Leerhuis: Het raadsel van het Oude Testament
Het Oude Testament is een prachtige verzameling literatuur. Maar het stelt ons ook voor een raadsel: Wie hebben deze boeken geschreven, en wanneer? Welk doel dienden ze ermee en voor welk publiek schreven ze? We zullen ontdekken hoe het werk eruitzag van de beroepsschrijvers in Jeruzalem in dienst van het hof of de tempel, en hoe cruciaal hun rol was in het vastleggen én door-ontwikkelen van de traditie. Er zit een sterke historische kant aan dit thema. Daarnaast gaat het om vergelijking: in hoeverre leek de schrijverscultuur in Israël op die van de omringende culturen? En in de derde plaats – misschien wel de voornaamste – zit er een inspirerende kant aan: in het Oude Testament staan uiteindelijk niet de koningen, de profeten of de priesters centraal, maar ‘de gemeenschap’. Het draait om Gods weg met Israël. En wij proberen stap voor stap te ontdekken hoe de boeken
dat verhaal vertellen.
Data: 24 sept; 15 okt; 12 nov; 10 dec; 21 Jan; 18 feb; 10 maart; 31 maart; 21 april;
19 mei. De bijeenkomsten zijn van 20.00-22.00 in het Hooglandse Huis. Iedereen is welkom.
Contact: Matthijs de Jong, e-mail: matthijsjdejong@gmail.com.