Op 21 februari begint er een nieuwe serie avonden met als thema ‘Ziek zijn en God’. Dit was, wat daarover in de activiteitengids stond: Wanneer je zelf ziek wordt, of dit overkomt iemand in je naaste omgeving – een kind, een partner, een ouder –dan heeft dat veel impact. Niet alleen in fysieke zin, maar ook in geestelijke zin. Hoe ga je om met wat je overkomt? Wat draagt je als het moeilijk is? Gaan er ook dingen schuiven, in je levensbeschouwing, je verhouding tot God?
In het voorjaar van 2019 worden er vier avonden georganiseerd, waarin je
samen met anderen bij deze vragen kunt stilstaan. Er wordt inspiratie
gevonden in het boek ‘Ziek zijn en God’ van Dick Stap en ‘Lijden en volhouden’ van o.a. Theo Boer. Deze boeken hoef je overigens niet gelezen te hebben om mee te kunnen doen.
Data: donderdagavond 21 feb, 7 en 21 mrt, 4 apr, steeds van 20.15 – 22.00 uur. De datum van 7 maart wordt in onderling overleg mogelijk nog verschoven. Er heeft zich al een vijftal mensen opgegeven, er kunnen er nog een paar bij! Aanmelden kan bij mij via klokke@leidsebinnenstadsgemeente.nl