Het Bijzonder Kerkenwerk Leiden (BKL) organiseert culturele kerkdiensten en is onderdeel van de Leidse Binnenstadsgemeente in de Hooglandse Kerk. De diensten zijn bedoeld voor iedereen die belangstelling heeft voor religie en zingeving, ook voor wie meer geloofsvragen dan -antwoorden heeft. Daarbij staat muziek centraal.

Cantatediensten

In deze diensten wordt een cantate uitgevoerd door een koor en/of solisten, begeleid door een muzikaal ensemble. De cantates die in de dienst klinken zijn gewoonlijk gecomponeerd door Johann Sebastian Bach. Net als in de tijd van Bach zijn de cantates onderdeel van een kerkdienst, met samenzang en een korte overweging, waarin de cantate wordt uitgelegd en in de context van onze tijd geplaatst.
Meer informatie en agenda: stichtingcantate.nl.

Evensongs

Een evensong is een avondgebed in de Anglicaanse Kerk, bijna geheel gezongen door een koor. Het wordt meestal aan het eind van de werkdag gehouden. Het is een gebed voor de koren zelf, dat zie je ook aan de opstelling van de koorleden: het koor staat in twee gelijke delen tegenover elkaar en dicht bij elkaar. Met grotendeels dezelfde gebeden en voorgeschreven teksten zit de spanning in de muzikale variatie. Componisten uit alle eeuwen hebben de teksten van prachtige muziek voorzien. De bezoekers kunnen meezingen met de hymnes en meebidden naar wens. Er zijn gesproken lezingen, gebeden en er kan een overweging worden gehouden, zoals dat in Leiden gebruikelijk is.
Meer informatie en agenda: evensongsleiden.nl.

Kerstnachtdiensten

Jaarlijks worden er op Kerstavond drie diensten georganiseerd om met elkaar een enorm groot kerstfeest te vieren. De avond begint met een speciale kinderdienst, gevolgd door twee identieke nachtdiensten om aan alle belangstellenden een plaats te bieden. De diensten draaien om een thema en worden begeleid door een organist, koor, solisten, en/of muzikaal ensemble. Zo hebben de diensten de oude vertrouwde elementen, maar hebben ze elk jaar weer een verrassende inhoud. Inmiddels is de Kerstnachtdienst in de Pieterkerk een echte Leidse traditie!
Meer informatie en agenda: Leidenviertkerstmis.nl.

BESTUUR BIJZONDER KERKENWERK LEIDEN

Voorzitter: Manuel Dijkstra
Secretaris: Marieke Veenhof
Penningmeester: Eric Brons

Contact: bkl@leidsebinnenstadsgemeente.nl

Ondersteun ons met uw gift!
Bankrekening: NL15 INGB 0000 7839 95 t.n.v. penningmeester BKL