Vanwege de maatregelen rond het coronavirus is de kerk tijdens kerkdiensten uitsluitend toegankelijk na een geaccepteerde uitnodiging via de app Kerktijd. Klik hier voor meer informatie.
Voor anderen zijn de kerkdiensten enkel op twee manieren te volgen.

 1. via de kerkomroep zoals gebruikelijk (zie hier)
 2. via een livestream (met beeld) op het YouTube-kanaal van de Leidse Binnenstadsgemeente. Klik op deze link om naar het kanaal te gaan. Hier staat altijd de laatste dienst en vindt u tevens alle LBG filmprojecten.

De uitzending begint ongeveer 10 minuten voor de vermelde aanvangstijd van de dienst.

Collecte

Ook de kosten van de kerk lopen door, terwijl er vrijwel geen collecteopbrengsten zijn. U kunt op twee manieren bijdragen.

 1. Een bedrag overmaken op rekening nummer NL71INGB 0678 6510 94 t.n.v. Protestantse gemeente Leiden, onder vermelding van “kerkdienst [dag maand] 2020 LBG”. Uw bedrag wordt gelijk over de drie vaste bestemmingen verdeeld: diaconie, pastoraat en afwisselend huur/onderhoud kerkelijke gebouwen, kosten predikanten en kerkelijk werkers en diverse wijkdoelen, plaatselijke doelen en landelijke doelen.
 2. Via de app Givt. Over deze app staat alle informatie op de site van de PGL, inclusief een instructievideo. Als je via deze app geeft, komen de doelen overeen met wat de ambtsdrager van dienst afkondigt. Let op dat er in de app de mogelijkheid is om drie collectes aan te klikken, zodat de gewenste verdeling tot stand komt.

Liturgie

Het liturgieblad is hier te vinden. Het liturgieboekje wordt meegestuurd met de nieuwsbrief van de LBG. (Voor kerkgangers: bij een gastpredikant wordt het liturgieblad, zonder liedteksten, gedrukt. Neem dus zelf het liturgieboekje of een Liedboek mee.)

Beeldopnamen/AVG

De livestream betekent dat de mensen die bij de kerkdienst aanwezig zijn bij de uitzending in beeld kunnen komen. Indien u niet in beeld wilt komen, meldt u dit dan zelf bij binnenkomst in de kerk? Er wordt dan in overleg met u naar een oplossing gezocht.


Kerkdienst zondag 2 mei


Processie van Negen Lezingen en Liederen


Het Geheim van Kerst


In verband met privacy en auteursrechten gaan de Youtube-kerkdiensten na één week op slot. Oudere kerkdiensten zijn via de Kerkomroep terug te luisteren; de preek en de gebeden zijn doorgaans terug te lezen via het archief.


Goede Vrijdag (ochtend), Kleine Matthäus Passion


‘Leidse kerk streamt erop los’ (Omroep West 10 april 2020)


Bericht donderdagavond 12 maart

Naar aanleiding van de persconferentie van de minister-president van 12 maart jl., hebben we een (wat andere) beslissing genomen over de kerkdienst van zondag 15 maart a.s. De kerkdienst gaat wel door om, zoals Margreet het vanaf haar vakantieadres zegt, “de lofzang gaande te houden”.

Zeker in een samenleving waarin het onrustig is, willen als kerk we continuïteit en stabiliteit bieden. We benutten (o.a.)de kerkomroep om iedereen te bereiken.

Deze beslissing bestaat uit de volgende elementen:

 1. Er is wél een kerkdienst op zondag 15 maart om 10:00 uur
 2. Voor bijna iedereen geldt: beluister de dienst thuis
 3. Deze kerkdienst is alleen toegankelijk op uitnodiging door het moderamen van de LBG, en na daarop volgende aanmelding
 4. Ondanks aanmelding toch het verzoek weg te blijven indien men niet helemaal fit is
 5. Er is geen Heilig Avondmaal (dat was al besloten)
 6. Er is geen crèche
 7. Er is geen autodienst
 8. Er is geen inzameling voor de Voedselbank
 9. Over de wijze waarop we de collecte vormgeven komen we nog terug na overleg met de Protestantse Gemeente Leiden.

Er moet wel rekening mee worden gehouden dat www.kerkomroep.nl op zondagmorgen 15 maart overbelast kan zijn, omdat de vraag ernaar vanuit het hele land groter kan zijn dan de technische mogelijkheden. Het is vast mogelijk de dienst op een later moment alsnog te beluisteren. We onderzoeken nog mogelijkheden om de dienst gelijktijdig te streamen en zullen u – als dat lukt – via deze website nader over informeren.

We blijven de ontwikkelingen steeds nauwgezet monitoren en zullen verdergaande stappen nemen indien dat nodig is. Ook dan zullen we via de website communiceren, dus blijft u deze in de gaten houden.

Mocht u naar aanleiding hiervan nog vragen en/of opmerkingen hebben, laat u mij dit dan weten via voorzitter@leidsebinnenstadsgemeente.nl.

Met hartelijke groet,

Henk ten Voorde