Algemeen emailadres voor alle vragen: info@leidsebinnenstadsgemeente.nl

Wilt u weten wat de Leidse Binnenstadsgemeente voor u kan betekenen bij bijvoorbeeld een huwelijk, een geboorte, een jubileum, verlies van gezondheid of overlijden? Kijk dan op de pagina Kruispunten. Bij een spoedgeval kunt u altijd contact opnemen met de predikant.

De contactpersoon van de kerkenraad, het bestuur van de LBG, is de scriba, email: scriba@leidsebinnenstadsgemeente.nl

A. Predikant en jeugdwerkers

ds. Margreet Klokke

✉ klokke@
leidsebinnenstadsgemeente.nl
06-48228505 | Telefonisch
spreekuur: di-vr, 9:00–9:30.
Zo (na kerktijd) en ma vrij.

Robert Huurnink

Jeugdwerker | Beschikbaar op di en wo | ✉ robert.huurnink@pg-leiden.nl | 06-55922219

Tim Wildeman

Jeugdwerker | ✉ tim.omarm@gmail.com | 06-12563692

B. Organist

C. Kerkenraad

Pleun Stehouwer

Ouderling | Afgevaardigde vanuit ring Leiden naar classis Zuid-Holland Noord

Zwanet Drees

Hans Wijntjes

Aad Hamoen

Scriba | Diaken
✉ scriba@ leidsebinnenstadsgemeente.nl

Rien Rouw

Wijkpenningmeester | Ouderling-kerkrentmeester | Wijkkas: NL30INGB0000111806 |
✉ penningmeester@ leidsebinnenstadsgemeente.nl

Henk ten Voorde

Voorzitter | Ouderling
06 5362 3854
✉ voorzitter@ leidsebinnenstadsgemeente.nl

Jacqueline Rijsdijk

Vice-voorzitter | Ouderling
✉ voorzitter@ leidsebinnenstadsgemeente.nl

Jitske Visser

Lid moderamen | Diaken | Lid diaconale raad

Inge Drijfhout-Geijteman

Diaken | Secretaris diaconale raad
✉ diaconaleraad@ leidsebinnenstadsgemeente.nl

Patrick Meijer

Diaken | Voorzitter diaconale raad
✉ diaconaleraad@ leidsebinnenstadsgemeente.nl

Margreet Gauw

Diaken

Jutta Hartkoorn

Jeugddiaken

Willeke Ravensbergen

Diaken

Monica van der Heul

Ouderling | Lid pastorale raad
✉ pastoraleraad@ leidsebinnenstadsgemeente.nl

Jan Wolzak

Ouderling | Lid pastorale raad

Willemijn van der Bijl

Ouderling | Lid pastorale raad

Antje Ras

Jeugdouderling | Lid jeugdraad
✉ jeugdraad@ leidsebinnenstadsgemeente.nl

Jan van de Kamp

Jeugdouderling | Lid jeugdraad
✉ jeugdraad@ leidsebinnenstadsgemeente.nl

Marieke Veenhof

Ouderling Bijzonder Kerkenwerk Leiden
✉ bkl@ leidsebinnenstadsgemeente.nl

Roel Wildemans

Voorzitter Bijzonder Kerkenwerk Leiden
✉ bkl@ leidsebinnenstadsgemeente.nl

D. Koster / Beheerder

Peter Breedijk

Koster/Beheerder
✉ info@hooglandsekerk.com
071 - 514 96 36

Ronald Hartsuiker

Koster/Beheerder
✉ info@hooglandsekerk.com
071 - 514 96 36

E. Website

Jan Hollem

Webredacteur agenda

Cor Hoogerwerf

Webredacteur ✉ webmaster@ leidsebinnenstadsgemeente.nl

Henk van Steenbergen

Webredacteur en webmaster