Toegang: Vanwege de maatregelen rond het coronavirus is de kerk tijdens kerkdiensten van de Leidse Binnenstadsgemeente uitsluitend toegankelijk via de app Kerktijd. Klik hier voor meer informatie over de Kerktijd-app.

Nieuws: Voor een toelichting bij de laatste ontwikkelingen, zie het laatste nieuws hieronder.

Regels: Bent u uitgenodigd en hebt u deze uitnodiging geaccepteerd, dan gelden er een aantal regels voor de kerkgang.

Livestream: Voor anderen zijn de kerkdiensten enkel op twee manieren te volgen.

 1. Via de kerkomroep zoals gebruikelijk (zie hier)
 2. Via een livestream (met beeld) op het YouTube-kanaal van de Leidse Binnenstadsgemeente. Klik op deze link om naar het kanaal te gaan. Hier staat altijd de laatste dienst en vindt u tevens alle LBG filmprojecten.

Collecte: Lees hieronder hoe u kunt bijdragen aan de collecte.

Liturgie: Het liturgieblad is hier te vinden. Het liturgieboekje wordt meegestuurd met de nieuwsbrief van de LBG. (Voor kerkgangers: bij een gastpredikant wordt het liturgieblad, zonder liedteksten, gedrukt. Neem dus zelf het liturgieboekje of een Liedboek mee.)

Regels voor de kerkgang

Wat fijn dat u onze dienst komt bezoeken. Vanwege de huidige richtlijnen informeren wij u graag over het volgende:

 1. Het dringende advies is om 1,5 meter afstand (= 3 stoelen) aan te houden tot diegene die naast u zit en niet tot hetzelfde gezin/huishouden behoort. 
 2. Bij het verplaatsen in de kerk draagt u een mondkapje. Als u op uw plaats zit, mag het af.
 3. Uw jas en tas houdt u bij zich. Wilt u na afloop van de dienst goed opletten dat u alles weer meeneemt?
 4. AVG: Er worden beeldopnamen gemaakt die (kunnen) worden uitgezonden. Indien u niet in beeld wilt komen, meldt u dit dan zelf bij binnenkomst in de kerk? Er wordt dan in overleg met u naar een oplossing gezocht.
 5. Na het ‘Amen’ mag u uiteraard nog plaatsnemen om naar het orgelspel te luisteren.

En natuurlijk wensen wij u een mooie en gezegende dienst toe!

Collecte

U kunt op drie manieren bijdragen aan de collecte.

 1. Een bedrag overmaken op rekening nummer NL71INGB 0678 6510 94 t.n.v. Protestantse gemeente Leiden, onder vermelding van “kerkdienst [dag maand] 2021 LBG”. Uw bedrag wordt gelijk over de drie vaste bestemmingen verdeeld: diaconie, pastoraat en afwisselend huur/onderhoud kerkelijke gebouwen, kosten predikanten en kerkelijk werkers en diverse wijkdoelen, plaatselijke doelen en landelijke doelen.
 2. Via de app Givt. Over deze app staat alle informatie op de site van de PGL, inclusief een instructievideo. Als je via deze app geeft, komen de doelen overeen met wat de ambtsdrager van dienst afkondigt. Let op dat er in de app de mogelijkheid is om drie collectes aan te klikken, zodat de gewenste verdeling tot stand komt.
 3. Momenteel is het ook mogelijk contant geld en collectebonnen te geven in de collecteschaal bij de uitgang van de kerk.

Kerktijd-app

Aanmelden voor vieringen kan uitsluitend via het boekingsprogramma kerktijd.nl. U komt bij onze vieringen via het gebruiken van onderstaande link:

https://app.kerktijd.nl/member/register/70ab8231-6c3e-41a3-828a-9626085faef9

Waarom een boekingsprogramma? Dit is sneller en eenvoudiger dan een handmatige registratie. Bovendien maakt iedereen elke keer een eerlijke kans om bij de groep genodigden te horen.

U kunt bij het aanmelden aangeven of u naast de reguliere kerkdiensten ook in aanmerking wil komen voor de eventuele loting voor de vieringen van Bijzonder Kerkenwerk Leiden (de Evensongs en Cantatediensten).

Hoe gaat dat in zijn werk:

 • U volgt allereerst bovenstaande link. Daar vult u alle gegevens in voor de aanmelding, u kunt opgeven met hoeveel personen u doorgaans een viering wenst te bezoeken. Gemeenteleden uit 1 huishouden die samen de dienst wensen te bezoeken melden zich dus 1 keer gezamenlijk aan met opgave van het aantal personen in totaal (zo wordt u ook bij elkaar in de kerk geplaatst, zonder de onderlinge 1,5 meter afstand bij personen uit hetzelfde huishouden/gezin/familie).
 • Na aanmelding ontvangt u een e-mail met verzoek tot bevestiging. Het is van groot belang dat u uw e-mail ook daadwerkelijk bevestigd.
 • Voorafgaand aan iedere viering zal er gedurende de hele week een loting plaatsvinden door het systeem. Dit gaat volgens een eerlijk roulatiesysteem (de mensen die het langst geen dienst hebben bijgewoond, worden als eerste uitgenodigd).
 • U ontvangt vervolgens een uitnodiging via de e-mail, deze dient u binnen 24 uur te bevestigen (door middel van de bevestigingsknop in de e-mail) waarbij u ook kunt aangeven met hoeveel mensen van uw aanmelding u de viering wilt bijwonen. Na 24 uur vervalt de uitnodiging en gaat er een nieuwe uitnodiging uit naar een ander gemeentelid.
 • Na deze handeling ontvangt u en de kerkenraad een bevestiging van uw komst en zien wij u graag verschijnen in de dienst. Ontwikkelt u in de aanloop naar de viering klachten, zoals opgegeven door het RIVM, meldt u zich dan af via de e-mail: aanmelding@leidsebinnenstadsgemeente.nl.

