Een weekend naar een klooster. Meedoen met het levens- en gebedsritme van de broeders. Stil worden, je bezinnen, in de gebedsdiensten en buiten tijdens wandelingen. Gelegenheid hebben voor een goed gesprek met mede-kloosterbezoekers.
Dat is mogelijk in het weekend van vrijdagmiddag 1 tot zondagmiddag 3 mei
2020. Dan gaat een groep van 12 mensen vanuit de Hooglandse kerk naar de Abdij Maria Toevlucht in Zundert (zie www.abdijmariatoevlucht).
Opgave vóór 1 januari 2020 bij klokke@leidsebinnenstadsgemeente.nl.