Het Bijzonder Kerkenwerk Leiden (BKL) organiseert culturele kerkdiensten en is onderdeel van de Leidse Binnenstadsgemeente in de Hooglandse Kerk. De diensten zijn bedoeld voor iedereen die belangstelling heeft voor religie en zingeving, ook voor wie meer geloofsvragen dan -antwoorden heeft. Daarbij staat muziek centraal.

Cantatediensten

In deze diensten wordt een cantate uitgevoerd door een koor en/of solisten, begeleid door een muzikaal ensemble. De cantates die in de dienst klinken zijn gewoonlijk gecomponeerd door Johann Sebastian Bach. Net als in de tijd van Bach zijn de cantates onderdeel van een kerkdienst, met samenzang en een korte overweging, waarin de cantate wordt uitgelegd en in de context van onze tijd geplaatst.

Cantatediensten 2022-2023:
Zaterdag 31 december 2022 17.00 uur Hooglandse Kerk
J.S. Bach, BWV 227 ‘Jesu, meine Freude’
Musica in Alta Terra o.l.v. dirigent Catrien Posthumus Meyjes
Cello: Bethany Angus
Organist: Willeke Smits
Voorganger: ds. Margreet Klokke

Zondag 26 februari 2023 17.00 uur Hooglandse Kerk
J.S. Bach, BWV 131 ‘Aus der Tiefen rufe ich, Herr, zu dir’
Kamerkoor Collegium Musicum

Zondag 19 maart 2023 17.00 uur Hooglandse Kerk
J.S. Bach, Johannes Passion BWV 245 (delen)
Alphens Barok Consort

Meer informatie en actuele agenda: stichtingcantate.nl

Evensongs

Een evensong is een avondgebed in de Anglicaanse Kerk, bijna geheel gezongen door een koor. Het wordt meestal aan het eind van de werkdag gehouden. Het is een gebed voor de koren zelf, dat zie je ook aan de opstelling van de koorleden: het koor staat in twee gelijke delen tegenover elkaar en dicht bij elkaar. Met grotendeels dezelfde gebeden en voorgeschreven teksten zit de spanning in de muzikale variatie. Componisten uit alle eeuwen hebben de teksten van prachtige muziek voorzien. De bezoekers kunnen meezingen met de hymnes en meebidden naar wens. Er zijn gesproken lezingen, gebeden en er kan een overweging worden gehouden, zoals dat in Leiden gebruikelijk is.

Evensongs 2023:
Aanvang 17.00 uur, Hooglandse Kerk.
23 april, 14 mei, 11 juni, 20 augustus, 10 september en 8 oktober

Meer informatie en actuele agenda: evensongsleiden.nl

Vespers

Vesper Allerzielen
Op zondag 5 november 2023 organiseert BKL een muzikale vesper in de Hooglandse Kerk. Uitgevoerd wordt het Requiem van Maurice Duruflé (1902-1975) wordt uitgevoerd. Het Requiem van Duruflé uit 1947 is een bewerking van een suite orgelstukken die de componist baseerde op gregoriaans gezang uit de dodenmis. De viering zal plaatsvinden in het koorgedeelte van de Hooglandse Kerk en zal op het Father Willisorgel worden begeleid.
Medewerkenden zijn:
de Leidse Cantorij o.l.v. Hans Brons
Organist: Willeke Smits
Voorganger: ds. Margreet Klokke.

Via Crucis
Op Palmzondag 2 april 2023, aan het begin van de stille week voor Pasen, wordt de muzikale vesper ‘Via Crucis’ van Franz Liszt uitgevoerd in de Hooglandse Kerk, aanvang 17.00 uur.
Medewerkenden zijn:
de Leidse Cantorij o.l.v. Hans Brons
Pianist Willem Brons
Voorganger: ds. Margreet Klokke.
Organist: Willeke Smits.
Voor meer informatie tzt via de website van de Leidse Cantorij: www.leidsecantorij.nl

Kerstnachtdiensten

Jaarlijks worden er op Kerstavond drie diensten georganiseerd om met elkaar een enorm groot kerstfeest te vieren. De avond begint met een speciale kinderdienst, gevolgd door twee identieke nachtdiensten om aan alle belangstellenden een plaats te bieden. De diensten draaien om een thema en worden begeleid door een organist, koor, solisten, en/of muzikaal ensemble. Zo hebben de diensten de oude vertrouwde elementen, maar hebben ze elk jaar weer een verrassende inhoud. Inmiddels is de Kerstnachtdienst in de Pieterkerk een echte Leidse traditie!
Kerstnachtdiensten in de Pieterskerk – 24 december 2022
Kinderdienst: 18.30 uur, met Matthijs de Jong
Avonddienst: 20.30 uur en Nachtdienst: 22.30 uur
Beide diensten: voorganger is ds. Margreet Klokke, organist is Willeke Smits, m.m.v. K&G3 onder leiding
van René Leckie.
Meer informatie actuele agenda: Leidenviertkerstmis.nl

BESTUUR BIJZONDER KERKENWERK LEIDEN

Voorzitter a.i.: ds. Margreet Klokke
Secretaris: Marieke Veenhof
Penningmeester: Eric Brons

Contact: bkl@leidsebinnenstadsgemeente.nl

Ondersteun ons met uw gift!
Bankrekening: NL15 INGB 0000 7839 95 t.n.v. penningmeester BKL