Op zondag 24 december viert Leiden weer Kerstmis in de Pieterskerk met drie kerkdiensten.

  • Om 18.30 is er een Kinderkerstfeest. Kinderen spelen het kerstverhaal voor elkaar, ol.v. Matthijs de Jong. Er wordt ook ene korte, eenvoudige overdenking gehouden en er is natuurlijk kerstmuziek.
  • Om 20.30 uur en om 22.30 uur zijn er twee kerstnachtdiensten, waarin ds. Margreet Klokke van de Hooglandse Kerk voorgaat. K&G 3 o.l.v. René Leckie verleent muzikale medewerking, Willeke Smits, organist van de Hooglandse kerk, bespeelt het orgel. Het thema van de dienst is: ‘Het begint in een kind!’

De dienst van 20.30 uur is meestal heel vol, komt u dan vooral op tijd. In de dienst van 22.30 uur is er altijd nog wel plaats voor laatkomers.

De diensten worden georganiseerd door Bijzonder Kerkenwerk Leiden i.s.m. de Hooglandse Kerk. Voor meer informatie zie www.leidenviertkerstmis.nl.

Op maandag 25 december is er om 10.00 uur een feestelijke Kerstdienst in de Hooglandse Kerk. Ds. Margreet Klokke gaat voor, Willeke Smits bespeelt het orgel en de Leidse Cantorij o.l.v. Hans Brons werkt mee. Het thema van deze dienst is: ‘Het woord is mens geworden.’

Allen welkom! Gezegende kerstdagen!


Afbeelding: Kerstnacht 2022, Pieterskerk, met muziekgroep K&G 3