Je levensverhaal begint bij je ouders, het wordt gevormd door de plaats die je inneemt in de kinderrij en gekleurd door de waarden en tradities die in je gezin van herkomst worden hooggehouden. Van geslacht op geslacht wordt er DNA doorgegeven, talent, passie, moraal, geloofsvertrouwen of -twijfel, èn er wordt pijn doorgegeven, de schaduw van onverwerkt verleden, verdriet of schuld. Hoe sta je zelf in dit familieverhaal? Wat voor invloed heeft dit op je dagelijkse leven? Welke geestelijke erfenis heb je ontvangen, en hoe zou je deze willen doorgeven? In vier avonden wordt er ruimte geboden voor onderling gesprek over vragen als deze, onder begeleiding van ds. Margreet Klokke.
Data: donderdag 7 nov en 21 nov, 12 dec en 9 jan van 20.l5 tot 22.00 uur
Plaats: de Bovenzaal van het Hooglandse Huys.
Contact en opgave: klokke@leidsebinnenstadsgemeente.nl.