Jaarlijks organiseert de commissie Bijzonder Kerkenwerk Leiden (BKL) zes Evensongs in de Hooglandse Kerk. In samenwerking met de Stichting Cantate Domino organiseert zij ook zes cantatediensten, afwisselend in de Hooglandse Kerk en de Pieterskerk.

Evensongs

Van april tot oktober klinkt er zo’n zes à zeven keer op zondagmiddag (17.00 uur) Engelse kerkmuziek in de Hooglandse Kerk. De Evensongs die dan worden gezongen met medewerking van de beste Nederlandse en Engelse koren, trekken bezoekers aan van ver buiten Leiden. Volgens Engelse gastkoren heeft de laatgotische Hooglandse Kerk ‘a very English sound’, zeker als het ‘Father’ Willis-orgel de koren begeleidt. Het koor en de bezoekers – doorgaans tussen de twee- en driehonderd – zitten daarbij in de ‘Engelse’ opstelling, gericht naar het hoogkoor. Voorbereiding is in handen van de BKL-commissie en de predikant van de LBG is vaste liturg.

Actuele informatie: Choral Evensongs in de Hooglandse Kerk en de agenda.

Cantatediensten

Van oktober tot maart organiseert de Stichting Cantate Domino jaarlijks zes à zeven cantatediensten in de Pieterskerk en de Hooglandse Kerk. Binnen de originele setting van een kerkdienst, met liederen, gebeden, Bijbellezing en overweging wordt een cantate uitgevoerd, bij voorkeur van Johann Sebastian Bach. De diensten worden geleid door de predikant van de LBG. BKL draagt de kerkelijke verantwoordelijkheid. Doorgaans kunnen de diensten op meer dan tweehonderd belangstellenden rekenen. De bijdrage van koren en musici uit voornamelijk de Leidse regio maken de Cantatediensten tot een verrijking van het Leidse culturele leven.

Actuele informatie: Stichting Cantate Domino en de agenda.

Deel

Ontmoeting