In en rond de Hooglandse Kerk is een aantal ‘ploegen’ ( vrijwilligers) actief, die het mogelijk maken het kerkgebouw te gebruiken en in stand te houden. We zijn altijd op zoek naar nieuwe leden.

Vrijwilligers komen uit de hele regio Leiden en zetten zich met groot enthousiasme en plezier in voor het behoud van de Hooglandse Kerk. De exploitatie is in de eerste plaats gericht op behoud van de Hooglandse Kerk als godshuis en in tweede instantie als cultureel erfgoed met een duidelijke functie in de stad Leiden. De medewerkers van deze “ploegen” staan onder leiding van: Ronald Hartsuiker, 071 – 514 96 36, info@hooglandsekerk.com

De poetsploeg

Om er zo netjes mogelijk bij te zitten schrobben, stoffen, poetsen en boenen de leden van deze ploeg wekelijks op enthousiaste wijze de vloeren, wanden, ramen, koperwaren, stoelen en banken in zowel de kerk als in het Hooglandse Huys. Ze hebben de beschikking over professionele schoonmaakapparatuur. Een gezellige groep medewerkers die hun vrijwilligerswerk fluitend doen. Hebt u tweeënhalf uur per maand over, neem dan contact op met: Contactpersoon Ronald Hartsuiker, 071 – 51496 36

De cateringploeg

Tijdens multifunctionele evenementen in de Hooglandse Kerk treedt deze werkgroep op als gastheer/gastvrouw met het schenken van koffie/thee of het ontvangen van gasten. Deze groep is de ruggengraat van onze exploitatie. Dankzij onze cateringploeg is de instandhouding van de Hooglandse Kerk gewaarborgd voor de toekomst. Contactpersoon: Marjolijn Kruider, 06-57702312

De klaarzet en opruimploeg

Deze werkploeg zorgt voor het omzetten van de stoelen en banken voor de kerkdiensten en evenementen. Dit werk wordt vaak onderschat. Vaak is het weer een race tegen de klok om de indeling op tijd af te ronden. De ploeg kan ieder jaar aanvulling gebruiken. Contactpersoon is Ronald Hartsuiker.

De openstellingsploeg

In de zomermaanden is de Hooglandse kerk dagelijks geopend en gratis toegankelijk. Onze enthousiaste vrijwilligers ontvangen de bezoekers en geven informatie en eventueel rondleidingen. Deel uw enthousiasme voor onze kathedraal van het licht met bezoekers! We nodigen u van harte uit om een keer met deze ploeg mee te draaien. De beloning is vaak een goed gesprek, een onverwachte ontmoeting of nieuwe inzichten in onze prachtige gebouw! Meld u zich aan als gastheer of gastvrouw! Contactpersoon: Ronald Hartsuiker, 071 – 51496 36

De geluidsploeg

De geluidsploeg draagt zorg voor een goede werking van de geluidsinstallatie tijdens de erediensten,  begrafenissen, en trouwerijen. Er is geen vereiste kennis noodzakelijk. Contactpersoon: Bert Favier, 071- 5311302

De koffieploeg

Een goed gesprek begint met koffie! Na de zondagse viering schenken de leden van deze werkploeg de koffie en thee voor de kerkgangers die willen napraten in de Tuinzaal. Naast koffie en thee schenken ruimt deze groep de Tuinzaal weer op. Contactpersoon: Marjolijn Kruider, 06-57702312

 

Deel

Kerk in de stad