Voorganger: ds. M. den Dekker, Dordrecht, met medewerking van de Leidse Cantorij onder leiding van Hans Brons.

Deurcollecte: kerk en Israël