Mochten er nog aanvullende vragen zijn dan kan dat via aanmelding@leidsebinnenstadsgemeente.nl. U kunt uw aanmelding digitaal in gaan voeren en dan zien wij elkaar graag terug in onze vieringen!

AVG

Op grond van de AVG zijn wij als kerk verplicht duidelijk te maken hoe we met de persoonsgegevens omgaan waarover wij beschikking krijgen. We hebben dat vastgelegd in het privacy statement, dat te vinden is op deze website. Dat privacy statement beschrijft de gewone gang van zaken. In bijzondere gevallen kan daar een aanvulling op komen, en vanwege de Noodverordeningen Covid-19 van de Veiligheidsregio Hollands Midden zijn er inderdaad zulke tijdelijke aanvullingen. Deze Noodverordeningen zijn gebaseerd op de Gemeentewet en de Wet op de Veiligheidsregio’s (artikel 176 resp. 39). De Noodverordening legt ons wettelijke plichten op, zoals het informeren naar de gezondheid van personen die willen deelnemen aan een kerkelijke activiteit. Met het oog op de zorgplicht om ook te kunnen reageren bij het constateren van een eventuele besmettingen met het Coronavirus, worden daarnaast diverse contactgegevens en andere gegevens die noodzakelijk zijn voor de bescherming van de volksgezondheid opgeslagen. Deze gegevens worden weer vernietigd zodra alle (opvolgende) Noodverordeningen niet langer van kracht zijn.

De wijze waarop de Leidse Binnenstadsgemeente gevolg geeft aan de wettelijke verplichtingen die de overheid in het kader van de bestrijding van het coronavirus oplegt is door de LBG aan haar leden kenbaar gemaakt via aanmeldingsinformatie op de website. Op die manier wordt ook voldaan aan het transparantiebeginsel uit de AVG.

Laatste nieuws

5 november 2021: Coronamaatregelen kabinet hebben ook gevolgen voor de LBG

In mijn bijdrage voor Op de Hoogte van vorige week vroeg ik al aandacht voor corona, gelet op het toen al sterk oplopende aantal besmettingen. Overal in de samenleving gaan de maatregelen uit de persconferentie van het kabinet van 2 november praktische gevolgen hebben, dus ook binnen de LBG.

Eerder hebben we de keuze gemaakt niet te werken met QR-codes bij toegang tot de kerkdiensten, om zowel praktische als meer principiële redenen. Dat gaan we voor de kerkdiensten van de LBG ook nu niet doen. Wel gaan we in de kerk weer de 1,5 meter afstand in acht nemen en mondkapjes dragen bij binnenkomst, vertrek en toiletbezoek (maar niet bij de gang naar het avondmaal). Dat doen we al met ingang van zondag 7 november, dus neem a.s. zondag een mondkapje mee! We blijven voorlopig nog wel zelf zingen. Ook is er – voor wie wil – nog koffiedrinken na de dienst, wel met 1,5 meter afstand.

Aanstaande zondag (7 november) gebruiken we nog één keer (iets later in het jaar dan normaal) de zomerkerkopstelling. Kleedt u zich dus wat warmer aan als u naar de kerk komt!

Met ingang van zondag 14 november gaan we definitief over naar de winterkerk. We gaan dan ook weer met de kerktijdapp werken, waarvan u vanaf a.s. maandag de eerste uitnodiging kunt verwachten. Dat is nodig omdat we veel minder plekken overhouden door de overgang naar de winterkerk in combinatie met 1,5 meter afstand. Wat waren we blij dat we van de kerktijdapp verlost waren en wat is het jammer dat we hem weer in gebruik moeten nemen! Ook de coördinatoren komen duidelijker zichtbaar terug.

We hebben dit met zijn allen eerder gedaan en we kunnen dit opnieuw samen voor elkaar krijgen.

Als het kabinet op vrijdag 12 november met nieuwe maatregelen komt, moeten we misschien ook binnen de LBG nog extra stappen zetten. We zullen u dan zo snel mogelijk informeren, wellicht via een (extra) Nieuwsbrief op zaterdag 13 november.

Samenvattend

m.i.v. zondag 7 november: mondkapje mee plus 1,5 meter afstand (drie stoelen)

m.i.v. maandag 8 november: uitnodigingen kerktijdapp komen binnen (let op uw mailbox, reageer snel!)

m.i.v. zondag 14 november: kerktijdapp, mondkapje mee plus 1,5 meter afstand (drie stoelen)*

*onder voorbehoud van extra maatregelen van het kabinet

Met hartelijke groet,

Henk ten Voorde, voorzitter