Kerst, Kerk & Stad 2018

Fotograaf: Niek Bavelaar, Cent van Vliet, Monique IJsselstein, Hannelore Maier, Bert van de Ven, Jannie C. de Groot, Henk-Jan Hoogenberk

Video-impressie door Rob Pijpers.

In dit videoverslag figureren onder meer ds. Margreet Klokke, sopraan Arleen van Wijland, organist Willeke Smits, voorzitter Cent van Vliet, mezzo-sopraan Emma Brown, pianist Koos Favier, jeugdwerker Emmie Kaljouw, Toonkunstkoor Leiden, Blokfluitensemble Sarabande en Kerstkoor Sempre.

Kerstnachtdienst Pieterskerk 24 december 2018

Het thema van de Kerstnachtdienst was ‘Aan de wieg van de menselijkheid’. Video van Rob Pijpers.

Kerstvieringen in de Pieterskerk en de Hooglandse Kerk

Fotograaf: Niek Bavelaar