Pastorale raad

In de LBG is de pastorale raad verantwoordelijk voor het organiseren van activiteiten die bevorderen dat er in de gemeente wordt omgezien naar elkaar. De raad bestaat uit de predikant, enkele ouderlingen en een paar vrijwilligers. Ze wordt bijgestaan door de ‘bezoekgroep’ en de ‘autodienst’.

Activiteiten:

  • Het verwelkomen van nieuw ingekomenen
  • Het bezoeken van mensen die een jubileum te vieren hebben
  • Het regelen van een autodienst voor mensen die zondag naar de kerk willen maar geen eigen vervoer hebben (zie https://www.leidsebinnenstadsgemeente.nl/zondags-vieringen/ onder het kopje ‘vervoer’)
  • Het organiseren van ontmoetingsmiddagen en -avonden met een thema (zie onder)
  • Het organiseren van open maaltijd-avonden (zie onder)
  • Het organiseren van een ‘Jubilarissenmiddag’ (zie onder)

Wie graag actief wil worden in de pastorale raad, de bezoekgroep of de autodienst kan zich aanmelden via pastoraleraad@leidsebinnenstadsgemeente.nl.

Ontmoetindsmiddagen en -avonden

Ook dit seizoen organiseert de pastorale raad weer ontmoetingsbijeenkomsten, voor alle belangstellenden van de LBG. Het gespreksthema is: ‘De reis van je leven’, het gaat over je geloofsgeschiedenis. Dat is een onderwerp waar je zelden over praat. Je praat meestal wel met elkaar over je familiegeschiedenis en je werkgeschiedenis, maar bijna nooit over je geschiedenis met ‘de Eeuwige’. Op deze middagen en avonden gaan we dat gesprek proberen te voeren. Aan ieder wordt gevraagd om van tevoren alvast na te denken over de vraag: ‘Wat is je eerste herinnering aan God’, of, als dat moeilijk is, ‘Wat is je eerste religieuze herinnering’?

Dit zijn de data waaruit gekozen kan worden: woensdagavond 13 november, 22 januari of 22 april of vrijdagmiddag 15 november, 24 januari of 17 april. Informatie en aanmelding: Margreet Klokke (klokke@leidsebinnenstadsgemeente.nl).

Schuif maar aan

‘Schuif maar aan’ richt zich op mensen die graag in gezelschap eten. En op mensen die elkaar eens op een andere manier willen ontmoeten dan rondom de dienst op zondag. Elk seizoen wordt er ongeveer tien keer met een (wisselende) groep mensen samen gegeten bij verschillende mensen thuis. Per persoon wordt een bijdrage van €5,00 gevraagd.

Informatie en aanmelding: Cent en Metha van Vliet (LBGSchuifmaaraan@gmail.com).

Jubilarissen- en bruidsparenmiddag

Voor allen die binnen de LBG hun kroonjaar willen vieren, is er jaarlijks een feestelijke middag. Kroonjaren zijn vanaf vijftig jaar voor jarigen en vanaf vijfentwintig jaar – met een tussentijd van vijf jaar – voor hen die een huwelijksjubileum vieren. Aan alle verjaardagskroonjaren zijn Bijbelse namen gegeven:

50 jaar: Abraham of Sara
60 jaar: Isaak of Elisabeth
70 jaar: Jacob of Anna
80 jaar: Jozef of Debora
90 jaar: Antonius of Ruth
100 jaar: Methusalem of Judith

Deel

Ontmoeting