zondag 26 januari 2020
 • 10:00-11:15

  Kerkdienst

  Hooglandse Kerk, Nieuwstraat 20, 2312 KC Leiden, Nederland

  Voorganger: ds. B.A.M. Luttikhuis, Haarlem Deurcollecte: jeugdwerk in de eigen wijk

  Voeg toe aan eigen agenda (gcal)

 • 19:00-20:00

  Cantatedienst

  Hooglandse Kerk, Nieuwstraat 20, 2312 KC Leiden, Nederland

  William Byrd Vocaal Ensemble zingt Bachcantate in de Hooglandse Kerk
   
  Op zondag 26 januari, om 19.00 uur, is er weer een cantatedienst in de Hooglandse Kerk. Het William Byrd Vocaal Ensemble onder leiding van Nico van der Meel laat cantate BWV 73 van J.S. Bach klinken: Herr, wie du willt, so schicks mit mir. Solisten zijn tenor Adrian Fernandes en bariton Patrick Pranger. Het Leids Barok Ensemble begeleidt het koor. Hoboïsten zijn Douwe van der Meulen en Esther van der Ploeg. Het William Byrd Vocaal Ensemble zingt ook een werk van J.P. Sweelinck: Psalm 111.
   
  Cantate BWV 73 bevat enkele opvallende elementen. In het openingskoor klinken tussen de koordelen recitatieven van de solisten. In de laatste aria laten de strijkers het slaan van de doodsklokken met hun vingers tokkelend klinken. Bijzonder is ook dat de organist bij deze dienst, Willeke Smits, bij de cantate op het De Swart/Van Hagerbeer-orgel speelt en niet op een kistorgel, zoals tegenwoordig gebruikelijk.
   
  De toegang is gratis; aan het einde wordt voor de kosten een vrijwillige bijdrage gevraagd.


  Voorganger: ds. Margreet Klokke


  Organiste: Willeke Smits

  Meer informatie:

  Voeg toe aan eigen agenda (gcal)

woensdag 29 januari 2020
 • 20:15-22:00

  Kern van de christelijke taditie

  Hooglandse Huys, Moriaansteeg 7, 2312KD Leiden

  De Bijbel, wat is dat voor een boek? Wat hebben de schrijvers ervan willen overbrengen? In welke literaire en gelovige traditie stonden zij en wat kunnen hun verhalen je te zeggen hebben? Wat is er bijvoorbeeld bedoeld met het scheppingsverhaal? Hoe krijg je toegang tot de poëzie van de psalmen? Welke verstaanssleutel heb je nodig bij het lezen van een profetie?

  Welke betekenissen kunnen er worden opgeroepen bij namen of begrippen als God, Jezus en de Heilige Geest? Kun je daar ervaringen uit het dagelijks leven mee in verband brengen? Kun je eventuele religieuze gevoelens uiten, in gebed of in een kerkdienst? Is het mogelijk gesteund te worden in de keuzes die je moet maken door een vorm van christelijke ethiek? Hoe beleef je de kerk, als instituut?

  De cursus ‘Kern van de christelijke traditie’ is vooral bedoeld voor mensen met vragen als de hierboven gestelde. Zij kunnen gepokt en gemazeld zijn door het christendom, maar zij kunnen ook een ‘onbeschreven blad’ zijn. Zoekers zijn net zo welkom, als wie al veel bagage met zich meedragen. Aan het einde van de cursus wordt de mogelijkheid geboden je in een ritueel (opnieuw) met de christelijke traditie te verbinden en – zoals dat altijd genoemd is – op Pinksteren ‘belijdenis te doen’.

  Data: woensdagavond 12 en 26 september, 10 en 24 oktober, 14 en 28 november, 12 december, 9 en 23 januari, 13 en 27 februari, 27 maart, 10 en 24 april, steeds van 20.15 – 22.00 uur.

