Sinds de aanslag van Hamas op Israël en de daaropvolgende oorlog van Israël in Gaza, is het conflict overgeslagen op de Nederlandse samenleving. Het roept veel emoties op. Veel mensen kiezen voor één van de twee kampen. Dat geeft onderlinge spanning en zorgt voor een gevoel van onveiligheid.

Conflict
Wat laat dit zien over onze samenleving? Hoe kunnen we met dit conflict omgaan? Zouden we ons meer moeten uitspreken over het onrecht dat we zien, of juist voorzichtiger proberen de dialoog aan te gaan met de ander? Dienen we meer de nuance te zoeken of moet dit achterwege blijven als fundamentele waarden in het geding zijn?

Israël & Palestina
De Hooglandse Kamer organiseert hierover een gesprek met twee Leidse historici die zich bij het conflict betrokken voelen. Beiden doen dat vanuit een verschillende achtergrond. Nadia Bouras komt uit een immigratie-gezin met Marokkaans-Islamitische wortels, waarin het Israelisch-Palestijnse conflict gezien werd als het conflict der conflicten. Sara Polak komt uit een seculier Joods milieu waarin de Tweede Wereldoorlog diepe sporen heeft achtergelaten.

Gesprek
Waar staan ze voor? Hoe heeft hun achtergrond hen persoonlijk gevormd? Kunnen deze collega’s nog met elkaar praten, op dit moment? En hoe gaan zij om met de vragen die er nu op hen afkomen? Welke lessen leren zij rond dit conflict van de geschiedenis? Sebastiaan Tijsterman gaat hierover met hen in gesprek op zaterdag 3 februari vanaf 16.00 uur ‘bij het scheiden van de markt’ in de huiskamer van de Hooglandse kerk. Meer informatie op: www.hooglandsekamer.nl.