veel belangstelling komt er ook een middaggroep (van 15.15 tot 17.00 uur).
Begeleiding en opgave ds. Margreet Klokke: klokke@leidsebinnenstadsgemeente.nl


NIEUW – ‘Met alle respect’, praten over God

Gesprekken over wat mensen geloven – of juist niet geloven – lopen nogal eens uit op wederzijds onbegrip en soms zelfs ruzies. Dat gebeurt zelfs weleens onder vrienden of in de familiekring. Het kan er soms toe leiden dat ouders omwille van de lieve vrede maar niet meer met hun kinderen over het geloof praten.

In het boek van Popko Kuiper “Met alle respect – praten over God en zo…” probeert hij duidelijk te maken waardoor zulke gesprekken vaak mis gaan en wat er nodig is om een gesprek te voeren waar alle deelnemers een goed gevoel aan overhouden. Daarbij komen verschillende onderwerpen aan de orde die misschien stuk voor stuk wel gespreksstof opleveren voor een hele avond.

Voorlopig beginnen we met 4 à 5 bijeenkomsten.
Locatie: Hooglandse Huys. Aanvang: 20.00 uur.
Data: 23 sep, 14 okt, 4 nov, 25 nov, (evt. 16 dec) 2021.
Contact en opgave: Popko Kuiper, popko.kuiper@hetnet.nl
Het boek is te koop via elke boekhandel (voor € 22,95) of via de auteur zelf.


Kerst in de Hooglandse Kerk

De deuren van de Hooglandse Kerk staan in de week voor Kerstmis wijd open voor belangstellenden. Tijdens de Winter Wonder Weken met ijsbaan en kerstmarkt schijnt het licht ook in de kerk. Een speciaal team zorgt voor een programma met welkom, stilte en muzikale omlijsting.

Contactpersoon is de scriba van de LBG: scribalbg@gmail.com


Jeugd

De activiteiten die de Leidse Binnenstadsgemeente organiseert voor de jeugd zijn te vinden op de pagina ‘Kinderen en Jongeren’.


Deel

Kathedraal van het licht