  Voeg toe aan eigen agenda (gcal)

donderdag 30 januari 2020
 • 20:30-22:30

  Wijn en wijsheid v young professionals

  Cafe De Gaanderij, Nieuwstraat 32, Leiden

  In 2015 verscheen het boek ‘Filosofen op de kansel’ van ds. Margreet Klokke en ds. Rienk Lanooy. In dit boek wordt het gedachtegoed van bekende filosofen in gesprek gebracht met de Bijbel. Wat gebeurt er, als je Socrates’ woorden naast die van Jezus legt, Nietzsches gedachten naast een toespraak van Mozes of de ideeën van Jean-Paul Sartre leest naast die van de apostel Paulus? Dat is in elk geval spannend.

  Contact en opgave: ds. Margreet Klokke (klokke@leidsebinnenstadsgemeente.nl).

  Voeg toe aan eigen agenda (gcal)

zondag 2 februari 2020
donderdag 6 februari 2020
 • 10:00-12:00

  Donderdagmorgen kring

  Hooglandse Huys, Moriansteeg 7, Leiden

  De data tot de zomer zijn inmiddels bekend:16 januari, 6 februari, 27 februari, 19 maart, 16 april en 14 mei. Op de aangegeven ochtenden komen we bijeen in het Hooglandse Huys tussen 10 en 12. De onderwerpen worden nader bekend gemaakt. Nieuwe deelnemers of eenmalige gasten hartelijk welkom. Graag een berichtje vooraf naar boersema@cml.leidenuniv.nl. Jan J. Boersema

  Voeg toe aan eigen agenda (gcal)

 • 20:15-22:00

  Het geheim van Marcus

  Hooglandse Huys, Moriaansteeg 7, 2312KD Leiden

  Het geheim van Marcus, voor wie bijbelse verhalen wil leren lezen als spiegel voor de ziel 

  De bijbel opent zich niet zómaar, voor iemand die er zonder kennis van zaken in begint te lezen. Het is een gelaagde tekst – er zit een stukje geschiedenis in, maar het is ook literatuur èn symbooltaal voor het onzegbare – de ontmoeting, soms even, met de Eeuwige.

  Vanaf het seizoen 2019-2020 zal er daarom elk jaar een cursus ‘Het geheim van…’ gegeven worden, waarin één bijbelboek onder de loep wordt genomen en gelezen als spiegel voor de ziel.  Dit jaar zal dit het evangelie zijn naar de beschrijving van Marcus. Je hoeft geen bijbelkennis te hebben om mee te doen, alleen nieuwsgierigheid.

  Data: donderdagavond 10 okt, 14 nov, 11 dec, 6 feb, 26 mrt en 14 mei, steeds van 20.15 tot 22.00 uur.

  Plaats: de Bovenzaal van het Hooglandse Huys.

  Contact en opgave: ds. Margreet Klokke, klokke@leidsebinnenstadsgemeente.nl

  Voeg toe aan eigen agenda (gcal)

zondag 9 februari 2020
dinsdag 11 februari 2020
 • 20:00-22:00

  Labyrint lopen

  Hooglandse Kerk, Nieuwstraat 20, 2312 KC Leiden, Nederland

  Het labyrint wordt regelmatig gebruikt, elke tweede dinsdag van de even maan­den (m.u.v. augustus). Maar ook na de vesper op Aswoensdag en in de middag
  van Stille Zaterdag is er gelegenheid om het labyrint te lopen. Een labyrint is niet per se christelijk. Maar dat is het branden van een kaars of wierook ook niet. Dat
  komt in veel religies voor. Het hangt ervan af, welke invulling je er zelf aan geeft. Als er een labyrint in een kerk uit wordt gerold, dan (s)preekt deze hele ruimte mee: het kruis aan de muur, de paaskaars, de (openliggende) Bijbel.

