25 JAAR SAMEN ONDERDAK

 

UITGELICHT:
De Pinkster Pelgrimsreis is voorbij en de 80 pelgrims zijn weer thuis. Via YouTube is een sfeerimpressie van de tocht te zien. U kunt deze bereiken door op de volgende links te klikken (u heeft geen speciaal account nodig, alleen internet):
Klik hier voor dag 1: Haarlem-Noordwijk
Klik hier voor dag 2: Noordwijk-Leiden
Klik hier voor dag 3: Leiden-Den Haag

UITGELICHT:
De Jubileumgids is uit! Naast het volledige jubileumprogramma en uitgebreide toelichting van de activiteiten, is de gids gevuld met verhalen van verbondenheid met onze gemeente, in woord en beeld. De geprinte versie is nog heel even te vinden op de tafels bij de ingang en de expositie, zolang de voorraad strekt.
De gids is ook digitaal in te zien. Klik hier of op de afbeelding hierboven om de digitale versie* te openen.
* de quotes die gemeenteleden op de flyers hebben ingevuld, zijn geanonimiseerd uit privacyoverwegingen.

UITGELICHT:
De hooglandsekerkkoekjes:
Ze zijn dit Pinksterweekend uitgedeeld en waren niet alleen megalekker, maar ook MEGAGROOT!
De koekjes zijn gemaakt met ons heus Hooglandsekerkkoekjesdeegstempeltje! Gemaakt door een gemeentelid.

 

Jubileum Leidse Binnenstadsgemeente

Op Pinksteren 2019 viert de Leidse Binnenstadsgemeente dat er 25 jaar geleden door samenvoeging van vier kerken een nieuwe kerkelijke gemeente is ontstaan. Hieronder het programma voor dit feestelijke Pinksterweekend. Wees allen welkom!

AGENDA

Zaterdag 8 juni

11.00-16.00 uur: Open Kerk met Kliederkerk

19.30-23.00 uur: Gemeenteavond met Muziek en Theater

Zondag 9 juni

10.00-11.15 uur: Feestelijke Pinksterdienst m.m.v. De Leidse Cantorij

v.a. 17.00 uur: Pelgrims in de Hooglandse Kerk met Vesper en Maaltijd

Woensdag 12 juni

20.00-21.15 uur: Theatervoorstelling “Hosseini” door Renée van Beek

Juni-Juli 2019

Expositie: 25 jaar Leidse Binnenstadsgemeente

* Alle activiteiten vinden plaats in de Hooglandse Kerk.

Open Kerk / Kliederkerk 
Zaterdag 8 juni is de kerk open voor publiek van 11.00-16.00 uur. Bij een jubileumviering hoort natuurlijk ook een kinderfeest, daarom zijn er die dag ook allerlei activiteiten voor kinderen. Omdat het feest in het Pinksterweekend valt, is het thema: de wind. In en om de kerk zijn allerlei activiteiten te doen die met de wind te maken hebben, zoals reuze zeepbellen blazen, een mobile met duiven maken, blaasvoetbal en muziek!

Gemeenteavond
’s Avonds is er een bijzondere gemeenteavond. Na een korte ontvangst is er muziek met Willeke Smits, Liesbeth Boertien en Storm Görtz. Daarna zal verleden en heden op ludieke en interactieve wijze in het spotlicht worden gezet in de vorm van ‘terugspeeltheater’ door Terugspeeltheater Amsterdam. Een interviewer vraagt de aanwezigen gebeurtenissen te vertellen die voor hen belangrijk zijn geweest in de afgelopen 25 jaar. Dat wordt vervolgens door een aantal acteurs uitgebeeld, die daarbij muzikaal ondersteund worden. Vervolgens zal Willeke Smits ons trakteren op een orgelsolo en gaan we eveneens liederen ten gehore brengen die direct of indirect met het jubileum te maken hebben. Afsluitend is er een gezellig samenzijn met een hapje en een drankje.

Sinds 10 mei beschikt de LBG over een heus Hooglandsekerkkoekjesdeegstempeltje! De maker van dit stempeltje is een gemeentelid. Eerder bouwde hij een replica van de Hooglandse Kerk, die in onze kerk te bezichtigen is. Aan het begin van de gemeenteavond zullen deze originele koekjes voor u klaarliggen.

Pinksterdienst
De eredienst op zondagmorgen 9 juni zal in het teken staan van het jubileum, met als thema: 25 jaar samen onderdak. Muzikale medewerking wordt verleend door de Leidse Cantorij. Er zal in deze dienst ook belijdenis worden gedaan. Aanvang 10.00 uur, voorganger: ds. Margreet Klokke. Na de dienst is er in de Tuinzaal gebak! De opbrengst is voor schoolgeld van kinderen in het dorp Changu in Nepal.

