Vacatures voor vrijwilligers Leidse Binnenstadsgemeente

1. HR-coördinator voor het College van Kerkrentmeesters

Voornaamste taak

 • het onderhouden van contacten op HR-vlak met al degenen die als professional werkzaam zijn voor de Protestantse gemeente Leiden (zoals jongerenwerkers, ouderenwerkers, predikanten, organisten, beheerders)

Tijdsbesteding

 • 1-1,5 dag per week

Ingangsdatum

 • 1 juli 2023 (inwerken vanaf 1 april 2023)

Is het nodig om ambtsdrager te worden?

 • Ja, ouderling-kerkrentmeester. Het is niet nodig om ook binnen de LBG in kerkenraadstaken te participeren (vergaderingen, ambtsdrager zijn tijdens diensten), maar dat kan wel.

Toelichting

 • Dit is een stevige taak qua inhoud. Het College van Kerkrentmeesters (CvK) bestuurt de financiële kant van de Protestantse gemeente Leiden (PgL). Binnen het CvK is er een taakverdeling en niet iedereen binnen het CvK hoeft financieel of juridisch onderlegd te zijn. Het is goed als de LBG in dat College vertegenwoordigd is, zoals het ook goed is voor de PgL als iemand uit de LBG zich daar laat zien en gelden.

Bijzondere vaardigheden vereist?

 • Uiteraard vormt een zekere ervaring met het werken van mensen in organisaties en hun rollen daarin een goede achtergrond voor het vervullen van deze taak. Belangstelling voor mensen en wat hen beweegt, goede contactuele eigenschappen, zorgvuldigheid en gevoel voor vertrouwelijkheid zijn wezenlijk voor een goede uitoefening van deze taak.

Contactpersonen voor deze vacature

 • Jacqueline Rijsdijk (tel. 06 2244 1817)
 • Margreet Klokke (tel. 06 4822 8505)

2. Voorzitter stuurgroep Hooglandse Kamer

Voornaamste taak/taken

 • het voorzitten van de stuurgroep Hooglandse Kamer
 • het op elkaar afstemmen van de taken op verschillende deelgebieden (vrijwilligers, exposities, sprekers, muziek, fondsenwerving, publiciteit, afstemming met beheerders, afstemming met moderamen LBG)

Tijdsbesteding

 • 4 uur per week

Ingangsdatum

 • 1 juli 2023 (inwerken vanaf 1 april 2023); (veel) eerder mag ook.

Is het nodig om ambtsdrager (diaken/ouderling) te worden?

 • Hoeft niet, kan wel.

Toelichting

 • De Hooglandse Kamer is door de LBG opgezet om een (extra) verbinding te creëren tussen de stad en de kerk. Het gaat om de afsplitsing van een taak die nu nog bij de voorzitter van de kerkenraad van de LBG ligt en waarvan het altijd de bedoeling is geweest dat deze taak verzelfstandigd zou worden.

Bijzondere vaardigheden vereist?

 • Behoorlijke communicatieve eigenschappen. Openstaan voor mensen en voor wat hen beweegt. Doelgericht en slagvaardig kunnen opereren. Niet bang zijn om beslissingen te nemen (waar nodig na brede afstemming binnen de groep van vrijwilligers rond de Hooglandse Kamer en met het moderamen van de LBG).

Contactpersonen voor deze vacature

 • Henk ten Voorde (tel. 06 5362 3854)
 • Margreet Klokke (tel. 06 4822 8505)

3. Lid livestreamploeg

Voornaamste taak

 • Samen met een collega de livestream dan wel de slides & geluid bedienen

Tijdsbesteding

 • Gemiddeld 1x 3 – 4 weken een dienst, meestal zijn we vanaf 09:00 in de kerk. De één bereidt de regie thuis al voor, de ander doet het terplekke. Hangt af van je eigen voorkeur.

Ingangsdatum

 • z.s.m.

Is het nodig om ambtsdrager (ouderling/diaken) te worden

 • Zeker niet nodig, maar als je het leuk lijkt om in de kerkenraad te zitten en de AV ploeg te vertegenwoordigen is dat een extraatje.

Toelichting

 • Momenteel zijn we met 7 collega’s. Dat betekent 1 keer in de 3 à 4 weken dienst, we zouden dat graag iets minder vaak willen doen vandaar o.a. de oproep voor nieuwe collega’s.

Bijzondere vaardigheden vereist?

 • Het helpt als je redelijk goed met computers om kunt gaan.
 • We werken met Windowscomputers en Powerpoint.
 • Voor de videoregie zijn geen speciale vaardigheden nodig, je moet overzicht hebben over hoe je wat in beeld wilt brengen. En het belangrijkste: we zijn geen NOS, het hoeft niet perfect.

Contactpersoon voor deze vacature

 • Simon van Wijlen (06-83440825)

4. Voorzitter commissie Bijzonder Kerkenwerk Leiden (BKL)

Voornaamste taak/taken

 • Het voorzitten van de commissie Bijzonder Kerkenwerk Leiden.
 • Het samen met de secretaris opstellen van de agenda voor BKL-bestuursvergaderingen.
 • Het vervullen van een coördinerende rol met betrekking tot de samenwerking van de verschillende disciplines binnen de BKL-commissie zoals daar zijn: Evensongs, Cantatediensten, Vespers, Kerstnachtvieringen (in de Pieterskerk), enz.

