In de maanden september-oktober zamelen wij uw giften in voor onze wijkkas. Zonder uw bijdrage is het niet mogelijk om onze werkzaamheden in stand te houden en daarom vragen wij u om de Binnenstadsgemeente met een financiële bijdrage te steunen. Zo kunnen wij met uw bijdrage onze talenten blijven inzetten ten dienste van het geloof in de Leidse binnenstad. Uw bijdrage komt ten gunste aan de wijkkas van de Leidse Binnenstadsgemeente. Vanuit deze kas worden nagenoeg alle wijkactiviteiten betaald (voor jaarlijks ongeveer € 20.000). Denkt u dan aan alle activiteiten voor kringen en groepen, de wijkavonden, de liturgieën en vele kopjes koffie en thee (alle wijkgerelateerde kosten). voor de overige kosten zoals predikant, koster, organist en onderhoud van ons prachtige monumentale gebouw wordt apart de actie Kerkbalans gehouden.

Wij spreken hier de hoop en wens uit dat u ons blijft ondersteunen bij het werk op wijkniveau waarbij wij de ontmoeting tussen eenieder mogelijk willen blijven maken. U kunt uw bijdrage storten op gironummer NL30INGB0000111806 van de Leidse Binnenstadsgemeente. Wij danken u hartelijk voor uw gift!

Klik hier voor de brief over de wijkactie.

Wijkactie LBG 2019