Op de Hooglandse Kerkgracht is er deze zomer een expositie met als thema: Playground. In de Hooglandse Kamer (Hooglandse Kerkgracht 56) is er tentoonstelling met als thema: ‘De spelende mens’.

In de Hooglandse Kerk wordt er daarom in de zomer op zondag ook stil gestaan bij het spel als drager van onze cultuur. En wel in het bijzonder bij de liturgie van de kerkdienst als een vorm van spel. Een heilig spel, want de Eeuwige ‘speelt’ erin mee, Hij laat zich erin ontmoeten.

Op zondag 4 juni is er stil gestaan bij het Kyrie, op 2 juli bij het Gloria – twee vaste onderdelen van de liturgie. Deze diensten zijn nog te zien via het YouTube-kanaal van de Leidse Binnenstadsgemeente, de teksten ervan zijn na te lezen op de website onder het kopje ‘archief’. Op zondag 6 augustus zal het gaan over het Avondmaal, en op 20 augustus over de Zegen. Ds. Margreet Klokke gaat voor in deze diensten.

Alle kerkdiensten van de LBG beginnen om 10.00 uur, iedereen is van harte welkom.