Tijdsbesteding

 • 4 – 6 uur per maand

Ingangsdatum

 • 1 juli 2023, eerder mag natuurlijk ook.
 • Vanzelfsprekend vindt een goede overdracht van kennis en taken plaats!

Is het nodig om ambtsdrager (ouderling) te worden?

Hoeft niet, kan wel.

Toelichting

Het Bijzonder Kerkenwerk Leiden (BKL) organiseert culturele kerkdiensten en is onderdeel van de Leidse Binnenstadsgemeente in de Hooglandse Kerk. De diensten zijn bedoeld voor iedereen die belangstelling heeft voor religie en zingeving, ook voor wie meer geloofsvragen dan -antwoorden heeft. Daarbij staat muziek centraal.

De BKL-commissie bestaat momenteel uit 12 leden, verdeeld over de verschillende disciplines/activiteiten. Daarnaast zijn er meerdere vrijwilligers betrokken bij de uitvoering van activiteiten. De BKL-vergaderingen kenmerken zich door constructieve discussies, onderlinge waardering, goede besluitvorming en bovenal door de plezierige sfeer waarin wordt gewerkt.

Bijzondere vaardigheden vereist?

 • Kunnen leidinggeven aan vergaderingen
 • Communicatief vermogen
 • Delegeren en motiveren
 • Stimuleren van samenwerking en onderlinge verbondenheid

Contactpersonen voor deze vacature

Roel Wildemans (tel. 06 5424 5912)
Margreet Klokke (tel. 06 4822 8505)

5. Secretaris commissie Bijzonder Kerkenwerk Leiden (BKL)

Voornaamste taak/taken

 • Het samen met de voorzitter opstellen van de agenda voor BKL-bestuursvergaderingen, notuleren, coördineren aanleveren teksten voor verschillende doeleinden.
 • Het vervullen van een coördinerende rol met betrekking tot de samenwerking van de verschillende disciplines binnen de BKL-commissie zoals daar zijn: Evensongs, Cantatediensten, Vespers, Kerstnachtvieringen (in de Pieterskerk), enz.

Tijdsbesteding

 • 3-4 uur per maand

Ingangsdatum

 • 1 januari 2024.
 • Vanzelfsprekend vindt een goede overdracht van kennis en taken plaats!

Is het nodig om ambtsdrager (ouderling) te worden?

 • Hoeft niet, kan wel.

Toelichting

Vind jij het leuk om binnen het bijzonder kerkenwerk de rol van secretaris op je te nemen?

Het Bijzonder Kerkenwerk wordt gevormd door een enthousiaste commissie en zoekt per 1 januari a.s. een nieuwe secretaris. Samen met de voorzitter bereid je de vergaderingen voor, houd je overzicht over de gang van zaken en lever je een actieve bijdrage aan de organisatie van o.a. de cantatediensten, evensongs en de kerstnachtdiensten.

Het Bijzonder Kerkenwerk Leiden (BKL) organiseert culturele kerkdiensten en is onderdeel van de Leidse Binnenstadsgemeente in de Hooglandse Kerk. De diensten zijn bedoeld voor iedereen die belangstelling heeft voor religie en zingeving, ook voor wie meer geloofsvragen dan -antwoorden heeft. Daarbij staat muziek centraal.

De BKL-commissie bestaat momenteel uit 12 leden, verdeeld over de verschillende disciplines/activiteiten. Daarnaast zijn er meerdere vrijwilligers betrokken bij de uitvoering van activiteiten. De BKL-vergaderingen kenmerken zich door constructieve discussies, onderlinge waardering, goede besluitvorming en bovenal door de plezierige sfeer waarin wordt gewerkt.

Bijzondere vaardigheden vereist?

 • Notuleren
 • Communicatief vermogen
 • Stimuleren van samenwerking en onderlinge verbondenheid

Contactpersonen voor deze vacature

Marieke Veenhof (tel. 06 1455 4960)
Margreet Klokke (tel. 06 4822 8505)

6. Vrijwilliger (algemeen)

Voornaamste taak

 • je inzetten op een terrein dat je zelf uitkiest of dat aansluit bij jou belangstelling

Tijdsbesteding

 • afhankelijk van jouw mogelijkheden

Ingangsdatum

 • Je kunt altijd meteen ergens aan de slag

Is het nodig om ambtsdrager (diaken/ouderling) te worden

 • Dat hoeft helemaal niet, maar kan in beginsel wel

Toelichting

 • Aan de slag gaan als vrijwilliger kost je uiteraard wat tijd en moeite, maar levert absoluut ook iets op:
 • het gevoel hebben dat je bijdraagt aan en meetelt binnen een gemeenschap van mensen
 • het leren kennen van nieuwe en andere mensen
 • gezelligheid en interactie met anderen
 • het leren accepteren en waarderen van de eigenaardigheden van anderen
 • het verder ontwikkelen of inzetten van vaardigheden die je al wel had
 • het ontdekken en uitdiepen van kennis en vaardigheden die je nog niet had
 • van (relatieve) buitenstaander tot insider worden.

Contactpersonen voor deze vacature

 • Margreet Klokke (tel. 06 4822 8505)
 • Henk ten Voorde (tel. 06 5362 3854)
 • ieder kerkenraadslid of iedere bestaande vrijwilliger