Voor wie zich wil bezinnen op z’n persoonlijke verhouding tot ‘geloven’. Hoe kun je toegang krijgen tot de bron van inspiratie van de christelijke traditie – de bijbel? Hoe kun je dit boek lezen? Welke beelden zijn er in de traditie van God? Welk beeld koester je zelf? Wie is Jezus volgens theologen? Wat betekent zijn gestalte voor jou persoonlijk? Wat is ‘de heilige Geest’? Zijn er ervaringen in je dagelijks leven, die je hiermee kunt verbinden? Wat is ‘christelijke ethiek? Hoe maak je zelf keuzes? Wat is bidden, wat betekent de gemeenschap van de kerk voor je? De cursus ‘Kern van de christelijke traditie’ is vooral bedoeld voor mensen met vragen als de hierboven gestelde. Zij kunnen gepokt en gemazeld zijn door het Christendom, maar zij kunnen ook (opnieuw) met de christelijke traditie te verbinden en op Pinksteren -zoals dat heet -‘belijdenis te doen’.

Data: de woensdagavonden 9 en 23 oktober, 6 en 20 november, 4 en 18 december, 15 en 29 januari ‘2020, 12 februari,4 en 18 maart, 1en15 april, steeds van 20.15 –22.00 uur in de bovenzaal van het Hooglandse Huys. Afsluitende maaltijd op 6 mei, voorbereidingsdag op de Pinksterdienst 23 mei 2020. Contact en opgave: ds. Margreet Klokke.

Met een hartelijke groet! ds. Margreet Klokke