Welkom op de jeugd- en jongerenpagina van de Leidse Binnenstadsgemeente. Binnen de LBG is een enthousiaste groep gemeenteleden die leuke en leerzame activiteiten organiseert voor de jeugd om vanaf jonge leeftijd kennis te maken met het geloof. Je bent van harte welkom om eens te komen kijken en met een groep mee te doen! Wil je meer informatie of heb je ideeën over het jeugdwerk, neem dan vooral contact met ons op via jeugdwerk@leidsebinnenstadsgemeente.nl.

Crèche

Op zondagmorgen is er tijdens de hele kerkdienst crèche voor kinderen tot vier jaar. De crècheruimte is te vinden in de Burchtzaal. Per dienst zijn er twee oppassen aanwezig, vaak is dit een ouder van één van de kinderen en een jongere. Bij bijzondere diensten zoals Kerst, Pasen en doopvieringen worden meer mensen ingezet. De kinderen kunnen spelen, knutselen, lezen en liedjes zingen. Ook is er tijd voor een tussendoortje dat de kinderen zelf mee mogen nemen. Voor de allerkleinsten zijn er een wipstoeltje en een box aanwezig.

Voor vragen of aanmelden als oppas: Maartje Nolles (crechelbg@gmail.com).

Kindernevendienst

Voor kinderen vanaf groep 1 tot en met 5 wordt op zondagmorgen de kindernevendienst (KND) georganiseerd. De kinderen starten de dienst samen met hun ouders in de kerk. Na de voorbereiding gaat de predikant met de kinderen in gesprek over het thema van de overdenking. Hierna steekt één van de hen aan de Paaskaars een kaars aan, en neemt die mee naar de KND als teken van verbondenheid met de eredienst. De KND vindt plaats op de eerste verdieping van het Hooglande Huys. Voor het Bijbelverhaal en de bijpassende activiteiten of knutselwerkjes wordt gebruik gemaakt van Bijbel Basics van het Nederlands Bijbelgenootschap. Tijdens de collecte komen de kinderen terug met het licht en sluiten we de dienst gezamenlijk af.

Contactpersoon: Ans van Broekhuizen.

De crèche en de kindernevendienst worden het hele jaar door georganiseerd, de overige groepen komen in de zomervakantie niet bij elkaar.

Basics!

Voor de kinderen uit groep 6, 7 en 8 is er de eerste en derde zondag van de maand tijdens de kerkdienst de groep Basics! De kinderen beginnen de dienst samen met hun ouders in de kerk. Na de voorbereiding en het gesprekje met de kinderen gaan ze naar de Moriaanzaal in het Hooglandse Huys. Op hoogtijdagen zoals Kerst, Pasen en Pinksteren blijven ze de dienst meevieren in de kerk. Elk gezin waarvan een kind aan Basics! meedoet, krijgt een Samenleesbijbel van het Nederlands Bijbelgenootschap. Deze Samenleesbijbel nemen de kinder mee naar Basics! om er samen uit te lezen en met de opdrachten aan de slag te gaan.

Contactpersoon: Jan van der Kamp.

De Jeugd van Tegenwoordig

Voor alle tieners op de middelbare school wordt eens per maand De Jeugd van Tegenwoordig (JVT) georganiseerd. Deze groep komt op de tweede zondag van de maand bijeen in de Moriaanzaal van het Hooglande Huys. De JVT begint om 10 uur met drinken en wat lekkers, waarna de bijeenkomst geopend wordt. De thema’s variëren en hebben altijd een link met het dagelijks leven van de jeugd. Er ontstaat gesprek over hoe het geloof samen en persoonlijk vorm krijgt. Uiteindelijk sluit de JVT aan bij de cursus ‘Kern van de christelijke traditie’ (zie de pagina ‘Leren en inspireren’).

Contactpersoon: Antje Ras.

Dienst met jongeren

Drie á vier keer per jaar is er een speciale viering, georganiseerd voor en door de jongeren. De predikant, jeugdwerkers en de jongeren organiseren deze viering. In de dienst is ruimte voor de muziekkeuze van de jongeren en komen de visie, vragen en antwoorden van de jongeren duidelijk naar voren. De vieringen worden door alle gemeenteleden als zeer bijzonder en inspirerend ervaren.

Data in 2021: zondag 11 juli en 24 oktober.

Op 9 mei 2021 is er een middagdienst met jongvolwassenen.

Kliederkerk in Leiden

Eens in de twee maanden wordt op zaterdagmiddag een Kliederkerk georganiseerd. Het is een laagdrempelige vorm van kerk-zijn die gericht is op kinderen tot twaalf jaar. Samenzijn speelt een grote rol: ouders of andere betrokkenen gaan samen aan de slag met een Bijbelverhaal, kinderen ontmoeten er andere kinderen en de ouders kunnen met elkaar in gesprek. Vanaf 15.45 uur staan drinken en iets lekkers klaar en om 16.00 uur begint het programma. Er is een interactieve vertelling van een Bijbelverhaal, er wordt gezongen en er zijn allerlei activiteiten die aansluiten bij het thema. Een eenvoudige gezamenlijke maaltijd sluit de middag af. Rond 18 uur is het programma afgelopen.

Kliederkerk in Leiden vindt plaats in het Hooglandse Huys, Hooglandse Kerk (ingang hoek Moriaansteeg en Hooglandse Kerkgracht). Deelname is gratis, wel is er een collecte voor de onkosten. Kijk voor een impressie en actuele data op Facebook.

Aanmelden (in verband met catering en benodigde materialen) en informatie: Emmie Kaljouw (jeugdwerk@leidsebinnenstadsgemeente.nl).

Jeugd-en jongerenevents

Naast bovenstaande vaste kernactiviteiten organiseert de Leidse Binnenstadsgemeente grootschaliger evenementen gericht op jeugd en jongeren. Zo waren er een concerten van Elly & Rikkert (basisschoolleerlingen) en Matthijn Buwalda (jongeren) en is de kindermusical van de Vliegend Speeldoos al twee keer naar de Hooglandse Kerk gekomen. Ook hebben we Pasen gevierd met zandtovenaar Gert van der Vijver. Deze gratis toegankelijke evenementen worden georganiseerd samen met het cluster Binnenstadskerken. Als je op de hoogte wilt blijven van onze evenementen, kijk dan op Facebook.

Contactpersoon: Diony Breedveld.

Deel

Ontmoeting