Voorganger: mw. ds. M.R. Klokke, doopdienst

Deurcollecte: huur en onderhoud kerkelijke gebouwen