Het hart van onze gemeente is de wekelijkse kerkdienst op zondagmorgen. In de diensten wordt de ontmoeting met God gezocht en gevierd. Tijdens de eredienst beleven we in een herkenbare en rijk geschakeerde liturgie ons geloof, in het bijzonder tijdens de hoogtijdagen in het kerkelijk jaar. Onze diensten kenmerken zich door de verhalen uit de Bijbel, de gebeden, de sacramenten, de muziek, de stilte en het licht dat ons allen verbindt.

Voor de diensten op zondagmorgen geldt:

  • De diensten op zondagmorgen beginnen om 10.00 uur. Voor actuele informatie: zie de agenda
  • Iedere eerste zondag van de maand wordt er medewerking verleend door ons eigen koor De Leidse Cantorij onder leiding van Hans Brons.
  • Na iedere viering is er gelegenheid voor persoonlijke ontmoeting in onze Tuinzaal.
  • Voor onze jeugd en jongeren zijn er verschillende groepen tijdens de viering. Voor de allerkleinsten is er een crèche; er is kindernevendienst tot en met groep 6 van de basisschool; tweewekelijks is er Basics! voor groep 7, groep 8 en de brugklassers; en maandelijks de Jeugd van Tegenwoordig tot en met 16 jaar.

Daarnaast vinden er ook andere vieringen plaats:

  • Samen met de commissie Bijzonder kerkenwerk Leiden organiseren we kerstnachtdiensten in de Pieterskerk (een kinderkerstnachtviering en twee reguliere vieringen).
  • Jaarlijks organiseert de commissie Bijzonder Kerkenwerk zes Evensongs in de Hooglandse Kerk (aanvang 17.00 uur). In samenwerking met de Stichting Cantate Domino organiseert zij ook zes cantatediensten, afwisselend in de Hooglandse en de Pieterskerk.

Ontvangst

De  leden de werkgroep Ontvangst zijn het visitekaartje van onze gemeente. Zij begroeten de bezoekers van onze kerkdiensten en zijn een eerste aanspreekpunt voor gasten. Bij binnenkomst delen zij de liturgie en de nieuwsbrief uit. Ook beheren zij de informatietafel. Vind je het leuk om met enige regelmaat op zondagmorgen de  bezoekers van onze kerkdiensten een warm welkom te heten en zo snel een hoop nieuwe gezichten te leren kennen? Sluit je dan aan bij de werkgroep Ontvangst.

Lectoren

In de eredienst verzorgen leden van deze werkgroep één van de schriftlezingen. Er is een team van zes personen, die gedurende één jaar de eerste Schriftlezing verzorgen. Daarna volgt weer een ander team. Contactpersoon voor deze werkgroep is: Hetty Velthuyzen van Zanten (r.j.veldhuyzenvanzanten@gmail.com).

Vervoer

Voor mensen die graag de zondagse eredienst willen bijwonen, maar niet in staat zijn op eigen gelegenheid naar de kerk te komen, is de werkgroep ‘Vervoer’ in het leven geroepen. Deze werkgroep zorgt ervoor dat je per auto van huis wordt opgehaald en na de dienst weer wordt thuisgebracht. Wanneer je gebruik wilt maken van deze dienst of je wilt opgeven als chauffeur, neem dan contact op met: Jan Wolzak (jan.wolzak@gmail.com).

Commissie Bijzonder Kerkenwerk Leiden

De predikant van de Leidse Binnenstadsgemeente is voor 10% beschikbaar voor de commissie Bijzonder Kerkenwerk Leiden (BKL). De taak van BKL is om het Evangelie te communiceren met mensen die geen band met de kerk hebben, maar wel religieus geïnteresseerd zijn. De uitdaging is hierbij om laagdrempelige vormen te vinden, die aansluiten bij leef- en denkwijze van ouderen en jongeren. Coördinatie en uitvoering is daarbij in handen de LBG-predikant en de leden van de commissie BKL. Zo organiseren zij onze echte Leidse traditie: de kerstnachtdiensten in de Pieterskerk en de sfeervolle Evensongs in de Hooglandse Kerk.

Kerstnachtdiensten

Op Kerstavond zijn er in de Pieterskerk een kinderkerstfeest en twee kerstnachtdiensten onder gezamenlijke verantwoordelijkheid van de LBG en BKL. Voor de kinderen wordt er op een interactieve manier met meer dan 500 kinderen het kerstverhaal beleefd. Daarna wordt in twee diensten met elk meer dan 1200 bezoekers het verhaal van Kerst herkenbaar en dichtbij gebracht. Aan de kerstnachtdiensten werken professionele en betrokken musici mee. Voorbereiding en uitvoering van de diensten is in handen van leden van de commissie BKL, de predikant van de LBG, medewerkers van de Pieterskerk en tientallen vrijwilligers. Meer informatie en impressie van de afgelopen jaren over de kerstnachtdiensten.

Vesper Cluster binnenstadskerken

Jaarlijks houden de drie binnenstadsgemeenten (de Leidse Binnenstadsgemeente, de Leidse Studenten Ekklesia en de Marewijkgemeente) een gezamenlijke vesper. Deze vesper houden we alweer heel wat jaren. Ook op Aswoensdag is er een gezamenlijke vesper. De predikanten en de voorzitters van de drie kerkenraden vergaderen ongeveer vier keer per jaar om te kijken hoe ze elkaar kunnen helpen. Toen kwam het plan op tafel om niet alleen te vergaderen, maar ook een viering met elkaar te hebben. Dat is best wel bijzonder, omdat de drie gemeentes elk andere accenten leggen in de beleving van het geloof. In een vesper willen we proberen met onze verschillende achtergronden een thema te doordenken zodat het verbindend werkt. 

Deel

Ontmoeting