Welkom op de jeugd- en jongerenpagina van de Leidse Binnenstadsgemeente. Binnen de LBG is een enthousiaste groep gemeenteleden die leuke en leerzame activiteiten organiseert voor de jeugd om vanaf jonge leeftijd kennis te maken met het geloof. Je bent van harte welkom om eens te komen kijken en met een groep mee te doen! Wil je meer informatie of heb je ideeën over het jeugdwerk, neem dan vooral contact op met één van de jeugdwerkers:

Voor het kinderwerk en de jongvolwassenen:

Robert Huurnink: robert.huurnink@pgleiden.nl

Voor het tienerwerk en de jongvolwassenen:

Tim Wildeman: tim.omarm@gmail.com


Crèche

Op zondagmorgen is er tijdens de hele kerkdienst crèche voor kinderen tot 4 jaar. De crècheruimte is te vinden in de Burchtzaal. Per dienst zijn er twee oppassen aanwezig, vaak is dit een ouder van één van de kinderen en een jongere. Bij bijzondere diensten zoals Kerst, Pasen en doopvieringen worden meer mensen ingezet. De kinderen kunnen spelen, knutselen, lezen en liedjes zingen. Er zijn onder andere een speelkleed en box, leesboekjes en allerlei speelgoed voor deze leeftijdscategorie aanwezig. Ook is er tijd voor een tussendoortje dat de kinderen zelf mee mogen nemen. Voor de allerkleinsten zijn er een wipstoeltje en een box aanwezig. Tijdens de collecte worden de kinderen opgehaald, zodat de dienst gezamenlijk kan worden afgesloten.

Heb je vragen over de crèche of vind je het leuk om op de kinderen te passen tijdens de dienst, neem dan contact op met:

Robert Huurnink: robert.huurnink@pg-leiden.nl


Kindernevendienst

  • basisschool groep 1 t/m 5

Er is elke zondagmorgen Kindernevendienst (KND) voor kinderen van groep 1 t/m 5. De kinderen starten de dienst samen met hun ouders in de kerk. Na het tweede lied (aan het eind van de Voorbereiding in de liturgie), gaat de predikant met de kinderen in gesprek over het thema van de overdenking. Hierna neemt één van hen de kaars, die is aangestoken aan de paaskaars, mee naar de kindernevendienst. Zo blijven de kinderen met de kerkdienst verbonden. De KND vindt plaats op de eerste verdieping van het Hooglandse Huys. Voor het bijbelverhaal en de bijpassende activiteit wordt gebruik gemaakt van Bijbel Basics van het Nederlands Bijbelgenootschap. Tijdens de collecte komen de kinderen terug met het licht om de dienst gezamenlijk af te sluiten.

Contactpersoon is Ans van Broekhuizen, email: a.m.de.rooij@hum.leidenuniv.nl

De crèche en de kindernevendienst worden het hele jaar door georganiseerd, de overige groepen komen in de zomervakantie niet bij elkaar.


Basics!

  • basisschool groep 6 t/m 8

Voor kinderen uit groep 6, 7 en 8 is er op de eerste en derde (en eventueel vijfde) zondag van de maand tijdens de kerkdienst: Basics! De groep begint de dienst samen met hun ouders in de kerk. Na het tweede lied (aan het eind van de Voorbereiding in de liturgie), gaat de predikant met de kinderen in gesprek over het thema van de overdenking. Daarna gaan ze naar de Moriaanzaal in het Hooglandse Huys. Elk gezin waarvan een kind aan de Basics! groep meedoet, krijgt een Samenleesbijbel van het Nederlands Bijbelgenootschap. De kinderen nemen deze bijbel mee naar Basics! om er samen uit te lezen en met opdrachten aan de slag te gaan.

Contactpersoon is Robert Huurnink: robert.huurnink@pg-leiden.nl


Kliederkerk in Leiden

Eens in de twee maanden is er op zaterdagmiddag Kliederkerk. Het is een afwisselend middagprogramma dat vooral gericht is op kinderen tot 12 jaar en hun (groot)ouders of andere belangstellenden. Er is een interactieve vertelling van een bijbelverhaal, er wordt gezongen en je kunt kiezen uit verschillende activiteiten die aansluiten bij het thema. Het samenzijn speelt hierbij een belangrijke rol. De kinderen gaan niet naar een aparte bijeenkomst, maar je kunt samen met hen aan de slag. Kinderen van verschillende leeftijden leren zo elkaar kennen en ook voor volwassen is er ruimte om elkaar te ontmoeten. De middag wordt afgesloten met een gezamenlijke maaltijd. Om 15.45 uur staan koffie, thee en limonade klaar en rond 18.00 uur is het programma afgelopen.

