Toegang: De kerkdiensten zijn voor iedereen toegankelijk.

Regels: Komt u naar de kerkdienst, dan gelden er een aantal regels voor de kerkgang.

Livestream: Voor anderen zijn de kerkdiensten enkel op twee manieren te volgen.

  1. Via de kerkomroep zoals gebruikelijk (zie hier)
  2. Via een livestream (met beeld) op het YouTube-kanaal van de Leidse Binnenstadsgemeente. Klik op deze link om naar het kanaal te gaan. Hier staat altijd de laatste dienst en vindt u tevens alle LBG filmprojecten.

Collecte: Lees hieronder hoe u kunt bijdragen aan de collecte.

Liturgie: Het liturgieblad is hier te vinden. Het liturgieboekje wordt meegestuurd met de nieuwsbrief van de LBG. (Voor kerkgangers: bij een gastpredikant wordt het liturgieblad, zonder liedteksten, gedrukt. Neem dus zelf het liturgieboekje of een Liedboek mee. Er zijn ook Liedboeken in de kerk beschikbaar.)

Regels voor de kerkgang

Wat fijn dat u onze dienst komt bezoeken. Vanwege de huidige richtlijnen informeren wij u graag over het volgende:

  1. De 1,5 meter afstand en het mondkapje zijn niet meer verplicht. Voor mensen die toch graag meer afstand houden, is voldoende ruimte in de kerk om een plekje te zoeken om de dienst bij te kunnen wonen.
  2. AVG: Er worden beeldopnamen gemaakt die (kunnen) worden uitgezonden. Indien u niet in beeld wilt komen, meldt u dit dan zelf bij binnenkomst in de kerk? Er wordt dan in overleg met u naar een oplossing gezocht.
  3. Na het ‘Amen’ mag u uiteraard nog plaatsnemen om naar het orgelspel te luisteren.

En natuurlijk wensen wij u een mooie en gezegende dienst toe!

Collecte

U kunt op drie manieren bijdragen aan de collecte.

  1. Een bedrag overmaken op rekening nummer NL71INGB 0678 6510 94 t.n.v. Protestantse gemeente Leiden, onder vermelding van “kerkdienst [dag maand] 2021 LBG”. Uw bedrag wordt gelijk over de drie vaste bestemmingen verdeeld: diaconie, pastoraat en afwisselend huur/onderhoud kerkelijke gebouwen, kosten predikanten en kerkelijk werkers en diverse wijkdoelen, plaatselijke doelen en landelijke doelen.
  2. Via de app Appostel. Meer informatie.
  3. Momenteel is het ook mogelijk contant geld en collectebonnen te geven in de collecteschaal bij de uitgang van de kerk.

AVG

Op grond van de AVG zijn wij als kerk verplicht duidelijk te maken hoe we met de persoonsgegevens omgaan waarover wij beschikking krijgen. We hebben dat vastgelegd in het privacy statement, dat te vinden is op deze website. Dat privacy statement beschrijft de gewone gang van zaken. In bijzondere gevallen kan daar een aanvulling op komen, en vanwege de Noodverordeningen Covid-19 van de Veiligheidsregio Hollands Midden zijn er inderdaad zulke tijdelijke aanvullingen. Deze Noodverordeningen zijn gebaseerd op de Gemeentewet en de Wet op de Veiligheidsregio’s (artikel 176 resp. 39). De Noodverordening legt ons wettelijke plichten op, zoals het informeren naar de gezondheid van personen die willen deelnemen aan een kerkelijke activiteit. Met het oog op de zorgplicht om ook te kunnen reageren bij het constateren van een eventuele besmettingen met het Coronavirus, worden daarnaast diverse contactgegevens en andere gegevens die noodzakelijk zijn voor de bescherming van de volksgezondheid opgeslagen. Deze gegevens worden weer vernietigd zodra alle (opvolgende) Noodverordeningen niet langer van kracht zijn.

De wijze waarop de Leidse Binnenstadsgemeente gevolg geeft aan de wettelijke verplichtingen die de overheid in het kader van de bestrijding van het coronavirus oplegt is door de LBG aan haar leden kenbaar gemaakt via aanmeldingsinformatie op de website. Op die manier wordt ook voldaan aan het transparantiebeginsel uit de AVG.