Op 28 november en 20 februari is er ‘Zingen met Willeke’. Onder leiding van Willeke Smits zingen we bekende liederen die passen bij het thema van het kerkelijk jaar en gaan op zoek naar onbekende liederen in het Liedboek ‘Zingen en Bidden in kerk en huis’. Tijd: 20.00-22.00 u, locatie: Hooglandse Kerk