Wij zijn op zoek naar een jeugdwerker, met een accent in werkzaamheden gericht op de oudere jeugd (oudere basisschoolkinderen, tieners en studenten).

De functie bestaat uit twee elkaar nauw aanvullende onderdelen. Het eerste onderdeel is het jeugdwerk van de Leidse Binnenstadsgemeente. Het tweede onderdeel is gericht op coördinatie van dat deel van het jeugdwerk van de Protestantse gemeente Leiden dat door de wijkgemeenten gezamenlijk wordt gedaan en voorts op het ontwikkelen van een haalbaar toekomstplan voor jeugd en jongeren van de PgL (in samenwerking met het vrijwilligerskader). Het gaat om 32 uur per week, voor circa 2 jaar. Verlenging is niet uitgesloten.
Download hier de vacature

Reacties kunnen t/m 20 september 2021 worden gezonden aan Henk ten Voorde, voorzitter van de kerkenraad van de LBG.
Email: voorzitter@leidsebinnenstadsgemeente.nl
Tel.: 06 5362 3854