Voorganger: mw. ds. E.M. Ezinga

Deurcollecte: kosten predikanten en kerkelijk werkers