In januari begint er een nieuwe cursus, met de naam ‘Kijk! Genesis’. Deze naam is met zorg gekozen. Elke avond begint namelijk met kijken. Kijken naar één of meer kunstwerken, gemaakt bij de oerverhalen uit Genesis 1 – 11. Kijken naar vorm en kleur raakt je soms sneller en op een dieper niveau dan een tekst lezen. Woorden zetten je vaak in eerste instantie aan het dènken en analyseren. Terwijl de beelden van kunstenaars je directer kunnen verbinden met de diepere laag van de oerverhalen uit Genesis – basisvragen als: Waar kom ik vandaan? Heeft mijn leven zin? Hoe verhoud ik mij tot God en tot de mensen om mij heen? Wat geeft mij richting bij de keuzes in mijn leven? Heeft de aarde toekomst? Iedereen is welkom, mensen die vertrouwd zijn met de Bijbel èn mensen die er nieuwsgierig naar zijn wat dit boek voor hen kan betekenen. 

De cursus wordt gegeven door Golda Krijger – Hagen, pedagoog en historica,  en ds. Margreet Klokke, predikant van de LBG. De bijeenkomsten zijn in de Hooglandse Kamer, op de dinsdagavonden 9 januari, 6 februari, 19 maart en 16 april.

Opgave bij klokke@leidsebinnenstadsgemeente.nl.

Bijdrage voor niet-leden van de LBG: 25,00 euro op NL30INGB 0000 1118 06 t.n.v. penningmeester Leidse Binnenstadsgemeente.


Afbeelding: Het aardse paradijs en de zondeval van Adam en Eva – Jan Bruegel de Oude en Peter Paul Rubens