City-kerk: kerk in het hart van de stad

De Leidse Binnenstadsgemeente hoort bij de Hooglandse Kerk. In deze ‘kathedraal van het licht’ worden de erediensten gehouden en in de tegen de kerk leunende zalen/kamers vinden de doordeweekse activiteiten plaats. De LBG is een kerk in de stad en wil ook een kerk vóór de stad zijn. In Nederland nemen verschillende geloofsgemeenschappen, waaronder de LBG, aan het netwerk City-kerken deel. Bijzondere, monumentale gebouwen worden benut voor bijzondere activiteiten. Predikanten, kosters, organisten, gemeenteleden en kerkrentmeesters spreken met elkaar over de uitdagingen en kansen voor de monumentale kerkgebouwen in binnensteden. Ieder jaar worden één of twee initiatieven ondernomen om het concept City-kerk gestalte te geven. Het doel is om belangstellenden te laten kennismaken met de schoonheid van het gebouw, spiritualiteit, en met vormen van kunst en muziek waarbij de orgels een belangrijke rol spelen.

Cluster Binnenstadskerken

Tussen verschillende wijkgemeenten bestaan samenwerkingsverbanden die in de loop der jaren zijn gegroeid. In het zogeheten Cluster Binnenstad werken de Leidse Binnenstadsgemeente, de Hervormde Marewijkgemeente en de Ekklesia Leiden samen. Het Cluster Binnenstad organiseert jaarlijks een Versperdienst op de tweede zondag in november. Daaraan leveren de koren van de drie geloofsgemeenschappen een belangrijke bijdrage. Elk kwartaal overlegt het Cluster Binnenstad over de activiteiten die zullen plaatsvinden en wordt gezorgd voor verspreiding van informatie hierover in het Leids Kerkblad en lokale media. Verder wordt, daar waar mogelijk, samengewerkt bij het aanvragen en uitvoeren van projecten die door het Vitaliseringsfonds van de Protestantse Gemeente Leiden worden gefinancierd.

Hooglandse Kamer

Iedere woensdag- en zaterdagmiddag opent de Hooglandse Kerk de deur van de Hooglandse Kamer, gelegen in de Burchtzaal (Hooglandse Kerkgracht 58). In de Hooglandse Kamer zijn exposities van beeldende kunst, ontmoetingen met mensen die een bijzonder verhaal te vertellen hebben, avonden over muziek en inspiratie, en cursussen die te maken hebben met zingeving. Via de Hooglandse Kamer kunnen toeristen en voorbijgangers overdag ook de kerk bekijken als die niet verhuurd is, alle seizoenen door. De Hooglandse Kamer is een plek op de grens van kerk en stad waar je Kamervragen kunt stellen, Kamermuziek kunt horen, Kamerkunst kunt zien, Kamerlid (vriend) en/of Kamerling (cursusdeelnemer) kunt worden. Zie voor meer informatie over de activiteiten www.hooglandsekamer.nl. Vrijwilligers kunnen zich melden bij ds. Margreet Klokke, klokke@leidsebinnenstadsgemeente.nl.

Stichting Vrienden van de Hooglandse kerk

De Stichting Vrienden van de Hooglandse kerk is op 27 december 2007 opgericht. Doel is het op financieel gebied ondersteunen van het verbeteren van de gebruiksmogelijkheden van de Hooglandse kerk buitenom de normale exploitatie die voor rekening komt van de Protestante Gemeente Leiden. Te denken valt aan gebruik dat het accent legt op het monumentale karakter van het gebouw en aan culturele en muzikale uitvoeringen. Zo’n 230 vrienden (onder wie veel buren) dragen jaarlijks bij, er zijn incidentele schenkingen waaronder legaten en ook worden er activiteiten georganiseerd zoals vriendendiners en vriendenconcerten. Jaarlijks is er een vriendenconcert samen met de Vrienden van de Marekerk, een vergelijkbare stichting waarmee wordt samengewerkt. Stichting Vrienden van de Hooglandse kerk stemt de besteding van haar financiële middelen af met het College van Kerkrentmeesters. Zie voor meer informatie over activiteiten, lopende en afgeronde projecten www.vriendenhooglandsekerk.nl.

Deel

Kerk in de stad