Kliederkerk, voor kinderen en hun (groot)ouders of andere belangstellenden
Eens in de twee maanden kan je zaterdagmiddag deelnemen aan een Kliederkerk. Het is een afwisselend middagprogramma dat vooral gericht is op kinderen tot 12 jaar en hun ouders of andere betrokkenen. Er is een interactieve vertelling van een bijbelverhaal, er wordt gezongen en je
kunt kiezen uit verschillende activiteiten die aansluiten bij het thema. Het samenzijn speelt hierbij een belangrijke rol. De kinderen gaan niet naar een aparte bijeenkomst, maar je kunt samen met hen aan de slag met een bijbelverhaal. Kinderen van verschillende leeftijden leren elkaar zo
kennen en zelf heb je ook voldoende tijd om anderen te ontmoeten. De middag wordt afgesloten met een gezamenlijke maaltijd. Om 15.45 uur staan koffie, thee en limonade klaar en rond 18 uur is het programma afgelopen.
Kijk voor een impressie en actuele data op facebook.com/KliederkerkLeiden.
Data: zaterdagmiddag 30 augustus, 28 september, 30 november, 25 januari, 4 april en 30 mei. In het Hooglandse Huys, Moriaansteeg 50.
Meer informatie vragen en opgeven kan via Emmie Kaljouw: jeugdwerk@leidsebinnenstadsgemeente.nl.