De Leidse Binnenstadsgemeente organiseert jaarlijks terugkerende cursussen en gesprekskringen. Ze zijn hieronder te vinden. Voor (overige) activiteiten van seizoen 2019-2020, zie dit bericht.

Kern van de christelijke traditie

Voor wie zich wil bezinnen op z’n persoonlijk verhouding tot ‘geloven’ is er de cursus ‘Kern van de christelijke traditie’. De Bijbel, wat is dat voor een boek? Wat hebben de schrijvers ervan willen overbrengen? In welke literaire en gelovige traditie stonden zij en wat kunnen hun verhalen je te zeggen hebben? Wat is er bijvoorbeeld bedoeld met het scheppingsverhaal? Hoe krijg je toegang tot de poëzie van de psalmen? Welke verstaanssleutel heb je nodig bij het lezen van een profetie?

Welke betekenissen kunnen er worden opgeroepen bij namen of begrippen als God, Jezus en de Heilige Geest? Kun je daar ervaringen uit het dagelijks leven mee in verband brengen? Kun je eventuele religieuze gevoelens uiten, in gebed of in een kerkdienst? Is het mogelijk gesteund te worden in de keuzes die je moet maken door een vorm van christelijke ethiek? Hoe beleef je de kerk, als instituut?

De cursus ‘Kern van de christelijke traditie’ is vooral bedoeld voor mensen met vragen als de hierboven gestelde. Zij kunnen gepokt en gemazeld zijn door het christendom, maar zij kunnen ook een ‘onbeschreven blad’ zijn. Zoekers zijn net zo welkom, als wie al veel bagage met zich meedragen. Aan het einde van de cursus wordt de mogelijkheid geboden je in een ritueel (opnieuw) met de christelijke traditie te verbinden en – zoals dat altijd genoemd is – op Pinksteren ‘belijdenis te doen’.

Aanmelding en informatie: ds. Margreet Klokke (klokke@leidsebinnenstadsgemeente.nl).

Donderdagochtendkring

Zo’n twaalf jaar geleden begon oud-hoogleraar Jan den Boeft een gesprekskring over kerkgeschiedenis. Dit voor oudere gemeenteleden die hun maandelijkse koffieochtend meer diepgang wilden geven. Deelnemers bespraken tijdens de gesprekskring ‘Wat betekent de kerkgeschiedenis voor ons?’ allerlei onderwerpen uit de geschiedenis van het christendom.

In de loop van de tijd is het begrip kerkgeschiedenis ruim opgevat en ook kunnen heel andere thema’s aan de orde komen. Zo kan het bijvoorbeeld gaan over religieuze kunst, of over andere kerkgenootschappen, omdat ook daarvan te leren valt. De kringen vinden meestal plaats op donderdagochtenden van 10 tot (uiterlijk) 12 uur in het Hooglandse Huys. Inmiddels heeft Jan Boersema de coördinatie overgenomen. Ook andere deskundigen leveren een bijdrage aan de kring.

Aanmelding en informatie: Jan Boersema (boersema@cml.leidenuniv.nl).

Verdiepingskring

Binnen de verdiepingskring wordt middels bibliodrama een ontmoeting tot stand gebracht tussen een deelnemer van de groep en een figuur uit de Bijbel. Een van de deelnemers neemt een fictieve gast mee, bijvoorbeeld  David, en licht aan de groep toe waarom juist deze persoon is gekozen. Dor het spelen van rollen en inleven in situaties komt een wisselwerking tot stand tussen vragen, denkbeelden, intenties en handelingen van Bijbelfiguren en de persoonlijke levenservaringen van de speler. Zo kunnen Bijbeltekst en actuele levenservaring elkaar wederzijds verrijken.

Aanmelding en informatie: Gerda Hamoen (gerda.c.hamoen@gmail.com). De kring wordt begeleid door ds. Margreet Klokke.

Leerhuis

De Leidse Binnenstadsgemeente heeft sinds vele jaren een leerhuis. Tien avonden per jaar komen deelnemers bijeen om zich te verdieping in Bijbelse teksten en thema’s. Het leerhuis wordt geleid door een van de theologisch geschoolde leden van de LBG. Sinds een aantal jaren is dat Matthijs de Jong.

Vaak staat een specifiek Bijbelboek centraal (afwisselend uit het Oude en Nieuwe Testament), maar er is ook ruimte voor theologische thema’s. De avond begint met het lezen van een Bijbelgedeelte, dat na een stevige inleiding wordt bevraagd en bediscussieerd. De nadruk ligt op leren: iets opsteken over de achtergrond en de thematiek van teksten uit de Bijbel, op een manier die past bij een persoonlijke omgang daarmee.

Aanmelding en informatie: Matthijs de Jong (matthijsjdejong@gmail.com).

Jeugd

De activiteiten die de Leidse Binnenstadsgemeente organiseert voor de jeugd zijn te vinden op de pagina ‘Jeugd en jongeren’.

Deel

Kathedraal van het licht