Pastorale raad

In de LBG is de pastorale raad verantwoordelijk voor het organiseren van activiteiten die bevorderen dat er in de gemeente wordt omgezien naar elkaar. De raad bestaat uit de predikant, enkele ouderlingen en een aantal vrijwilligers. Ze wordt bijgestaan door de ‘bezoekgroep’ en de ‘autodienst’.

Zo organiseerde de raad in de periode van de lockdown tijdens de coronacrisis, o.a. de belkring en de Zoom-koffie na de dienst. Ze is ook verantwoordelijk voor de Digitale Nieuwsbrief en de huiskameravonden.

Activiteiten:

  • Het verwelkomen van nieuw ingekomenen
  • Het bezoeken van mensen die een jubileum te vieren hebben
  • Het regelen van een autodienst voor mensen die zondag naar de kerk willen maar geen eigen vervoer hebben (zie Zondagse vieringen onder het kopje ‘vervoer’)
  • Het organiseren van ontmoetingsmiddagen en -avonden met een thema (zie onder)
  • Het organiseren van open maaltijd-avonden (zie onder)
  • Het organiseren van een ‘Jubilarissenmiddag’ (zie onder)

Wie graag actief wil worden in de pastorale raad, de bezoekgroep of de autodienst kan zich aanmelden via pastoraleraad@leidsebinnenstadsgemeente.nl.


Ontmoetingsavonden / Huiskameravonden

De pastorale raad organiseert vanaf het najaar van 2021 weer ontmoetingsavonden bij gemeenteleden thuis. Per wijk zal op het adres van één van de gemeenteleden een kleinschalige bijeenkomst plaatsvinden. Het gaat om een laagdrempelige, huiselijke avond waarin het uitwisselen van geloofservaringen voor meer verbinding met elkaar kan zorgen. Ds. Margreet Klokke zal met een ouderling, Willemijn van der Bijl of Monica van der Heul, de avond leiden.

Mocht u uw huis beschikbaar willen stellen, email dan naar: pastoraleraad@leidsebinnenstadsgemeente.nl

Data: 12 okt 2021 (Mors), 4 nov 2021 (Burgemeester- en Professorenwijk), 25 dec 2021 (Binnenstad), 24 mrt 2022 (Merenwijk en Waardeiland), 12 mei 2022 (Zuid-West en Stevenshof).
Voor de overige wijken en voor gemeenten buiten Leiden zullen in 2022-2023 avonden worden georganiseerd.


Jubilarissen- en bruidsparenmiddag

  • voor kroonjarigen vanaf 50 jaar en huwelijksjubilea vanaf 25 huwelijksjaren

Ieder jaar organiseert de pastorale raad een speciale middag voor jarigen met een kroonjaar vanaf 50 jaar (60, 70, 80, 90 & 100 jaar!) en bruidsparen met een jubileum vanaf 25 huwelijksjaren. Aan alle verjaardagskroonjaren zijn Bijbelse namen gegeven:

50 jaar: Abraham of Sara
60 jaar: Isaak of Elisabeth
70 jaar: Jacob of Anna
80 jaar: Jozef of Debora
90 jaar: Antonius of Ruth
100 jaar: Methusalem of Judith

In een informele ontmoeting wordt de dankbaarheid gevierd met koffie, gebak en vooral samenzijn. Eenieder die hiervoor in aanmerking komt, ontvangt een persoonlijke uitnodiging.

Contact: Geertrui Betgen, email: pastoraleraad@leidsebinnenstadsgemeente.nl


Bezoekersgroep

De Bezoekersgroep bezoekt gemeenteleden met een bloemetje voor verjaardagen vanaf 80 jaar en huwelijksjubilea. Wij zoeken nog enthousiaste vrijwilligers die het leuk vinden een paar keer per maand met bloemen op stap te gaan naar een jarige of jubilaris.

Contact: Nel de Boer, email: pastoraleraad@leidsebinnenstadsgemeente.nl


Schuif maar aan

‘Schuif maar aan’ richt zich op mensen die graag in gezelschap eten. En op mensen die elkaar eens op een andere manier willen ontmoeten dan rondom de dienst op zondag. Elk seizoen wordt er ongeveer tien keer met een (wisselende) groep mensen samen gegeten bij verschillende mensen thuis. Per persoon wordt een bijdrage van €5,00 gevraagd.

Informatie en aanmelding: Cent en Metha van Vliet, email: LBGSchuifmaaraan@gmail.com


Deel

Ontmoeting