Is de Hooglandse Kerk te huren?

Ja. Informatie over verhuur van de Hooglandse Kerk is te vinden op de site hooglandsekerk.com of neem contact op met de beheerders.

Mag ik zomaar een kerkdienst bijwonen?

Ja, u bent van harte welkom om gewoon binnen te lopen en de diensten mee te vieren. De eredienst is een openbare gelegenheid.

Bij wie kan ik terecht met vragen over de Leidse Binnenstadsgemeente?

Wanneer u overweegt om zich aan te sluiten bij onze gemeente of dit al gedaan heeft en nog vragen heeft over de diensten, de organisatie, de gemeente of haar activiteiten, kunt u contact opnemen met de scriba, Aad Hamoen (scriba@leidsebinnenstadsgemeente.nl).

Hoe meld ik mij aan als lid?

Als u formeel/administratief wilt behoren tot de LBG, dient u zich via het Kerkelijk Bureau over te laten schrijven vanuit uw huidige gemeente naar de LBG. Dezelfde weg geldt als u zich wilt overschrijven vanuit de LBG naar een andere gemeente. Het Kerkelijk Bureau is te bereiken via het e-mailadres info@protestantsegemeenteleiden.nl t.a.v. mw. Harmy Jansen.

Voor dopen, belijdenis en dergelijke kunt u het beste contact opnemen met de scriba (scriba@leidsebinnenstadsgemeente.nl).

Waar is de ringleiding aangebracht?

Aan de hand van bijgaande plattegrond kunt u zien waar in de Hooglandse kerk ringleiding is aangebracht.  Diegenen die hier afhankelijk van zijn, kunnen zo bepalen waar men het beste plaats kan nemen. De plattegrond vindt u tevens op het informatiebord bij de ingang van de kerk of op de informatiezuil in de kerk.

 

Hoe wordt er omgegaan met mijn privé-gegevens?

Ter bescherming van privacygevoelige informatie heeft de kerkenraad van de Leidse Binnenstadsgemeente een privacystatement vastgesteld, zoals door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wordt voorgeschreven. Een verkorte variant met de belangrijkste afspraken vind u hier. Voor meer informatie en inzage in ons uitgebreide statement kunt u contact opnemen met: coordinatorAVG@binnenstadsgemeente.nl.

Wat is het rekeningnummer van de wijkkas?

Via de wijkkas worden vele activiteiten van onze gemeente betaald, zoals de koffie/thee na de dienst en het materiaal dat gebruikt wordt voor kringen.

Het rekeningnummer van onze gemeente is: NL30INGB0000111806 t.n.v. penningmeester Leidse Binnenstadsgemeente.

Wilt u bij een overboeking alstublieft het doel vermelden?

Hoe bestel ik collectebonnen?

Het College van Kerkrentmeesters beveelt collectebonnen van harte bij u aan.

Veel gemeenteleden doen munt- of papiergeld in de collectezakken. Dat is een goede gewoonte. Maar het storten van collectegeld bij de banken wordt steeds problematischer. De banken brengen kosten in rekening voor het storten van collectegeld. Dat betekent extra kosten voor de Protestantse Gemeente Leiden. Daarom bevelen wij het gebruik van collectebonnen van harte aan. Daarbij kan het gebruik van collectebonnen ook in financieel opzicht een voordeel opleveren. Zij die belastingaftrek voor giften genieten, kunnen het kopen van de collectebonnen opnemen in de giftenaftrek. De volgende bonnen zijn beschikbaar:

Bonnen van € 0,75 voor € 15,- per vel;
Bonnen van € 1,20 voor € 24,- per vel;
Bonnen van € 2,- voor € 40,- per vel.

Via de webwinkel van de Protestantse Gemeente Leiden kunt u collectebonnen bestellen en betalen. Eenmalig dient u een account aan te maken. Uw registratienummer kunt u opvragen bij info@kerkelijkbureauleiden.nl onder vermelding van uw naam en geboortedatum, of telefonisch: 071-5764145.

Na ontvangst van uw betaling worden de collectebonnen naar u opgestuurd. U kunt ook aangeven dat u de bonnen wilt ophalen bij het kerkelijk bureau, Van Vollenhovenkade 22.

Waar vind ik het kerkblad en informatie over andere kerken in Leiden?

Het Leidse kerkblad is hier te downloaden. Op protestantsegemeenteleiden.nl vind u ook een overzicht van andere wijkgemeenten van de PKN en andere kerken in Leiden.