Vanwege de geldende coronamaatregelen zijn kerkdiensten te volgen via livestream en kerkomroep. Daarnaast is een klein aantal bezoekers in de dienst zelf toegestaan. Deze bezoekers zijn welkom als zij een geaccepteerde uitnodiging hebben ontvangen via het boekingsprogramma kerktijd.nl. Bekijk daarvoor de volgende presentatie of lees de tekst die eronder staat.

Presentatie aanmelding (juli 2020)


Aanmelden kerkdiensten vanaf juli 2020

Aanmelden voor vieringen kan uitsluitend via het boekingsprogramma kerktijd.nl. U komt bij onze vieringen via het gebruiken van onderstaande link:

https://app.kerktijd.nl/member/register/70ab8231-6c3e-41a3-828a-9626085faef9

Waarom een boekingsprogramma? Als we met een groep mensen naar de kerk willen (en dat willen we natuurlijk) moeten we met reserveringen en een gezondheidscheck werken. Omdat we honderden belangstellenden hebben voor het fysiek bijwonen van diensten, is het te intensief om dit handmatig in te plannen. Door gebruik te maken van het boekingsprogramma van kerktijd.nl is het traject voor de gemeenteleden en voor de kerkenraad aanzienlijk sneller en eenvoudiger. Bovendien maakt iedereen elke keer een eerlijke kans om bij de groep genodigden te horen.

U kunt bij het aanmelden aangeven of u naast de reguliere kerkdiensten ook in aanmerking wil komen voor de eventuele loting voor de vieringen van Bijzonder Kerkenwerk Leiden (de Evensongs en Cantatediensten).

Hoe gaat dat in zijn werk:

 • U volgt allereerst bovenstaande link. Daar vult u alle gegevens in voor de aanmelding, u kunt opgeven met hoeveel personen u doorgaans een viering wenst te bezoeken. Gemeenteleden uit 1 huishouden die samen de dienst wensen te bezoeken melden zich dus 1 keer gezamenlijk aan met opgave van het aantal personen in totaal (zo wordt u ook bij elkaar in de kerk geplaatst, zonder de onderlinge 1,5 meter afstand bij personen uit hetzelfde huishouden/gezin/familie).
 • Na aanmelding ontvangt u een e-mail met verzoek tot bevestiging. Het is van groot belang dat u uw e-mail ook daadwerkelijk bevestigd.
 • Voorafgaand aan iedere viering zal er gedurende de hele week een loting plaatsvinden door het systeem. Dit gaat volgens een eerlijk roulatiesysteem (de mensen die het langst geen dienst hebben bijgewoond, worden als eerste uitgenodigd).
 • U ontvangt vervolgens een uitnodiging via de e-mail, deze dient u binnen 24 uur te bevestigen (door middel van de bevestigingsknop in de e-mail) waarbij u ook kunt aangeven met hoeveel mensen van uw aanmelding u de viering wilt bijwonen. Na 24 uur vervalt de uitnodiging en gaat er een nieuwe uitnodiging uit naar een ander gemeentelid.
 • Na deze handeling ontvangt u en de kerkenraad een bevestiging van uw komst en zien wij u graag verschijnen in de dienst. Ontwikkelt u in de aanloop naar de viering klachten, zoals opgegeven door het RIVM, meldt u zich dan af via de e-mail: aanmelding@leidsebinnenstadsgemeente.nl.

Het grote voordeel van deze boekingsmodule is dat gemeenteleden zich slechts éénmalig hoeven aan te melden om zo wekelijks in de loting van de vieringen te rouleren. Het is dan aan u om aan te geven of u wel of niet aanwezig wil/kan zijn.

Voor gemeenteleden die niet in het bezit zijn van een digitale verbinding bestaat er de mogelijkheid om zich éénmalig telefonisch aan te melden. Dat kan via 071-5663080 (Geertrui Betgen). Ook u maakt dan onderdeel uit van het bestand voor het roulatiesysteem, waarbij in dit geval er telefonisch contact zal zijn als u door het roulatiesysteem bij de viering aanwezig kan zijn. U wordt dan dus gebeld door een lid van het opstartteam.

AVG: Er worden beeldopnamen gemaakt die (kunnen) worden uitgezonden. Indien u niet in beeld wilt komen, meldt u dit dan zelf bij binnenkomst in de kerk? Er wordt dan in overleg met u naar een oplossing gezocht.

Mochten er nog aanvullende vragen zijn dan kan dat via aanmelding@leidsebinnenstadsgemeente.nl. U kunt vanaf heden uw aanmelding digitaal in gaan voeren en dan zien wij elkaar graag terug in onze vieringen!

Namens het opstartteam,

Geertrui Betgen

Let op

Vanwege aangescherpte maatregelen rondom het corona virus zijn er een aantal wijzigingen tijdens de kerkdienst: Vanaf 4 oktober dient u tijdens het verplaatsen in de kerk (binnenkomst / toiletgang / vertrek) een mondkapje te dragen. Wanneer u op uw plaats zit, kan het af. Ook wordt er (tijdelijk) niet door gemeenteleden gezongen. Leden van de cantorij zullen de zang verzorgen.


Tien regels voor de kerkgang LBG (aangepast per 17 juli 2020)

 1. Aanmelding: zie hierboven.

Toelichting: Iedereen wordt ook van harte uitgenodigd om zich aan te melden. Er is geen enkele reden om bescheiden te zijn. Dat geldt ook voor mensen die maar heel af en toe naar de kerk komen. Uiteraard is er begrip voor dat je je niet aanmeldt als je tot een risicogroep behoort.

