A Procession of Carols and Anthems

Op zondag 22 december vindt het 46ste Adventsconcert van de Leidse Cantorij plaats in de Hooglandse Kerk te Leiden. De “carols and anthems” klinken op verschillende plaatsen in de kerk: feestelijk gekleed in toga’s en superplies loopt het koor in processie van de ene naar de andere locatie. Het concert heeft dan ook als motto “A procession of carols and anthems”.
Het koor wordt gedirigeerd door Hans Brons. Willeke Smits bespeelt het De Swart/Van Hagerbeer-barokorgel en het romantische Willis-orgel. Ook is er begeleiding van trompetten en pauken.
Aanvang: 20:15 uur; toegang gratis, met deurcollecte na afloop; voorkeursplaatsen voor sponsors en donateurs.

Beluister vast een voorproefje!

Mendelssohn en nog eens Mendelssohn
Op het programma staan zowel advents- als kerstcomposities. Felix Mendelssohn is met beide vertegenwoordigd. Zowel in de delen uit zijn oratorium ‘Paulus’ als in die uit de cantate Vom Himmel hoch voegen pauken en trompetten zich bij koor en orgel. De Leidse Cantorij blikt hiermee ook vooruit naar het nieuwe jaar, waarin veel Mendelssohn op het programma zal staan.

Sweelinck en consorten
Composities van vijf eeuwen terug tot aan het heden vullen het kerstgedeelte van het concert. Het oudste werk is O beatum et sacrosanctum diem van Peter Phillips ─een tijdgenoot en bekende van Jan Pieterszoon Sweelinck─ die in 1593 nog enige tijd in een Haagse cel heeft moeten zuchten, omdat hij ervan verdacht werd een Engelse spion te zijn. Uit de 17e-eeuw dateert het Nederlandse kerstlied Hoe schoon lichtet de morghenster, een compositie van Dirk, zoon van Sweelinck en opvolger van zijn vader als organist van de Oude Kerk in Amsterdam.

Premières
Plaats voor premières is er ook. Van onze “composer in residence” Emma Brown zal nieuw werk te horen zijn. Ook Willeke Smits speelt een eigen compositie: een liedbewerking over Christus uit God geboren. Ze laat het ‘Father’ Willis-orgel niet alleen solistisch horen, maar ook in diverse begeleidende rollen: in koorstukken en in de traditionele samenzang van Hoor de Englen zingen d’ eer en Komt allen tezamen. Het concert eindigt uiterst feestelijk, wederom kracht bijgezet door pauken en trompetten, met het openings- en slotkoor van de cantate op het Lutherlied Vom Himmel hoch, gecomponeerd in Rome door de toen nog pas 22-jarige Felix Mendelssohn. Deze feestelijke afsluiting vormt tevens de opmaat voor het nieuwe jaar, waarin Felix Mendelssohn regelmatig zal terugkeren op het programma van de Leidse Cantorij.

Allen van harte welkom!