Deze zomer zal de ambtstermijn van een aantal ouderlingen en diakenen aflopen. Daarom is de kerkenraad op zoek naar opvolgers.

Er wordt nogal eens een drempel gevoeld bij het woord ‘ambtsdager’. De associatie daarbij is er één van een zware verantwoordelijkheid en veel vergaderen. In de LBG valt dit erg mee. Er wordt zo min mogelijk vergaderd, de sfeer is goed, en in het ‘samen dingen doen’ wordt inspiratie gevonden. 

Basistaken van elke ambtsdrager zijn op dit moment:

 • 5 x per jaar vergaderen met de kerkenraad, 1 x per jaar deelnemen aan een inspiratiemiddag
 • 2 – 4 x per jaar overleggen met één van de ‘werkgroepen’ van de kerkenraad – dat zijn de diaconale raad (voor diakenen), de pastorale raad (voor ouderlingen), de jeugdraad (voor jeugdouderlingen/ – diakenen), Bijzonder Kerkenwerk Leiden (voor de ouderling BKL) en de Hooglandse Kamercommissie (voor de ouderling open Hooglandse Kamer en – Kerk)
 • 1 x per maand dienst doen op zondag, incidenteel bij rouw- en trouwdiensten

Omdat veel mensen liever dóen dan vergaderen, zijn we in de kerkenraad aan het overleggen of we het vergaderen nog wat meer kunnen beperken.

We zoeken:

Een diaken die voorzitter wordt van de diaconale raad

Voornaamste taken:

 • het voorzitten van de diaconale raad van de LBG
 • namens de LBG deelnemen aan het bestuur van Diaconaal Centrum De Bakkerij, als lid van het College van Diakenen van de PGL

Toelichting:

 • Als diaken  geef je handen en voeten aan onze diaconale taak: de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid in de gemeente en wereld, de dienst van de Tafel van de Heer, de inzameling van de (liefde) gaven en duurzaam rentmeesterschap. Met de diakenen en de andere leden van de diaconale raad draag je zorg voor aansprekende en laagdrempelige activiteiten, zowel binnen de LBG als in verbinding met onze partners in De Bakkerij en het Levensbeschouwelijk Platform. Als voorzitter bevorder je dat alle leden van de diaconale raad in de vergadering tot hun recht komen en dat afspraken helder zijn. Daarnaast vraagt het lidmaatschap van het College van Diakenen bestuurlijke affiniteit: naast affiniteit met de doelstellingen van de Bakkerij heb je gevoel bij de financiële en bestuurlijke kaders waarbinnen de Bakkerij opereert. 

Tijdsbesteding:

 • Circa 4 uur per week

Benodigde vaardigheden:

 • Openstaan voor mensen, voor wat hen beweegt en voor de roeping van de Kerk in de stad en in de wereld. Je vindt het leuk om te organiseren  en je vindt het leuk om bij te dragen aan het vormgeven van de diaconie in de LBG en in Leiden. 

Contactpersoon voor deze vacature

 • Patrick Meijer (tel. 06 4852 3902)

Een diaken

Voornaamste taak:

 • Samen met de andere diakenen en de leden van de diaconale raad handen en voeten geven aan onze diaconale taak, zoals beschreven onder het profiel van de voorzitter.

Tijdsbesteding:

 • Circa 2 uur per week

Benodigde vaardigheden:

 • Openstaan voor mensen, voor wat hen beweegt en voor de roeping van de Kerk in de stad en de wereld. Je vindt het leuk om je handen uit de mouwen te steken. Het zou fijn zijn als je affiniteit hebt met het thema duurzaamheid.

Contactpersoon voor deze vacature:

 • Patrick Meijer (tel 06-48523902)

Een ouderling

Voornaamste taken:

 • Pastorale contacten onderhouden met leden en belangstellenden van de LBG
 • Organiseren van ontmoetingsavonden, de opening van het nieuwe seizoen, het welkom voor nieuwe leden
 • Meedenken met het beleid van de LBG en de PGL

Toelichting:

 • Als ouderling draag je, samen met de kerkenraad, zorg voor de gemeente als een geloofsgemeenschap, in relatie tot God, elkaar, de stad en de wereld. De primaire verantwoordelijkheid van de ouderling is pastorale aandacht voor de gemeente en de mensen die op zijn/haar weg komen. Ook heeft de ouderling een bijzondere verantwoordelijkheid voor een goed verloop van de kerkdiensten. 

Tijdsbesteding:

 • Afhankelijk van je mogelijkheden 2 – 4 uur per week

Benodigde vaardigheden:

 • Kunnen luisteren en leiding nemen

Contactpersoon voor deze vacature:

 • Jan Wolzak (tel 06-20355186)

Een ouderling ‘Open Hooglandse Kamer en – Kerk’

Voornaamste taken:

 • Het leiding geven, ook in financieel opzicht, aan de ‘Open Hooglandse Kamer – en Kerk’
 • Het stimuleren van ‘Kerk zijn voor de stad’ in de kerkenraad en de LBG

Toelichting:

 • De Hooglandse Kerk is een beeldbepalend monument in de stad. Dat deze kerk ‘van ons’ is, is een tegelijk een voorrecht en een verantwoordelijkheid. Het is onze taak om dit gebouw te delen met de stad en haar bezoekers. Door het gebouw te delen kunnen wij ook wat ons drijft en inspireert zichtbaar en voelbaar maken voor onze directe omgeving. De Hooglandse Kamer (zie www.hooglandsekamer.nl) is een tussenruimte tussen kerk en stad, die dit delen mogelijk maakt. Drie groepjes vrijwilligers organiseren er activiteiten: 1. De commissie ‘openstelling’, 2. De kunstcommissie en 3. De programmacommissie. Er is een ‘hoofdbestuur’ dat het werk van al deze enthousiaste vrijwilligers coördineert. 

Tijdsbesteding:

 • Circa 2 uur per week

Benodigde vaardigheden:

 • Kunnen organiseren en luisteren, passie hebben voor kerk zijn in de stad.

Contactpersoon voor deze vacature:

 • Ds. Margreet Klokke (tel 06-48228505)