De zogenoemde Nashville-verklaring over geloof, huwelijk en seks heeft veel ophef veroorzaakt, negatieve ervaringen naar boven gehaald en mensen beschadigd.

De verklaring staat haaks op de overtuiging en de praktijk van de Leidse Binnenstadsgemeente. De LBG schaart zich achter de uitspraak van de Protestantse Kerk (PKN) van november 2018, dat ieder mens beelddrager is van God. De geloofsgemeenschap biedt aan iedereen een veilige plaats om zichzelf te zijn. Daaraan zijn geen voorwaarden verbonden. De LBG is dan ook aangesloten bij ‘Wijdekerk’ en maakt geen onderscheid bij het inzegenen van huwelijken. De deuren van de Hooglandse kerk staan voor iedereen wijd open, ongeacht zijn of haar geaardheid.

Namens het moderamen, Cent van Vliet