Beleef de kerkdienst van zondag 5 april vanuit thuis!

Vanwege de maatregelen om het coronavirus niet verder te verspreiden, is de kerk zondag niet toegankelijk. De kerkdienst is enkel op twee manieren te volgen:

 1. via de kerkomroep zoals gebruikelijk (zie hier)
 2. via een livestream (met beeld) op het YouTube-kanaal van de Leidse Binnenstadsgemeente
  Klik op deze link om de livestream te volgen: https://youtu.be/REzVfYJQxpo
  of kijk hieronder.

De uitzending begint op zondag om 09:50 uur.

Collecte

Ook de kosten van de kerk lopen door, terwijl er vrijwel geen collecteopbrengsten zijn. U kunt een bedrag overmaken op rekening nummer NL71INGB 0678 6510 94 t.n.v. Protestantse gemeente Leiden, onder vermelding van “kerkdienst 5 april 2020 LBG”.

Liturgie

De korte versie van de liturgie is hier te vinden. De volledige versie wordt meegestuurd met de nieuwsbrief van de LBG.

Palmpasen zondag 5 april 2020

Kerkdienst zondag 29 maart 2020

Kerkdienst zondag 15 maart 2020

Bericht donderdagavond 12 maart

Naar aanleiding van de persconferentie van de minister-president van 12 maart jl., hebben we een (wat andere) beslissing genomen over de kerkdienst van zondag 15 maart a.s. De kerkdienst gaat wel door om, zoals Margreet het vanaf haar vakantieadres zegt, “de lofzang gaande te houden”.

Zeker in een samenleving waarin het onrustig is, willen als kerk we continuïteit en stabiliteit bieden. We benutten (o.a.)de kerkomroep om iedereen te bereiken.

Deze beslissing bestaat uit de volgende elementen:

 1. Er is wél een kerkdienst op zondag 15 maart om 10:00 uur
 2. Voor bijna iedereen geldt: beluister de dienst thuis
 3. Deze kerkdienst is alleen toegankelijk op uitnodiging door het moderamen van de LBG, en na daarop volgende aanmelding
 4. Ondanks aanmelding toch het verzoek weg te blijven indien men niet helemaal fit is
 5. Er is geen Heilig Avondmaal (dat was al besloten)
 6. Er is geen crèche
 7. Er is geen autodienst
 8. Er is geen inzameling voor de Voedselbank
 9. Over de wijze waarop we de collecte vormgeven komen we nog terug na overleg met de Protestantse Gemeente Leiden.

Er moet wel rekening mee worden gehouden dat www.kerkomroep.nl op zondagmorgen 15 maart overbelast kan zijn, omdat de vraag ernaar vanuit het hele land groter kan zijn dan de technische mogelijkheden. Het is vast mogelijk de dienst op een later moment alsnog te beluisteren. We onderzoeken nog mogelijkheden om de dienst gelijktijdig te streamen en zullen u – als dat lukt – via deze website nader over informeren.

We blijven de ontwikkelingen steeds nauwgezet monitoren en zullen verdergaande stappen nemen indien dat nodig is. Ook dan zullen we via de website communiceren, dus blijft u deze in de gaten houden.

Mocht u naar aanleiding hiervan nog vragen en/of opmerkingen hebben, laat u mij dit dan weten via voorzitter@leidsebinnenstadsgemeente.nl.

Met hartelijke groet,

Henk ten Voorde