De Leidse Binnenstadsgemeente is in belangrijke mate afhankelijk van vrijwillige bijdragen en giften. Wilt u ons steunen, heel graag! U kunt uw gift overmaken op gironummer NL30INGB0000111806 van de Leidse Binnenstadsgemeente. Of u kunt de button hieronder aanklikken: