De BKL-commissie zoekt mensen die thuis een raambiljet met de aankondiging van de evensongs, de cantatediensten en de kerstnachtdiensten willen ophangen. Het gaat om dertien raambiljetten per jaar, die thuis worden bezorgd.

Met vaste adressen wordt de zichtbaarheid groter en hoeven er niet onnodig veel raambiljetten te worden gedrukt. Dat is gunstig voor de kosten en het milieu. Wie het bijzonder kerkenwerk zo wil steunen, kan zich melden bij de secretaris (vanderplicht@gmail.com).

Belangstellenden kunnen zich ook aanmelden voor een nieuwsbrief per e-mail, met een aankondiging van komende cantatediensten en de evensongs.