Reinier Guijt

Ouderling Bijzonder Kerkenwerk Leiden
✉ bkl@ leidsebinnenstadsgemeente.nl

Pleun Stehouwer

Ouderling | Afgevaardigde vanuit ring Leiden naar classis Zuid-Holland Noord

Rien Rouw

Wijkpenningmeester | Ouderling-kerkrentmeester | Wijkkas: NL30INGB0000111806 |
✉ penningmeester@ leidsebinnenstadsgemeente.nl

Henk ten Voorde

Voorzitter | Ouderling
06 5362 3854
✉ voorzitter@ leidsebinnenstadsgemeente.nl