Het geheim van Marcus, voor wie bijbelse verhalen wil leren lezen als spiegel voor de ziel 

De bijbel opent zich niet zómaar, voor iemand die er zonder kennis van zaken in begint te lezen. Het is een gelaagde tekst – er zit een stukje geschiedenis in, maar het is ook literatuur èn symbooltaal voor het onzegbare – de ontmoeting, soms even, met de Eeuwige.

Vanaf het seizoen 2019-2020 zal er daarom elk jaar een cursus ‘Het geheim van…’ gegeven worden, waarin één bijbelboek onder de loep wordt genomen en gelezen als spiegel voor de ziel.  Dit jaar zal dit het evangelie zijn naar de beschrijving van Marcus. Je hoeft geen bijbelkennis te hebben om mee te doen, alleen nieuwsgierigheid.

Data: donderdagavond 10 okt, 14 nov, 11 dec, 6 feb, 26 mrt en 14 mei, steeds van 20.15 tot 22.00 uur.

Plaats: de Bovenzaal van het Hooglandse Huys.

Contact en opgave: ds. Margreet Klokke, klokke@leidsebinnenstadsgemeente.nl