Jaarlijks organiseert de commissie Bijzonder Kerkenwerk Leiden zes Evensongs in de Hooglandse Kerk. In samenwerking met de Stichting Cantate Domino organiseert zij ook zes cantatediensten, afwisselend in de Hooglandse en de Pieterskerk.

Evensongs

Actuele informatie: Choral Evensongs in de Hooglandse Kerk en de Agenda.

Van april tot oktober klinkt er per jaar gemiddeld zo’n zes à zeven keer op zondagmiddag (17.00 uur) Engelse kerkmuziek in de Hooglandse Kerk. De Evensongs die dan worden gezongen met medewerking van de beste Nederlandse en Engelse koren, trekken bezoekers aan van ver buiten Leiden. Volgens Engelse gastkoren heeft de laat-gotische Hooglandse Kerk ‘a very English sound’. Dit komt nog beter tot uiting door de begeleiding met het Father Willisorgel in deze kerk. Het koor en de bezoekers—doorgaans tussen de 200 en 300—zitten daarbij in de ‘Engelse’ opstelling en gericht naar het hoogkoor. Voorbereiding is in handen van de BKL-commissie en de predikant van de LBG is vaste liturg.

Cantatediensten

Actuele informatie: Stichting Cantate Domino en de Agenda.

Van oktober tot maart organiseert de stichting Cantate Domino jaarlijks zes à zeven cantatediensten in de Pieterskerk en de Hooglandse Kerk. In de Cantatedienst wordt een cantate uitgevoerd, bij voorkeur van Johann Sebastian Bach en in de originele setting van een kerkdienst, met liederen, gebeden, bijbellezing en een overweging. De diensten worden geleid door de predikant van de LBG waarbij BKL de kerkelijke verantwoordelijkheid draagt. De diensten kunnen doorgaans op meer dan 200 belangstellenden rekenen. De bijdrage van koren en musici uit voornamelijk de Leidse regio maken de Cantatediensten tot een verrijking van het Leidse culturele leven.

Deel

Ontmoeting