Wilt u weten wat de Leidse Binnenstadsgemeente voor u kan betekenen bij bijvoorbeeld een huwelijk, een geboorte, een jubileum, verlies van gezondheid of overlijden? Kijk dan op de pagina Kruispunten. Bij een spoedgeval kunt u altijd contact opnemen met de predikant.

De predikant

ds. Margreet Klokke

✉ klokke@leidse­binnenstads­gemeente.nl
06-48228505 | Telefonisch spreekuur: di-vr, 9:00–9:30.
Vrije dagen: zo (na kerktijd) en ma.

Kerkelijk werker

Emmie Kaljouw

Jeugdwerker
✉ jeugdwerk@leidse­binnenstads­gemeente.nl

Kerkenraad

Cent van Vliet

Voorzitter
✉ cent.kerk@xs4all.nl
06-13577348

Manuel Dijkstra

Ouderling Bijzonder Kerkenwerk Leiden

Jitske Visser

Diaken | Lid moderamen

Geertrui Betgen-Vroomans

Ouderling-kerkrentmeester
Lid Pastorale Raad | Jeugd- en jongerenevents | Wijkpenning- meester | Wijkkas: NL30INGB000011806
✉ GeertruiBetgen@ziggo.nl

Toos Boersema

Diaken | Werkgroep Zending Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking
✉ amboersema@kpnmail.nl
071 5152622

Diony Breedveld

Jeugdouderling
Kindernevendienst, Basiscatechese, Jeugd van Tegenwoordig, Youth United

Sandra Breugem

Diaken
Diaconale raad
✉ diaconaleraadlbg@gmail.com

Aad Hamoen

Diaken | Scriba
✉ scribalbg@gmail.com

Jan Hulzinga

Ouderling | Voorzitter Pastorale raad

Jan van de Kamp

Jeugdouderling

Els Krijger

Ouderling

Wim Nieboer

Diaken

Elias van der Plicht

Ouderling Bijzonder Kerkenwerk Secretaris Bijzonder Kerkenwerk Leiden

Ruurd Salverda

Ouderling | Planning en verslaglegging Pastorale Raad

Metha van Vliet

Ouderling-kerkrentmeester Afgevaardigde naar het CvK
✉ methavanvliet@xs4all.nl
071-5210272

Simon van Wijlen

Ouderling-kerkrentmeester en Voorzitter College van Kerkrentmeesters
✉ simon@vanwijlen.com

Koster / Beheerder

Peter Breedijk

Koster/Beheerder
✉ info@hooglandsekerk.com
071 - 514 96 36

Ronald Hartsuiker

Koster/Beheerder
✉ info@hooglandsekerk.com
071 - 514 96 36

Website

Jan Hollem

Webredacteur agenda

Cor Hoogerwerf

Webredacteur ✉ webmaster@ leidsebinnenstadsgemeente.nl

Henk van Steenbergen

Webredacteur en webmaster