Wortels en vleugels, voor wie z’n kinderen wortels wil geven in de christelijke traditie. Welke boodschap uit de Bijbel wil je delen met kinderen? Hoe kunnen de kinderen vanuit de verhalen normen en waarden leren? Welke gewoontes waren er toen je zelf opgroeide en welke daarvan gebruik je nu weer? Dit seizoen worden twee avonden georganiseerd, waarop je over dit soort vragen in gesprek kunt gaan, onder leiding van ds. Margreet Klokke en jeugdwerker Emmie Kaljouw. Op donderdagavond 31 oktober 2019 gaat het onder andere over moeilijke vragen van kinderen over Bijbelverhalen of het geloof. Op donderdagavond 2 april 2020 komen kinderbijbels en rituelen thuis aan bod. Data: donderdagavond 31 oktober 2019 en 2 april 2020. Van 20 tot 22 uur in het Hooglandse Huys.
Meer informatie vragen en opgeven kan bij Emmie Kaljouw, e-mail: jeugd-
werk@leidsebinnenstadsgemeente.nl.