Profiel

De Leidse Binnenstadsgemeente is een bruisende protestantse kerk, die open staat voor iedereen, ongeacht achtergrond, leeftijd of levensverhaal.

De geloofsgemeenschap komt bij elkaar in de Hooglandse Kerk – een ‘kathedraal van licht’ in het hart van de stad – met het oog op:

  • Inspiratie in kerkdiensten, evensongs en cantatediensten. In al deze diensten wordt de Bijbel op een verrassende manier uitgelegd, gericht op het leven van alledag en in gesprek met de vragen van jong en oud. De hoge kwaliteit van muziek en zang zorgt vooral op hoogtijdagen voor een bijzondere liturgische belevenis.
  • Ontmoeting bij een breed aanbod van cursussen, in commissies en groepen – óók voor kinderen en jongeren (o.a. de Kliederkerk)
  • Aanwezigheid in de stad. De LBG wil de deur openzetten voor alle bewoners en bezoekers van Leiden en er in de stad op uitgaan om te luisteren, hulp te bieden en op te komen voor wie dat nodig heeft.

Ontstaan van de Leidse Binnenstadsgemeente

De Leidse Binnenstadgemeente (LBG) ontstond uit de samenvoeging van een viertal wijkgemeenten, die kerkten in de Petrakerk, Oude Vestkerk (Gereformeerde Kerken in Nederland), Bethlehemkerk en Hooglandse Kerk (Nederlands Hervormde Kerk).

In 1992 en 1993 leidde het teruglopend aantal kerkbezoekers en bezuinigingen tot een herverdeling van predikantstaken en tot het besluit de Petrakerk en Bethlehemkerk te sluiten. Na intensieve voorbereidingen, gemeenteavonden, huiskameravonden en huisbezoeken ontstond in 1994 de Leidse Binnenstadsgemeente, waarin zowel oudgedienden als nieuwe, veelal jongere bezoekers zich welkom wisten. In eerste instantie werden zowel de Oude Vestkerk als de Hooglandse Kerk gebruikt, maar zodra in de Hooglandse Kerk een wintergedeelte afgesloten kon worden, sloot de Oude Vestkerk en kwam er één kerkenraad.

Over de Hooglandse kerk en de LBG zijn de volgende boeken verschenen:

  • Ad Alblas, Omdat er méér is… 25 jaar kerkelijk leven in de Leidse binnenstad, Gorinchem 2012.
  • Hans Karstens, Elias van der Plicht, Cor Smit en John Veerman, De kathedraal van het licht. Zeven eeuwen Hooglandse Kerk, Leiden 2015.

Predikanten Leidse Binnenstadsgemeente

  • 1994-2017: ds. Ad Alblas (vanaf 1987 predikant van de Kooi-Merenwijkgemeente)
  • Sinds 2018: ds. Margreet Klokke

Situering in Leiden

Leiden

Leiden is een stad waar veel te ontdekken valt. De grote historische binnenstad met honderden monumenten, belangrijke musea en talrijke hofjes trekt veel mensen uit binnen- en buitenland.

Leiden is een stad waar geïnvesteerd wordt in de toekomst. Jongeren krijgen er een opleiding op (hoge-)scholen en aan de universiteit. Daarnaast zijn er veel samenwerkingsverbanden tussen overheid, onderzoeksinstellingen en ondernemingen. Eén van de resultaten daarvan is het BioScience Park: wetenschap en ontwikkeling vinden elkaar in deze inspirerende omgeving.

Leiden is ook een stad van vluchtelingen. De stadsgeschiedenis is verweven met het lot van, en gebouwd op leven en werk van vluchtelingen die hier hun heil zochten. Het zijn niet in de laatste plaats de kerken die zich vandaag de dag het lot aantrekken van vluchtelingen en anderen die een (t)huis missen.

Kerkgenootschappen

De Protestantse gemeente te Leiden (PgL) is een van de vele kerkgenootschappen in de stad. Haar geloofsgemeenschappen maken samen met de Evangelisch-Lutherse gemeente en de Église Wallonne (de Franstalige protestantse kerk) deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Zij onderhouden banden met andere verenigingen en kerkgenootschappen in de stad, onder wie de Activiteiten Vrijzinnige Protestanten (AVP), de Christelijk Gereformeerde Kerk (Opstandingskerk), de Ekklesia Leiden, de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt (Herengrachtkerk), de Oud-Katholieke Parochie van de HH Fredericus en Odulfus en de Rooms-Katholieke Parochie van de HH Petrus en Paulus. Ook maakt de PgL deel uit van de plaatselijke Raad van Kerken.

Protestantse gemeente Leiden

De Protestantse gemeente Leiden bestaat uit vijf gemeenten, elk met een eigen profiel. Naast de Leidse Binnenstadsgemeente zijn dit:

De verschillende geloofsgemeenschappen presenteren zich in onderstaande YouTube filmpjes.