Wilt u weten wat de Leidse Binnenstadsgemeente voor u kan betekenen bij bijvoorbeeld een huwelijk, een geboorte, een jubileum, verlies van gezondheid of overlijden? Kijk dan op de pagina Kruispunten. Bij een spoedgeval kunt u altijd contact opnemen met de predikant.

De scriba (scriba@leidsebinnenstadsgemeente.nl) is de contactpersoon van de kerkenraad, het bestuur van de LBG.

De predikant

ds. Margreet Klokke

✉ klokke@
leidsebinnenstadsgemeente.nl
06-48228505 | Telefonisch
spreekuur: di-vr, 9:00–9:30.
Zo (na kerktijd) en ma vrij.

Kerkelijk werker

Emmie Kaljouw

Jeugdwerker
✉ jeugdwerk@
leidsebinnenstadsgemeente.nl

Kerkenraad

Aad Hamoen

Scriba | Diaken
✉ scriba@ leidsebinnenstadsgemeente.nl

Rien Rouw

Wijkpenningmeester | Ouderling-kerkrentmeester | Wijkkas: NL30INGB0000111806 |
✉ penningmeester@ leidsebinnenstadsgemeente.nl

Geertrui Betgen-Vroomans

Ouderling

Henk ten Voorde

Voorzitter | Ouderling
06 5362 3854
✉ voorzitter@ leidsebinnenstadsgemeente.nl

Jaqueline Rijsdijk

Vice-voorzitter | Ouderling
✉ voorzitter@ leidsebinnenstadsgemeente.nl

Jitske Visser

Lid moderamen | Diaken | Lid diaconale raad

Inge Drijfhout-Geijteman

Diaken | Lid diaconale raad

Patrick Meijer

Diaken | Lid diaconale raad

Sandra Breugem

Diaken
Voorzitter diaconale raad
✉ diaconaleraad@ leidsebinnenstadsgemeente.nl

Toos Boersema

Diaken | Lid diaconale raad
071 5152622

Wim Nieboer

Diaken met bijzondere opdracht | Penningmeester De Bakkerij & Diaconie Protestante Gemeente Leiden

Els Krijger

Ouderling | Lid pastorale raad

Jan Hulzinga

Ouderling | Voorzitter pastorale raad
✉ pastoraleraad@ leidsebinnenstadsgemeente.nl

Monica van der Heul

Ouderling | Lid pastorale raad

Jan Wolzak

Ouderling | Lid pastorale raad

Ruurd Salverda

Ouderling-kerkrentmeester | Secretaris pastorale raad
✉ pastoraleraad@ leidsebinnenstadsgemeente.nl | Afgevaardigde vanuit ring Leiden naar classis Zuid-Holland Noord

Willemijn van der Bijl

Ouderling | Lid pastorale raad

Antje Ras

Jeugdouderling | Lid jeugdraad
✉ jeugdraad@ leidsebinnenstadsgemeente.nl

Jan van de Kamp

Jeugdouderling | Lid jeugdraad
✉ jeugdraad@ leidsebinnenstadsgemeente.nl

Simon van Wijlen

Ouderling-kerkrentmeester | Voorzitter College van Kerkrentmeesters
✉ kerkrentmeesters@ leidsebinnenstadsgemeente.nl

Manuel Dijkstra

Ouderling Bijzonder Kerkenwerk Leiden
✉ bkl@ leidsebinnenstadsgemeente.nl

Marieke Veenhof

Ouderling Bijzonder Kerkenwerk Leiden
✉ bkl@ leidsebinnenstadsgemeente.nl

Koster / Beheerder

Peter Breedijk

Koster/Beheerder
✉ info@hooglandsekerk.com
071 - 514 96 36

Ronald Hartsuiker

Koster/Beheerder
✉ info@hooglandsekerk.com
071 - 514 96 36

Website

Jan Hollem

Webredacteur agenda

Cor Hoogerwerf

Webredacteur ✉ webmaster@ leidsebinnenstadsgemeente.nl

Henk van Steenbergen

Webredacteur en webmaster