 1. Invullen gegevens: zie hierboven.

Toelating tot een kerkdienst

 1. Uitnodigingen volgens een roulatiesysteem: zie hierboven.
 1. Wie niet fit is meldt zich af voor de kerkdienst: zie hierboven hoe dat kan.

Toelichting: Iemand meldt zich af  als hij of zij hoest, een (beginnende) verkoudheid, loopneus, keelpijn of zelfs koorts heeft en of er een andere reden is om terughoudend te zijn (bijv. een coronageval in de directe omgeving of koorts of hoesten bij iemand in het huishouden). Je wilt immers niet het risico lopen dat je iemand anders besmet!

 1. Slechts één keer aanmelden: zie hierboven.

Regels rond de kerkdienst zelf

 1. Iemand betreedt de kerk pas binnen de bloktijd die hem/haar is toegewezen (dat geldt ook als het regent!). In het zuidertransept (bij de klok van Huygens) wacht iedereen (op gepaste afstand van elkaar) tot een van de aangewezen coördinatoren hem/haar/hen aanspreekt.

Toelichting: De bloktijd heeft een aantal functies en moet er vooral voor zorgen:

a. dat niet iedereen tegelijk binnenkomt
b. 
dat er voldoende gelegenheid is bij iedereen nog eens na te vragen of hij/zij fit genoeg is voor deze kerkdienst en ook gelegenheid is voor desinfectie
c. dat iedereen persoonlijk een plaats gewezen kan krijgen, en
d.
dat iedereen op tijd op zijn plek zit met het oog op de live-uitzending.

 1. Iedereen blijft zitten op de plek die hem/haar is toegewezen. Er is geen garderobe, maar mensen houden hun jassen bij zich. Voor, tijdens en na de dienst wordt uitsluitend van het aangewezen toiletblok gebruikgemaakt indien het niet anders kan. Alle andere toiletblokken zijn afgesloten. Als u toch gebruik moet maken van de toiletvoorziening, dan dient u daar na afloop wederom uw handen te desinfecteren of zeer grondig te wassen. Vanwege aangescherpte maatregelen rondom het corona virus zijn er een aantal wijzigingen tijdens de kerkdienst: Vanaf 4 oktober dient u tijdens het verplaatsen in de kerk (binnenkomst / toiletgang / vertrek) een mondkapje te dragen. Wanneer u op uw plaats zit, kan het af. 

Toelichting: Over de indeling van de plekken is van tevoren goed nagedacht, met name afstand en toegankelijkheid. Het kan best zijn dat u liever ergens anders zou zitten, maar dat kan nu even niet. Mensen die zich samen hebben aangemeld, komen tegelijk aan en zitten bij elkaar!

 1. Bij een gastpredikant is er geen liturgieboekje (met liedteksten). Neem daarom zelf een liedboek mee, print het liturgieboekje met liedteksten zelf (zie de link in de nieuwsbrief) of neem dit digitaal mee op de smartphone of tablet. Er zijn liedboeken in de kerk beschikbaar, maar gebruik daarvan zou een uitzondering moeten zijn in verband met de hygiëne. Er wordt (tijdelijk) niet door gemeenteleden gezongen. Leden van de cantorij zullen de zang verzorgen.
 1. Na de dienst vertrekken we meteen uit de kerk, in de door een van de coördinatoren aangegeven volgorde. Er wordt geen koffie gedronken en evenmin in de kerk nagepraat. Als we buiten napraten, houden we daarbij ten minste 1,5 meter afstand.
 1. De aanwijzingen van de coördinatoren en van de koster dienen stipt te worden opgevolgd. Uiteindelijk beslist de ouderling (ambtsdrager) van dienst.

AVG

Op grond van de AVG zijn wij als kerk verplicht duidelijk te maken hoe we met de persoonsgegevens omgaan waarover wij beschikking krijgen. We hebben  dat vastgelegd in het privacy statement, dat te vinden is op deze website. Dat privacy statement beschrijft de gewone gang van zaken. In bijzondere gevallen kan daar een aanvulling op komen, en vanwege de Noodverordeningen Covid-19 van de Veiligheidsregio Hollands Midden zijn er inderdaad zulke tijdelijke aanvullingen. Deze Noodverordeningen zijn gebaseerd op de Gemeentewet en de Wet op de Veiligheidsregio’s (artikel 176 resp. 39). De Noodverordening legt ons wettelijke plichten op, zoals het informeren naar de gezondheid van personen die willen deelnemen aan een kerkelijke activiteit. Met het oog op de zorgplicht om ook te kunnen reageren bij het constateren van een eventuele besmettingen met het Coronavirus, worden daarnaast diverse contactgegevens en andere gegevens die noodzakelijk zijn voor de bescherming van de volksgezondheid opgeslagen. Deze gegevens worden weer vernietigd zodra alle (opvolgende) Noodverordeningen niet langer van kracht zijn.

De wijze waarop de Leidse Binnenstadsgemeente gevolg geeft aan de wettelijke verplichtingen die de overheid in het kader van de bestrijding van het coronavirus oplegt is door de LBG aan haar leden kenbaar gemaakt via aanmeldingsinformatie op de website. Op die manier wordt ook voldaan aan het transparantiebeginsel uit de AVG.