Pelgrimstocht
Tussen Haarlem, Leiden en Den Haag loopt een oud pelgrimspad. Het is een onderdeel van de beroemde route naar Santiago de Compostella. Langs dit pad staan drie prachtige kerken: de monumentale Doopsgezinde Vermaning, de Hooglandse Kerk, en de Haagse Kloosterkerk. 80 deelnemers zullen in het Pinksterweekend de route van Haarlem naar Den Haag lopen en op zondagmiddag 9 juni in de Hooglandse Kerk arriveren voor een vesper, een maaltijd en onderdak. U bent allen van harte uitgenodigd om onze gasten te ontmoeten en hen welkom te heten in onze kerk, door aan het vesper en de maaltijd deel te nemen. Voor de maaltijd kunt u zich vóór 6 juni opgeven bij ds. Margreet Klokke: klokke@leidsebinnenstadsgemeente.nl en de bijdrage is € 10,00.

Hosseini
Op woensdagavond 12 juni wordt door ons gemeentelid Renée van Beek de indrukwekkende eenakter “Hosseini” in de kerk opgevoerd. De voorstelling is autobiografisch en gaat over een Nederlandse vrouw en haar vriend die een illegale vluchteling is. Ze kregen samen een zoon die ze ooit moet uitleggen wat zijn achtergrond is. De voorstelling gaat over hoop houden in een uitzichtloze situatie, het gaat over de eerste keer fietsen en de betekenis van vogels. Maar het gaat vooral over de liefde die naar boven komt als je gelooft in een goed einde.
Aanvang: 20.00 uur
Kaarten zijn € 13,50 regulier en €11,- student/CJP (exclusief servicekosten) en verkrijgbaar aan de deur (alleen pin) of online via: www.nieuwemakers.com.

Expositie
Van zaterdag 8 juni t/m zondag 1 juli is er een tentoonstelling in de Hooglandse Kerk, waarin de afgelopen 25 jaar van de Leidse Binnenstadsgemeente op treffende wijze zal worden weergegeven in woord en beeld. U vindt er onder andere de verhalen over de standaard van de Paaskaars en de bouw van de kansel, maar u leest ook persoonlijke verhalen van gemeenteleden over wat hen verbindt met de Leidse Binnenstadsgemeente. De expositie wordt op 8 juni om 13.00 uur feestelijk geopend door Wim Timmers, met een muzikale bijdrage van Liesbeth Boertien samen met een aantal leerlingen.

Bankje
Een jubileum stemt dankbaar. We boffen met het warme geestelijke onderdak dat we vinden in de Leidse Binnenstadsgemeente en het prachtige huis, waar we samenkomen op zondag. Wie dankbaar is, wil anderen daarin delen. We zijn er als Binnenstadsgemeente immers niet alleen voor onszelf, maar ook voor de stad. Daarom willen we Leiden ter gelegenheid van ons jubileum een cadeau geven. In samenwerking met de Gemeente Leiden en de Wijkvereniging Pancras-West wordt gewerkt aan een plan om een of enkele bankjes aan het Hooglandse Kerkplein of elders in de directe omgeving van de Hooglandse Kerk te plaatsen. Doet u mee? U kunt uw bijdrage overmaken op NL88 INGB 0000703141 t.n.v. Leidse Binnenstadsgemeente, o.v.v. Jubileum

Jubileumgids
Ter gelegenheid van het jubileum van de Leidse Binnenstadsgemeente is een Jubileumgids verschenen, met als thema ’25 jaar samen onderdak’. Dit onderdak komt door mensen tot stand en wordt door mensen in stand gehouden, individuen met een eigen verhaal, omdat een ieder op eigen wijze met de gemeente is verbonden. Deze verhalen vormen de continuïteit van de gemeente, nu – ten opzichte van 25 jaar geleden, en nu – de toekomst in. Ze ontwikkelen zich door de jaren heen en met nieuwe mensen komen er weer nieuwe verhalen bij. Het jubileumprogramma en uitgebreide toelichting van de activiteiten, zullen in deze gids dan ook omringd worden door verhalen van verbondenheid, in woord en beeld.

Wij houden u op de hoogte over het Jubileum via verschillende kanalen, zo hoeft u niets te missen!
Kijk ook eens op  Facebook of   Twitter voor achtergrondartikelen en foto’s.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de Jubileumcommissie via het volgende e-mailadres: informatielbg@gmail.com

 

Pinksteren 1994 – Pinksteren 2019

Jubileumcommissie:
Ruurd Salverda – Voorzitter
Margreet Klokke – Predikant
Emmie Kaljouw – Jeugdwerker
Liesbeth Boertien
Jan Hulzinga
Willeke Ravensbergen
Rutger en Hetty Veldhuyzen van Zanten

Bron header: Leidsch Dagblad 13 mei 1994
Foto’s jubileum banner op homepage: Niek Bavelaar, Debby de Lima, Willeke Smits, Leidsch Dagblad 31 mei 1995