Op donderdag 25 oktober 2018 is er om 20.00 uur in het Hooglandse Huys (ingang Moriaansteeg/Hooglandse Kerkgracht) een bijeenkomst van de GroeneKerken in Leiden. Prof.dr. Jan Boersema houdt een lezing over de vraag hoe groen ons geloof is.

Over milieu en duurzaamheid wordt vaak in economische en technologische termen gedacht en gesproken, maar van oudsher is het volgens prof. Jan Boersema een cultureel en religieus vraagstuk. Daarom zal ook de oplossing van de problemen niet lukken zonder een levensbeschouwelijke kern.

Wat heeft het protestants christendom dan te bieden?  In Genesis 1 en 2 lijkt de mens als heerser boven de schepping te worden geplaatst. Samen met het – ook christelijke – vooruitgangsdenken hebben die teksten eerder tot aantasting van natuur en milieu aangezet dan tot duurzaamheid. Hoe moeten we dit lezen? Zijn er andere aanknopingspunten in de Bijbel? Staan we voor een nieuwe fase in de geschiedenis en moeten we het vooruitgangsdenken loslaten? Is nulgroei de beste optie? Of is zoiets als groene groei mogelijk? Bestaat er een duurzame stofwisseling met de planeet waarin ook de biodiversiteit een plek heeft? En zo ja, wat kunnen we daar zelf als gelovigen aan bijdragen?

Jan J. Boersema is hoogleraar ‘grondslagen van de milieuwetenschappen’ aan de Leidse universiteit. Hij studeerde biologie en promoveerde in de theologie.

Ter toelichting

De vijf geloofsgemeenschappen binnen de Protestantse gemeente Leiden zijn in oktober 2016 lid geworden van het Platform GroeneKerken van de PKN. Duurzaamheid staat sindsdien centraal in het beleid. EnergiekLeiden heeft voor de afzonderlijke gebouwen Energierapporten opgesteld. Dit jaar is € 50.000,- uitgetrokken voor het realiseren van de eerste duurzaamheidsprojecten. Die lijn wordt de komende vijf jaar doorgetrokken. Tijdens een vervolgbijeenkomst op 24 januari 2019 zullen de aanpak en de concrete projecten centraal staan.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Cent van Vliet, voorzitter van de GroeneKerken in Leiden (06-13577348).