Vanaf 30 oktober hebben leden van de Protestantse gemeente te Leiden gedurende één week inzage in de conceptbegroting 2024. U vindt de link naar de conceptbegroting op https://protestantsegemeenteleiden.nl/ bij de mededelingen.

De papieren versie van de conceptbegroting ligt ook ter inzage op het kerkelijk bureau, Van Vollenhovenkade 22. Het is mogelijk deze begroting in te zien na telefonische afspraak (071-5764145).

Een begroting bestaat uit verwachte inkomsten en uitgaven. Hoewel het streven er uiteraard op is gericht om een realistische begroting te maken, hebben we in deze periode te maken met een zeer onzekere situatie. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan de prijzen voor energie en andere zaken en het rendement op beleggingen. Wij vragen om uw begrip hiervoor.

Vragen en opmerkingen kunt u richten aan info@kerkelijkbureauleiden.nl