De tweede evensong van dit seizoen is op zondag 9 juni om 17 uur in de Hooglandse Kerk. Medewerking verlenen de Leidse Cantorij met dirigent Hans Brons en Willeke Smits, orgel. Liturg is ds. Margreet Klokke. De toegang is vrij.

De evensong begint met een Introïtus gezongen vanuit het noordertransept:  “God be in my head” van John Rutter. De chant op de onberijmde Psalm 29 is van Henry Ley. De expressieve tekst van deze psalm biedt de organist volop gelegenheid de woorden met bijpassende orgelklanken en registraties te illustreren. De Evening Canticles (de lofzangen van Maria en Simeon)  – vaste onderdelen van de evensong – zijn van de hand van Hubert Parry. Zeer monumentaal  van deze lofzangen zijn met name in de afsluitende dubbelkorige gloria’s.  Als anthem zal ditmaal “A new song” (Psalm 96)  van de hedendaagse componist James MacMillan ten gehore worden gebracht. In deze compositie  zijn invloeden uit de Schotse volksmuziek te onderkennen.  Het werk sluit af met een daverend orgelnaspel.

Hans Brons, dirigent