De maatregelen die nodig zijn om het coronavirus in te dammen hebben ook invloed op kerkdiensten en andere activiteiten van de Leidse Binnenstadsgemeente. De kerkenraad heeft daarom besloten om vanaf heden tot en met 6 april geen doordeweekse activiteiten te laten plaatsvinden. Ook de kliederkerk van 4 april komt te vervallen.

De vieringen op zondag worden in ieder geval uitgezonden via een audiosignaal van www.kerkomroep.nl. Achter de schermen wordt hard gewerkt aan een oplossing om u tevens van een livestream te voorzien. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Mocht u behoefte hebben aan persoonlijk contact meldt u zich dan via onze Pastorale Raad pastoraleraad@leidsebinnenstadsgemeente.nl. Voor urgente hulpvragen en crisispastoraat is onze wijkpredikant ds. Margreet Klokke beschikbaar (06-48228505). Zij houdt tevens een telefonisch spreekuur van di-vr, 9:00–9:30.