In het komende seizoen zijn er verschillende nieuwe cursussen en activiteiten.

  • Autobiografisch bijbellezen
  • ‘Wat zullen wij doen’ – over duurzaam leven
  • Bonhoeffer – wie ben ik? Toneelstuk Kees van der Zwaard
  • Drie keer stil, voor studenten en young professionals
  • Meditatiecursus – bezinning voor de 40-dagentijd
  • Leesgroep Augustinus’ Belijdenissen
  • Pelgrimstocht
  • Kloosterweekend

Hieronder volgt een beschrijving van elke activiteit. Daarnaast zijn er ook nog de ‘vaste’ kringen en groepen, zie hier. Alles staat ook in de LBG-folder voor seizoen 2020-2021:

Folder LBG 2020-2021

Autobiografisch bijbellezen

Een paar jaar geleden had ik (ds. MK) een pastoraal gesprek met een jonge vrouw. Zij beleefde een moeilijke tijd, en wilde me erover vertellen. Ze had haar omgeving net verteld, dat ze lesbisch was. Dat was een enorme stap voor haar geweest. Ze had er heel erg tegenop gezien. Nu was het achter de rug. Maar ze was nog niet opgelucht en blij. Ze zag nog zoveel hobbels en kuilen op haar weg! Dat viel tegen… Ik zei: Het klinkt, alsof je net de Rode Zee bent doorgegaan, en nu merkt dat er nog een woestijnreis voor je ligt. Later vertelde ze, dat dit haar enorm geholpen had. Het bijbelverhaal van de uittocht was een spiegelverhaal, voor haar leven. Ze kon zich erin vinden en ontleende er hoop aan. En bijzonder genoeg maakte dit ook, dat ze het bijbelverhaal eindelijk echt ging begrijpen…

Eigenlijk is de bijbel zo bedoeld, als een spiegel voor het leven. Je kunt jezelf erin terugvinden, maar ook de ander en de Eeuwige. In de cursus ‘autobiografisch bijbellezen’ oefenen we ons hierin, door het lezen en bespreken van het boek ‘Mijn held en ik’, van Bert Dicou en anderen.

Data: de donderdagen 8 okt, 19 nov en  17 dec 2020 en 14 jan, 4 mrt en 6 mei 2021.

Aantal deelnemers: maximaal 15. Bij veel belangstelling wordt er een middaggroep (van 15.15 – 17.00 uur) en een avondgroep (van 20.15 – 22.00 uur) gevormd.

Begeleiding: ds. Margreet Klokke, klokke@leidsebinnenstadsgemeente.nl

 

‘Wat zullen wij doen?’ – over duurzaam leven

In de advent wordt er een serie diensten gehouden met als thema ‘Wat zullen wij doen?’ Het is de vraag, die de mensen aan Johannes de Doper stellen, in Lucas 3, als hij hen probeert voor te bereiden op de komst van de Messias. Zijn antwoord is: ‘Wie twee stel onderkleren heeft, moet delen met wie er geen heeft, en wie eten heeft moet hetzelfde doen’. Johannes de Doper is erg concreet en dat kan inspirerend zijn.  Aansluitend bij deze serie diensten, komt er een bezinningsgroep waarin er over de vraag gesproken wordt ‘Wat zullen wij doen?’. De Coronacrisis heeft het leven drastisch veranderd. Dat heeft ons laten zien, dat verandering kàn, als het nodig is. Als het gaat om duurzaam leven, mag er nog wel wat gebeuren. In de bezinningsgroep worden concrete voorstellen gedaan en ervaringen uitgewisseld. Inspiratoren als Emmie Kaljouw (zie haar blog ‘miworries’) en Jan Boersema (hoogleraar milieuwetenschappen) zijn erbij als gast. Het gesprek wordt afgesloten met een korte vesper.

Data: de dinsdagen 1,8,15 en 22 december, van 19.00 tot 20.00 uur.

Plaats: de Bovenzaal van het Hooglandse Huys en het Hoogkoor van de Kerk

Begeleiding: ds. Margreet Klokke, klokke@leidsebinnenstadsgemeente.nl

Voorafgaand aan de serie diensten en de bijeenkomsten van de bezinningsgroep komt Trees van Montfoort een lezing houden over haar boek ‘Groene theologie’ op zaterdag 21 november om 16.00 uur in de Moriaanzaal.

 

Bonhoeffer – ‘Wie ben ik?’ Toneelstuk Kees van der Zwaard

Op donderdag 3 december 2020 om 20.00 uur (het Bonhoefferjaar) wordt in de Marekerk de solovoorstelling ‘Wie ben ik?’ opgevoerd. Dit is een activiteit van de drie binnenstadskerken LBG, Marekerk en Ekklesia.

 

‘Drie keer stil’ – meditatiecursus voor studenten en young professionals

Als je een twintiger of dertiger bent, heb je het bijna altijd druk. Je hebt niet alleen je studie en/of je werk, maar ook je familie, je vrienden en je sport. En je bent van jongs af aan gewend om met een mobiel te leven. Facebook, instagram en whatsapp vragen veel tijd en aandacht. Het kan lastig zijn, om tot rust te komen. Je weet soms niet meer, hoe je het stil krijgt, van binnen.

Daarom is er dit jaar ‘’Drie keer stil’ voor studenten en young professionals in de Hooglandse Kamer, Nieuwstraat … In drie avonden in januari en februari leer je de basiskeepjes van meditatie door enkele ontspanningsoefeningen en doe je telkens ook één meditatie die gericht is op een verhaal, beeld of muziekstuk vanuit de christelijke traditie.

Data: de donderdagen 21 januari, 4 en 18 februari.

Aantal deelnemers: maximaal 10.

Begeleiding: ds. Margreet Klokke, klokke@leidsebinnenstadsgemeente.nl

 

Meditatiecursus ‘Bezinning voor de 40-dagentijd’

Vanouds is de 40-dagentijd een periode van inkeer en omkeer. Dit jaar kun je hier in de LBG invulling aan geven door deel te nemen aan een serie meditatie-avonden. Voor de meditaties wordt er gebruik gemaakt van teksten van o.a. Meister Eckhart, Theresa van Avila en  Thomas Merton. Iedereen kan meedoen, ook wie geen of weinig ervaring heeft met mediteren.

Data: de dinsdagen  23 feb, 2, 16 en 23 maart.

Aantal deelnemers: maximaal 10, bij veel belangstelling wordt er ook een middaggroep gehouden.

Begeleiding: ds. Margreet Klokke, klokke@leidsebinnenstadsgemeente.nl

 

Leesgroep Augustinus’ Belijdenissen

Eén van de meest gelezen boeken van Kerkvader Aurelius Augustinus (354-430) is de Confessiones, vaak vertaald als de Belijdenissen. In dit werk, dat algemeen gezien wordt als een hoogtepunt in de wereldliteratuur, en als de allereerste (spirituele) autobiografie, laat Augustinus zich kennen als een zoekende mens en een gelovige. En wie van ons is dat niet?

In een leesgroep die in februari van start zal gaan, zullen we dit werk gaan lezen en bespreken. Het lezen zal vooral thuis gaan gebeuren, en wel in de tussenliggende periodes van onze bijeenkomsten. Aangezien het boek uit twee min of meer afzonderlijke soorten tekst bestaat, worden de eerste negen boeken, die autobiografisch van aard zijn, gelezen in de periode tussen de eerste en de tweede bijeenkomst (van februari tot april). De laatste vier boeken, die wat meer filosofisch en theologisch van karakter zijn, worden daarna bestudeerd, en vervolgens met elkaar besproken in juni, de derde en tevens laatste, afsluitende bijeenkomst.

Startdatum is 25 februari 2021, om 20.00u in het Hooglandse Huys. De overige data worden in onderling overleg vastgesteld op deze eerste bijeenkomst.

Begeleiding: Bart Labuschagne. Informatie over de te bestellen uitgave en aanmelding: labuschagne.bart@gmail.com of 06-15160880. Na aanmelding (tot 1 februari!) krijgen de deelnemers een uitnodiging, een leesrooster en verdere informatie. 

Pelgrimstocht

Pelgrimeren is van alle tijden – en tegenwoordig weer razend populair. Door op weg te gaan zet je niet alleen je lijf in beweging. Je hart en je ziel worden ook soepel en los en warm. Je hoofd raakt door dat lopen leeg en al je zintuigen staan op scherp. Onderweg zijn er ontmoetingen. Je komt mensen tegen en dieren. Landschappen, en natuurlijk is daar het weer. Sommige pelgrims vertellen dat ze zichzelf tegenkomen. Anderen zeggen dat ze een glimp van de Eeuwige zagen. De pelgrim is vooral benieuwd naar de weg, en wat deze te geven heeft.

Er loopt een oud pelgrimspad tussen Haarlem, Leiden en Den Haag. Het is een deel van de beroemde route naar Santiago de Compostella. Twee jaar geleden is deze route gelopen van Haarlem naar Den Haag, nu gaat de route andersom. De reis wordt georganiseerd door de Doopsgezinde gemeente in Haarlem, de Leidse Binnenstadsgemeente en de Haagse Kloosterkerk. Aan elke 50-plusser wordt gevraagd om een 50-minner mee te nemen, en andersom. Is dat lastig, dan helpt de organisatie met het vinden van een reisgenoot.

Data: 22, 23 en 24 mei 2021. Kosten: 100 euro. Opgave: pinksterpelgrims@gmail.com

 

Kloosterweekend in Leiden

Het zal vanwege de Coronacrisis nog wel even duren, voordat kloosters weer helemaal open gaan. Op het moment van schrijven van deze gids konden ze nog maar de helft van het gebruikelijke aantal gasten ontvangen. Daarom wordt er dit jaar een zomer-kloosterweekend georganiseerd in de Hooglandse Kerk. Dit zal plaatsvinden op 17 en 18 juli 2021. Net als in een klooster zijn er meerdere vieringen per dag. Er is gelegenheid stil te worden, een meditatieve wandeling te maken, bijbelstudie te doen en tijdens het eten met elkaar te praten over wat je inspireert. Slapen doe je thuis.

Aantal deelnemers: 15

Begeleiding: ds. Margreet Klokke, klokke@leidsebinnenstadsgemeente.nl

Leesgroep ‘Mystiek & Ervaring’

In september starten we met de Leesgroep ‘Mystiek & Ervaring’. In 5 à 6 avonden door het jaar heen lezen we mystieke teksten uit de Joods-Christelijke traditie en trekken parallellen met andere mystieke stromingen. Er bestaat een keur aan teksten uit verleden en heden waarin schrijvers (Dag Hammarskjöld, Meister Eckhart, Etty Hillesum, Angelus Silesius e.a) woorden weten te geven aan hun geloof en twijfel, aan hun zoeken en gevonden worden. De praktische mystiek en de eigen ervaring zal in onze gesprekken centraal. Coördinatie door Peter Bakker & Ronald Hartsuiker. Aantal deelnemers: maximaal 12.
Contact & opgave ds. Margreet Klokke: klokke@leidsebinnenstadsgemeente.nl