Kliederkerk in Leiden vindt plaats in het Hooglandse Huys, Hooglandse Kerk (ingang hoek Moriaansteeg en Hooglandse Kerkgracht). Deelname is gratis, wel is er een collecte voor de onkosten. Kijk voor een impressie en actuele data op Facebook.

Data zaterdagmiddagen: 18 Maart, 3 Juni. En de speeltuinmiddag is op Zondag 9 Juli
Aanmelden (in verband met catering en benodigde materialen) en informatie: Kliederkerk.lbg@gmail.com


De Jeugd van Tegenwoordig

  • middelbare school

Voor alle tieners op de middelbare school wordt eens per maand De Jeugd van Tegenwoordig (JVT) georganiseerd. Deze groep komt op de tweede zondag van de maand bijeen in de Moriaanzaal van het Hooglandse Huys. De JVT begint om 10.00 uur met drinken en wat lekkers, waarna de bijeenkomst geopend wordt. De thema’s variëren en hebben altijd een link met het dagelijks leven van de jeugd. Er wordt gepraat over hoe je geloven vandaag kunt vormgeven. Daarbij wordt bv. gebruik gemaakt van ‘Verdiep je in het OnzeVader’ van Rieuwerd Buitenwerf. Uiteindelijk sluit de JVT aan bij de cursus ‘Kern van de christelijke traditie’. (zie de pagina ‘Leren en inspireren’).

Contactpersoon is Antje Ras, email: antjeras@hotmail.com


Dienst met jongeren

Drie à vier keer per jaar is er een speciale kerkdienst die door de predikant, jeugdwerker en de jongeren samen wordt georganiseerd. In de dienst is ruimte voor de muziekkeuze van de jongeren en voor hun visie, vragen en antwoorden.

De eerstvolgende diensten zijn gepland op 24 oktober 2021 en 20 februari en 15 mei 2022.


Activiteiten voor kinderen en jongeren

.

Kliederkerk in Leiden

Eens in de twee maanden is er op zaterdagmiddag Kliederkerk. Het is een afwisselend middagprogramma dat vooral gericht is op kinderen tot 12 jaar en hun (groot)ouders of andere belangstellenden. Er is een interactieve vertelling van een bijbelverhaal, er wordt gezongen en je kunt kiezen uit verschillende activiteiten die aansluiten bij het thema. Het samenzijn speelt hierbij een belangrijke rol. De kinderen gaan niet naar een aparte bijeenkomst, maar je kunt samen met hen aan de slag. Kinderen van verschillende leeftijden leren zo elkaar kennen en ook voor volwassen is er ruimte om elkaar te ontmoeten. De middag wordt afgesloten met een gezamenlijke maaltijd. Om 15.45 uur staan koffie, thee en limonade klaar en rond 18.00 uur is het programma afgelopen.

Kliederkerk in Leiden vindt plaats in het Hooglandse Huys, Hooglandse Kerk (ingang hoek Moriaansteeg en Hooglandse Kerkgracht). Deelname is gratis, wel is er een collecte voor de onkosten. Kijk voor een impressie en actuele data op Facebook.

Data zaterdagmiddagen: 25 september, 20 november 2021, 22 januari, 2 april en 28 mei 2022.
Aanmelden (in verband met catering en benodigde materialen) en informatie: jeugdwerk@leidsebinnenstadsgemeente.nl


Jeugd- en jongerenevents

Naast bovenstaande vaste kernactiviteiten organiseert de Leidse Binnenstadsgemeente grootschaliger evenementen gericht op jeugd en jongeren. Zo waren er een concerten van Elly & Rikkert (basisschoolleerlingen) en Matthijn Buwalda (jongeren) en is de kindermusical van de Vliegend Speeldoos al twee keer naar de Hooglandse Kerk gekomen. Ook hebben we Pasen gevierd met zandtovenaar Gert van der Vijver. Deze gratis toegankelijke evenementen worden georganiseerd samen met het cluster Binnenstadskerken. Als je op de hoogte wilt blijven van onze evenementen, kijk dan op Facebook.

Contactpersoon: Diony Breedveld.