  Zodra ik het in dit verband plaats, wordt het christelijk.
  Als ik als gelovige mens een labyrint loop, kan het tot een beeld van mijn geloofs- en levensweg worden. Het
  lopen is en actieve vorm van meditatie. Je zit niet stil, je loopt en volgt de wendingen van het labyrint. In die
  wendingen, zitten je eigen levenserva­ringen verborgen, die uiteindelijk leiden naar een doel, het centrum van het laby­rint. We hebben in onze christelijke traditie heel veel verhalen, waar iemand onderweg is of zich omkeert. Daarom gebruiken we vaak een bijbel verhaal als
  inspiratie voor het lopen. Iedereen is van harte welkom om dit een keer te erva­ren. Voor meer informatie, neem contact op via labyrint.pgl@gmail.com.

  Marius van der Heul

  Voeg toe aan eigen agenda (gcal)

woensdag 12 februari 2020
 • 20:15-22:00

  Kern van de christelijke traditie

  Bovenzaal, Hooglandse Huys, Moriaansteeg 7, 2312 KD, Leiden

  Voor wie zich wil bezinnen op z’n persoonlijke verhouding tot ‘geloven’. Hoe kun je toegang krijgen tot de bron van inspiratie van de christelijke traditie – de bijbel? Hoe kun je dit boek lezen? Welke beelden zijn er in de traditie van God? Welk beeld koester je zelf? Wie is Jezus volgens theologen? Wat betekent zijn gestalte voor jou persoonlijk? Wat is ‘de heilige Geest’? Zijn er ervaringen in je dagelijks leven, die je hiermee kunt verbinden? Wat is ‘christelijke ethiek? Hoe maak je zelf keuzes? Wat is bidden, wat betekent de gemeenschap van de kerk voor je? De cursus ‘Kern van de christelijke traditie’ is vooral bedoeld voor mensen met vragen als de hierboven gestelde. Zij kunnen gepokt en gemazeld zijn door het Christendom, maar zij kunnen ook (opnieuw) met de christelijke traditie te verbinden en op Pinksteren -zoals dat heet -‘belijdenis te doen’. Data: de woensdagavonden 9 en 23 oktober, 6 en 20 november, 4 en 18 december, 15 en 29 januari ‘2020, 12 februari,4 en 18 maart, 1en15 april, steeds van 20.15 –22.00 uur in de bovenzaal van het Hooglandse Huys. Afsluitende maaltijd op 6 mei, voorbereidingsdag op de Pinksterdienst 23 mei 2020. Contact en opgave: ds. Margreet Klokke.

  Voeg toe aan eigen agenda (gcal)

donderdag 13 februari 2020
 • 20:30-22:30

  Wijn en wijsheid v young professionals

  Cafe De Gaanderij, Nieuwstraat 32, Leiden

  In 2015 verscheen het boek ‘Filosofen op de kansel’ van ds. Margreet Klokke en ds. Rienk Lanooy. In dit boek wordt het gedachtegoed van bekende filosofen in gesprek gebracht met de Bijbel. Wat gebeurt er, als je Socrates’ woorden naast die van Jezus legt, Nietzsches gedachten naast een toespraak van Mozes of de ideeën van Jean-Paul Sartre leest naast die van de apostel Paulus? Dat is in elk geval spannend.

  Contact en opgave: ds. Margreet Klokke (klokke@leidsebinnenstadsgemeente.nl).

  Voeg toe aan eigen agenda (gcal)

zondag 16 februari 2020
dinsdag 18 februari 2020
 • 20:00-22:00

  Leerhuis: Het raadsel van het Oude Testament

  Hooglandse Huys, Moriaansteeg 7, 2312 KD Leiden

  Leerhuis: Het raadsel van het Oude Testament Het Oude Testament is een prachtige verzameling literatuur. Maar het stelt ons ook voor een raadsel: Wie hebben deze boeken geschreven, en wanneer? Welk doel dienden ze ermee en voor welk publiek schreven ze? We zullen ontdekken hoe het werk eruitzag van de beroepsschrijvers in Jeruzalem in dienst van het hof of de tempel, en hoe cruciaal hun rol was in het vastleggen én door-ontwikkelen van de traditie. Er zit een sterke historische kant aan dit thema. Daarnaast gaat het om vergelijking: in hoeverre leek de schrijverscultuur in Israël op die van de omringende culturen? En in de derde plaats – misschien wel de voornaamste – zit er een inspirerende kant aan: in het Oude Testament staan uiteindelijk niet de koningen, de profeten of de priesters centraal, maar ‘de gemeenschap’. Het draait om Gods weg met Israël. En wij proberen stap voor stap te ontdekken hoe de boeken dat verhaal vertellen. Data: 24 sept; 15 okt; 12 nov; 10 dec; 21 Jan; 18 feb; 10 maart; 31 maart; 21 april; 19 mei. De bijeenkomsten zijn van 20.00-22.00 in het Hooglandse Huis. Iedereen is welkom. Contact: Matthijs de Jong, e-mail: matthijsjdejong@gmail.com.

  Voeg toe aan eigen agenda (gcal)

donderdag 20 februari 2020
 • 00:00-23:59

  Leesgroep Augustinus

  Hooglandse Huys, Moriaansteeg 7, Leiden

  Docent: Bart Labuschagne Graag opgeven voor 1 februari 2020 op labuschagne.bart@gmail.com of 06-15160880. Verdere informatie volgt nog.

  Voeg toe aan eigen agenda (gcal)

 • 20:00-22:00

  Zingen met Willeke

  Op 28 november en 20 februari is er ‘Zingen met Willeke’. Onder leiding van Willeke Smits zingen we bekende liederen die passen bij het thema van het kerkelijk jaar en gaan op zoek naar onbekende liederen in het Liedboek ‘Zingen en Bidden in kerk en huis’. Tijd: 20.00-22.00 u, locatie: Hooglandse Kerk Leiden

  Voeg toe aan eigen agenda (gcal)

zondag 23 februari 2020
 • 10:00-11:15

  Kerkdienst

  Hooglandse Kerk, Nieuwstraat 20, 2312 KC Leiden, Nederland


  Voorganger:   ds.Irma Pijpers-Hoogendoorn, Zutphen


  Deurcollecte: kosten predikanten en kerkelijk werkers

  Voeg toe aan eigen agenda (gcal)

 • 19:00-20:00

  Cantatedienst

  Hooglandse Kerk


  BWV 22 ‘Jesus nahm zu sich die Zwölfe’. Meer informatie

  In de cantatedienst van 23 februari, om 19.00 uur in de Hooglandse Kerk, voert
  kamerkoor Quod Libet onder leiding van Enrico Ruggieri cantate BWV 22 uit: Jesus
  nahm zu sich die Zwölfe. Solisten zijn countertenor Robert Kuizenga, tenor
  Jasper Dijkstra en bas-bariton Patrick Pranger. Het koor zingt ook een motet
  van Manuel Cardoso (1566-1650): Quid vis ut faciam; de tekst komt uit Lucas 18,verzen 41 en 42, waar Jezus aan een blinde vraagt: Wat wilt u dat ik voor u doe? De organist bij deze dienst is Bert Mooiman.
  Cantate BWV 22 werd voor het eerst uitgevoerd op 7 februari 1723, de laatste
  zondag voor de vasten. In het openingsdeel horen we de aankondiging van de
  lijdensweg en het onbegrip van de leerlingen. Het slotkoraal is niet, zoals
  gebruikelijk, een vierstemmig koor met meespelend orkest, maar een zelfstan-
  dige orkestpartij waarbij hobo en eerste violen domineren, en waaraan het vier-
  stemmig koraal in afzonderlijke delen is toegevoegd. Bach gebruikt voor dit slot-
  koraal het vijfde couplet van het lied “Herr Christ, der einig Gotts Sohn”, dat
  in 1524 is gecomponeerd door Elisabeth Creutziger, een gewezen non en vriendin
  van Luther, op de melodie van een voorreformatorisch seculier liefdesliedje.
  De voorganger bij beide diensten is ds. Margreet Klokke, predikant van de
  Leidse Binnenstadsgemeente en voor het bijzonder kerkenwerk.

  Voeg toe aan eigen agenda (gcal)