Dit jaar organiseert de pastorale raad een aantal ontmoetingsmiddagen en avonden voor alle betrokkenen bij de Leidse Binnenstadsgemeente. Iedereen is welkom op de middag of avond die hem of haar het beste schikt.
Dag Hammerskjöld (1909-1961) de bekende Zweedse diplomaat en mysticus, heeft eens gezegd: ‘De langste reis is de weg naar binnen’. Over die reis, de weg die elk van de deelnemers aan het afleggen is als het gaat om ‘geloven’, zal het gaan tijdens deze ontmoetingen. Allen welkom!
De begeleiding berust bij ds. Margreet Klokke en leden van de pastorale raad.
Data: woensdagmiddag en -avond van 23 okt, 13 nov, 22 jan en 22 apr.
Plaats: de Moriaanzaal (’s middags) en de Bovenzaal (’s avonds) in het Hooglandse Huys.
Contact en opgave: klokke@leidsebinnenstadsgemeente.nl.